Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPH Nepřímá daň Všeobecná daň ze spotřeby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPH Nepřímá daň Všeobecná daň ze spotřeby"— Transkript prezentace:

1 DPH Nepřímá daň Všeobecná daň ze spotřeby
Postupné (nikoli jednorázové) zdanění srovnej: např. daň z obratu, spotřební daně Významný daňový výnos (růstový trend) Sdílená daň rozpočtové určení SR KR MR

2 Předmět DPH „Plnění“ „Zdanitelné plnění“ Zdanitelné (→ daň)
Osvobozené (→ nulová daň na výstupu) Zahraniční (→ nulová daň a odpočet) „Zdanitelné plnění“ dodání zboží a převod nemovitosti poskytnutí služby včetně převodu majetkových práv

3 Konstrukční schéma DPH
+ DPH na výstupu (z prodejů) - DPH na vstupu (z pořízení) _______________ A) „vlastní daňová povinnost“ kladný výsledek povinnost odvést DPH B) „nadměrný odpočet“ záporný výsledek nárok na přeplatek DPH

4 Subjekt DPH osoba povinná platit daň osoba povinná k dani
spotřebitel (poplatník) nesmí odmítnout daň jako součást ceny osoba povinná k dani osoba registrovaná k DPH v zahraničí (nerezident) plátce DPH (registrován v ČR, rezident) osoba osvobozená od povinnosti uplatnit daň

5 Plátci DPH Osoby, které překročili daňový obrat
1 mil. Kč v 12 po sobě jdoucích měsících nebo dobrovolní plátci s obratem pod limit; pouze za zdanitelná a s nárokem na odpočet osvobozená plnění Osoby pořizující zboží určené pro ČR v třetí zemi (dovoz) Osoby pořizující zboží z EU nad limit v ČR > Kč kumulovaně za rok U zásilkového prodeje > Kč

6 Osvobozená plnění 1 Bez nároku na odpočet:
(osvobozují se plnění nevhodná ke zdanění) poštovní služby vysílání R a TV finanční činnosti pojišťovací činnosti převod a nájem nemovitostí výchova a vzdělání zdravotnické služby a zboží sociální pomoc loterie a hry

7 Osvobozená plnění 2 S nárokem na odpočet:
(zabraňuje dvojímu zdanění mezi dvěma DS) dodání zboží do EU pořízení zboží z EU vývoz zboží do ne-EU poskytnutí služby do ne-EU přeprava a služby při dovozu a vývozu zboží přeprava osob do zahraničí

8 Intrakomunitární plnění
Princip země původu Místo plnění v EU (např. BRD) DPH na výstupu – v téže zemi EU (BRD) platí pro konečné spotřebitele – neplátce DPH Princip země určení Místo plnění v EU (BRD) DPH na výstupu – v zemi příjemce plnění (ČR) Odpočet DPH na vstupu platí pro plátce registrované k DPH v EU platí i pro neplátce s nadlimitním pořízením a tak vzniklou registrační povinností k DPH Pouze jedna DPH za plnění!

9 Základ daně Cena zdanitelného plnění bez DPH Při dovozu zboží z ne-EU
vše, co příjemce za plnění obdrží zpravidla fakturovaná cena bez DPH Při dovozu zboží z ne-EU cena bez DPH fakturovaná ze zahraničí v Kč výdaje v zahraničí v souvislosti z dovozem pojistné na hranici dopravné na hranici (celkem „celní hodnota“) clo a poplatky při dovozu spotřební daň (jde-li o vybraný výrobek)

10 Sazby DPH Základní sazba: 19% Snížená sazba 9%
zboží neuvedeného v příloze č.1 služby neuvedené v příloze č. 2 Snížená sazba 9% zboží v příloze č. 1 služby v příloze č. 2 teplo a chlad stavební práce a materiál u stavby obytných domů (na základě výjimky EU)

11 Odlišné základy a výpočet
Základ DPH v ceně včetně DPH cena stanovena podle zákona o oceňování D = C x k, kde k = 0.19 / 1,19 (pro základní sazbu) - „výpočet DPH shora“ Finanční pronájem dílčí plnění dle splátkového kalendáře sazba dle předmětu pronájmu Použité zboží Základem je marže (rozdíl nákupní a prodejní ceny) snížená o DPH z marže.

12 DPH a nájem Pozemky, stavby, byty Movité zboží
osvobozeno bez nároku na odpočet osvobození i pro finanční leasing výjimky krátkodobý nájem do 48 hodin nájem míst k parkování vozidel Plátce – poskytovatel nájmu – může zvolit režim bez osvobození. Movité zboží sazba dle zboží

13 DZ v bazarech Stanovení ZD: + prodejní cena - výkupní cena
marže bazaru - DPH z marže ZD Sazba – dle sazby pro zboží

14 Nárok na odpočet Podmínky: Zákaz odpočtu:
uplatňuje plátce na plnění od plátce prokazatelnost (daňový doklad) plnění na vstupu je použito ke zdanitelnému plnění na výstupu (+ osvobození s nárokem) plnění na vstupu není použito na osvobozené plnění bez nároku na odpočet Zákaz odpočtu: použití plnění pro reprezentaci pořízení osobního automobilu obchodníci s automobily a leasingová společnost (finanční leasing) má nárok!

15 Krácení nároku na odpočet
Nárok na odpočet je vázán na plnění na výstupu s nárokem na odpočet Mix plnění na výstupu s nárokem na odpočet a bez nároku na odpočet vede ke krácení nároku podle poměru nárokových a nenárokových zdanitelných a osvobozených plnění na výstupu

16 Koeficient krácení nároku na odpočet
V případě, že na výstupu má plátce kombinaci zdanitelných plnění s nárokem i bez nároku na odpočet. Koeficient krácení: k=A/B Čitatel A součet plnění na výstupu s nárokem na odpočet v cenách bez DPH Jmenovatel B čitatel + plnění osvobozená bez nároku na odpočet Při k0,95 a k0,05 je nárok 100% a 0%.


Stáhnout ppt "DPH Nepřímá daň Všeobecná daň ze spotřeby"

Podobné prezentace


Reklamy Google