Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI"— Transkript prezentace:

1 AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI
Timesharing Zuzana Vostrá FPR ZČU Plzeň 10/12/2013 AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“ Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

2 Timesharing Timesharing = právo za úplatu strávit v konkrétním rekreačním zařízení určitou dobu v konkrétním termínu Počátky v 60. letech 20. století ve Francii Následně rozšíření po Evropě (Španělsko a Portugalsko) a USA Velký boom v 70. – 80. letech 20. století 1990 – 2357 resortů / 4 miliony uživatelů Dnes přes resortů v 90 zemích Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

3 Timesharing – právní úprava
zpravidla obsahuje mezinárodní prvek, potřeba jednotné regulace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne (První směrnice o timesharingu) Směrnice EP a Rady 2008/122/ES (Druhá směrnice o timesharingu) Zákon č. 28/2011 Sb. – novela občanského zákoníku a dalších zákonů (účinný od ) Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

4 Timesharing – 4 okruhy produktů
Dočasné užívání ubytovacího zařízení (užívání jednoho nebo více zařízení na více než jeden časový úsek u smlouvy delší než 1 rok) Dlouhodobý rekreační produkt (výhoda spojená s ubytováním u smlouvy delší než 1 rok) Další prodej (pomoc při úplatném převodu výše uvedených „produktů“) Výměna (účast ve výměnném systému – vzájemný převod práva) Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

5 Předsmluvní informace
V dostatečném časovém předstihu, bezplatně, jasně, srozumitelně Formulář musí obsahovat informace dle Nařízení vlády 38/2011 Sb. – liší se pro každý produkt Např. u dočasného užívání ubytovacího zařízení mimo jiného: přesné určení smluvní strany, popis nemovitosti, přesná povaha a obsah práv, časové období, cena, případná možnost účasti ve výměnném programu Jazyk dle volby spotřebitele Povinnost poskytovatele upozornit na právo odstoupit od smlouvy Tyto informace nesmí být ve smlouvě změněny Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

6 Náležitosti smlouvy Smlouva musí být vždy uzavřena písemně
Součástí smlouvy se stávají předsmluvní informace (lze je změnit pouze v případě nepředvídatelných okolností nezávisejících na vůli poskytovatele) Samostatný podpis na: - Ujednání o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy - Ujednání o délce lhůty pro odstoupení - Ujednání o zákazu přijetí záloh Formulář pro odstoupení vyplněný již poskytovatelem - součást smlouvy V jazyce spotřebitele + překlad do jazyka dle umístění nemovitosti Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

7 Dlouhodobý rekreační produkt
Dlouhodobý rekreační produkt = výhoda spojená s ubytováním u smlouvy delší než 1 rok (Výhoda většinou ve formě slevy) Cena musí být hrazena v rovnoměrných platbách rozdělených do stejnoměrných ročních splátek – jiné ujednání neplatné Lze sjednat změnu splátek po prvním roce dle vývoje cen Poskytovatel musí poslat výzvu k úhradě splátky vždy nejpozději 14 dní před její splatností Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodu po zaplacení druhé splátky (vždy do 14 dnů od výzvy k další úhradě) Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

8 Odstoupení od smlouvy Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv povinnosti vůči poskytovateli do 14 dnů od uzavření smlouvy Chybí-li ve smlouvě vyplněný formulář pro odstoupení, lhůta se prodlužuje na 1 rok a 14 dnů od uzavření (avšak pokud poskytovatel formulář následně doručí spotřebiteli, lhůta se zkracuje na 14 dnů od tohoto doručení). Do uplynutí lhůty pro odstoupení nelze od spotřebitele přijmout platbu (ani zálohu) a spotřebitel zároveň nesmí uznat dluh Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

9 Odstoupení od smlouvy II.
Jsou-li uzavírány dvě smlouvy (např. dočasné užívání a výměna), pak platí lhůta podle smlouvy hlavní (tj.o dočasném užívání) Zároveň výpovědí jedné smlouvy se vztahují účinky výpovědi na obě smlouvy To platí i pro případné financování úvěrem poskytnutým spotřebiteli poskytovatelem či třetí osobou Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

10 Vymahatelnost práv spotřebitele
Dle z. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele dohlíží na dodržování ustanovení občanského zákoníku v oblasti timesharingových smluv Česká obchodní inspekce (upravila novela 38/2011 Sb.) Timesharing nelze nabízet jako způsob zhodnocení finančních prostředků spotřebitele (tj. investici) Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

11 Novelizace související s NOZ
NOZ – účinný od Nově upravují § 1852 a násl. (místo § 58 a násl. současného zákoníku) Vyvolalo i technickou novelizaci nařízení vlády upravujícího formuláře pro předsmluvní informace (nově nařízení vlády 364/2013 Sb.) Fakticky žádná změna Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje

12 Děkuji Vám za pozornost
AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI „AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI A DISKUSE O EVROPSKÉM ROKU OBČANŮ 2013“ Tato prezentace vyjadřuje pouze názory autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež tato prezentace obsahuje


Stáhnout ppt "AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EU JAKO PROJEKT č. COMM/PRG/008-1 V RÁMCI"

Podobné prezentace


Reklamy Google