Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daň z přidané hodnoty a její účtování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daň z přidané hodnoty a její účtování"— Transkript prezentace:

1 Daň z přidané hodnoty a její účtování
19. ledna 2013 VY_32_INOVACE_140110_DPH_a_jeji_uctovani_DUM Daň z přidané hodnoty a její účtování Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jindra Germaničová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Podstata daně z přidané hodnoty (DPH)
DPH je nepřímá daň – tj. neplatí se jako samostatná částka, ale je zahrnuta do ceny toho, co nakupujeme. Je připočtena k ceně nakupovaného zboží, výrobku nebo služby a kupující ji zaplatí společně s cenou. Plátci DPH - mají nárok na odpočet této daně, kterou zaplatili v nakoupeném majetku či službách. DPH neovlivňuje výnosy účetní jednotky, protože DPH z prodeje musí účetní jednotka odvést do státního rozpočtu. Používaný účet: – Daň z přidané hodnoty

3 Plátce daně Jsou to právnické nebo fyzické osoby, které uskutečňují samostatně ekonomické činnosti. Ekonomická činnost: Činnost výrobců obchodníků Činnost osob poskytujících služby nezávislé činnosti soustavné využívání hmotného i nehmotného majetku za účelem dosažení příjmů (pronájem, apod.) Plátcem DPH se může stát osoba, která uskutečňuje zdanitelná plnění , registrují se u finančního úřadu: Povinná registrace – pokud obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců překročí částku Kč. Dobrovolná registrace – stane se plátcem DPH na základě vlastní žádosti.

4 Sazby daně z přidané hodnoty
Základní sazba – od – 21 % Snížená sazba – od – 15%

5 Výpočet daně z přidané hodnoty
Výpočet zdola – základem je cena bez daně, kterou vynásobíme procentní sazbou: Cena bez daně = 1 000,- , sazba DPH je 21 % Výpočet DPH = 1 000,- * 21 % (0,21) = 210,- Kč Výpočet shora – známe cenu včetně DPH a sazbu DPH, pak se daň vypočítá pomocí koeficientu, kterým vynásobíme celkovou částku. Koeficient u sazby 21 % se vypočte = 21/121 = 0,1736 Koeficient u sazby 15% se vypočte = 15/115 = 0,1304 Cena včetně DPH je 1 210,- Kč, sazba DPH je 21 % Výpočet DPH = 1 210,- * 0,1736 = 210,- Kč

6 Daňové doklady a jejich náležitosti
Plátce DPH je povinen vést evidenci o základu daně, výši daně a musí přesně určit den vzniku daňové povinnosti. Tato evidence je umožněna daňovými doklady. Druhy daňových dokladů: Běžný daňový doklad – např. faktura – musí obsahovat náležitosti: přesné označení prodávajícího a kupujícího včetně DIČ evidenční číslo dokladu datum vystavení dokladu datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby rozsah a předmět zdanitelného plnění (označení zboží, služby, atd.) údaje rozhodné pro stanovení daně ( základ daně, sazbu daně, výši daně)

7 Běžný daňový doklad

8 Daňové doklady a jejich náležitosti
Zjednodušený daňový doklad – nemusí obsahovat některé náležitosti, a přesto je uznáván jako daňový. Nemusí obsahovat: údaje o kupujícím datum vystavení dokladu, (stačí datum uskutečnění zdanitelného plnění) výši ceny bez daně, sazbu daně a výši daně, (stačí uvést sazbu daně a celkovou částku včetně daně) Odběratel musí doplnit údaje o vlastní firmě, daň vypočítá pomocí koeficientu. Zjednodušené doklady je možné použít v případě nákupu za hotové do výše částky ,- Kč včetně daně.

9 Zjednodušený daňový doklad

10 Účtování o dani z přidané hodnoty
343 – Daň z přidané hodnoty D MD DPH na vstupu z nákupů nárok na odpočet ( tj. vzniká pohledávka za finančním úřadem) DPH na výstupu z prodejů Povinnost odvodu (tj. vzniká závazek vůči finančnímu úřadu Konečný zůstatek na D = součet DPH ze výstupů je vyšší než součet DPH z vstupů = vzniká daňová povinnost Konečný zůstatek na MD = součet DPH ze vstupů je vyšší než součet DPH z výstupů = vzniká nadměrný odpočet

11 Příklad kalkulace prodejní ceny u plátce DPH
Podnikatel, plátce DPH, poskytuje služby- provádí opravy kancelářské techniky. Nakupuje materiál na opravy ……………………. 500,- cena bez daně DPH 21% ………………………………………………… ,- DPH nevstupuje do ceny služby, podnikatel má nárok na odpočet DPH Cena materiálu celkem ……………………………… 605,- Při provedení opravy činí prodejní cena této opravy: Cena materiálu …………………………………………. 500,- Přidaná hodnota ……………………………………… ,- Přidaná hodnota představuje další náklady spojené s provedením opravy a také zisk Cena bez daně ………………………………………… ,- DPH 21 % ………………………………………………… ,- Cena celkem (služba včetně DPH) …………… ,-

12 Účtování nákupu materiálu
FAP za nákup materiálu ……………..…………… ,- Kč DPH 21 % ………………………………………… ,- Kč celkem …………………………………………… ,- Kč 501 – Materiál 321 - Dodavatelé 500,- 500,- 105,- 343 - DPH 105,-

13 Účtování prodeje služby
PPD za provedenou opravu ……………..…………… 700,- Kč DPH 21 % ………………………………………… ,- Kč celkem …………………………………………… ,- Kč 602 – Prodej služeb 211 - Pokladna 700,- 700,- 147,- 343 - DPH 147,-

14 Zjištění daňové povinnosti
343 - DPH D MD Z prodeje služby …. 147,- Kč Z nákupu materiálu …. 105,- Kč Zůstatek na D = = 42,- Kč Daňová povinnost Daňová povinnost ve výši 42,- Kč je DPH pouze z „přidané hodnoty“ tj. ze 200,- Kč. Proto se tato daň nazývá „daň z přidané hodnoty“, zdaňuje se vždy jen ta část hodnoty, kterou přidal poskytovatel služby nebo výrobce výrobku, apod. Kontrolní výpočet = 200 * 21 % = 42,- Kč


Stáhnout ppt "Daň z přidané hodnoty a její účtování"

Podobné prezentace


Reklamy Google