Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura obchodní faktury Jiří Jakubík Marta Rubešová Jana Tymkivová Nikol Volfová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura obchodní faktury Jiří Jakubík Marta Rubešová Jana Tymkivová Nikol Volfová."— Transkript prezentace:

1 Struktura obchodní faktury Jiří Jakubík Marta Rubešová Jana Tymkivová Nikol Volfová

2 Obsah Pojem faktura Vystavování daňových dokladů Uchovávání daňových dokladů Náležitosti faktury Vzorový příklad Použitá literatura

3 Co je faktura Faktura nebo-li daňový doklad (z latinského facere – dělat, udělat) je účet za provedenou práci nebo dodané zboží. Obvykle obsahuje za co se má zaplatit, způsob platby a datum splatnosti. Pojem faktura jako takový není definován v žádném právním předpisu. Přesto je pojem faktura vžitý a používá se běžně v obchodním styku. Také náležitosti faktury jsou ustálené tak, aby vyhovovaly podmínkám různých zákonů. Náležitosti faktury nepřímo definují různé zákony.

4 Vystavování daňových dokladů Plátce je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně. Údaje o dani a základu daně se na daňových dokladech uvádějí v české měně. Plátce může vystavit za několik samostatných zdanitelných plnění souhrnný daňový doklad. Plátce může zplnomocnit k vystavení daňového dokladu svým jménem a) osobu, pro kterou se zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně uskutečňuje. b) třetí osobu.

5 Vystavování daňových dokladů Daňový doklad může být vystaven se souhlasem osoby i v elektronické podobě. Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve stanovené lhůtě odpovídá plátce. Pokud je daňový doklad vystaven v cizím jazyce, je plátce nebo osoba, která takový daňový doklad přijala, povinna na žádost správce daně zajistit jeho překlad do českého jazyka.

6 Uchovávání daňových dokladů Plátce je povinen uchovávat všechny daňové doklady nejméně po dobu 10 let. Daňový doklad v písemné formě lze převést do elektronické podoby a uchovávat pouze v této podobě, pokud metoda použitá pro převod a uchování zaručuje věrohodnost původu. Pokud plátce vystavuje, přijímá a uchovává daňové doklady v elektronické podobě a místem uchovávání není tuzemsko, musí plátce zajistit pro správce daně právo volného přístupu v reálném čase elektronicky k daňovým dokladům i datům zaručujícím věrohodnost jejich původu a neporušitelnost jejich obsahu. Plátce je povinen předem oznámit správci daně místo uchovávání daňového dokladu, pokud toto místo není v tuzemsku.

7 Náležitosti faktury Běžný daňový doklad musí obsahovat obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění daňové identifikační číslo (tzv. DIČ) plátce, který uskutečňuje plnění obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem evidenční číslo daňového dokladu rozsah a předmět plnění

8 Náležitosti faktury datum vystavení daňového dokladu datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně základ daně základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře

9 Vzorový příklad

10 Použitá literatura Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Wikipedia

11 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Struktura obchodní faktury Jiří Jakubík Marta Rubešová Jana Tymkivová Nikol Volfová."

Podobné prezentace


Reklamy Google