Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání a jeho formy Milena Tichá

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání a jeho formy Milena Tichá"— Transkript prezentace:

1 Podnikání a jeho formy Milena Tichá
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Podnikání Je soustavná činnost samostatně prováděná podnikatelem pod jeho vlastním jménem a na jeho vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

3 Znaky podnikání: soustavnost, samostatnost,
podnikatel vystupuje pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, účel – zisk.

4 Úkol Objasni na konkrétních příkladech základní znaky podnikání.

5 Úkol Jaké jsou výhody a nevýhody podnikání ve srovnání se zaměstnáním?

6 Podnikání uskutečňuje:
jedna osoba, skupina podnikatelů.

7 Základní právní formy podnikání:
soukromý podnik individuálního podnikatele (živnost), obchodní společnosti.

8 Živnost Je podnikatelská činnost jednoho podnikatele.
Jde zpravidla o malý podnik. Její podmínky vymezuje zákon o živnostenském podnikání.

9 Živnosti Jsou registrovány na živnostenském úřadě.
Vedeny v živnostenském rejstříku.

10 Formy živností: ohlašované, koncesované.

11 Živnosti ohlašované volné, vázané, řemeslné.

12 Úkol Uveď konkrétní příklady živností, s nimiž jsi se již někdy setkal.

13 Úkol Uveď výhody a nevýhody živnostenského podnikání.

14 Živnostmi nejsou: činnosti vyhrazené státu,
činnosti duševní (nesplňují znaky podnikání), činnosti provozované na základě jiných právních předpisů (činnost lékaře, advokáta, banky, pojišťovny, burzy).

15 Obchodní společnost Sdružení dvou a více osob (většinou), které uzavřely smlouvu o společném podnikání pod společným názvem (firmou). Podmínky vzniku a činnosti obchodních společností vymezuje obchodní zákon.

16 Obchodní společnosti Jsou registrovány na ministerstvu vnitra.
Vedeny v obchodním rejstříku.

17 Úkol Uveď výhody a nevýhody podnikání v obchodních společnostech.
A porovnej je s výhodami a nevýhodami živností.

18 Formy obchodních společností:
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost.

19 Úkol Jaké formy obchodních společností mohou být založeny jednou osobou?

20 Obchodní společnosti Osobní: Kapitálové: Smíšené:
veřejná obchodní společnost Kapitálové: s.r.o. a.s. Smíšené: komanditní společnost

21 Úkol Uveď příklady jednotlivých forem obchodních společností, s nimiž jsi se již někdy setkal. Jaké jsou nejčastější? Proč? Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých forem obchodních společností?

22 Další formy podnikání:
Tichá společnost Družstvo

23 Neziskové organizace Jsou zakládány za účelem provozování škol, nemocnic, sociálních zařízení a klubů. Mohou nakupovat a prodávat statky či služby. Pokud mají vyšší výnosy než náklady, využívají je na své další činnosti. (Tzn.: Nedělí je mezi podílníky.)

24 Úkol Uveď příklady neziskových organizací,
s nimiž jsi se již někdy setkal. K čemu slouží/sloužily?

25 Úkol Jaké formy podnikání se vyskytují ve vašem městě/obci? Proč?
Charakterizuj jejich výhody a nevýhody.

26 Úkol Jak bys postupoval při zakládání své vlastní firmy?

27 LITERATURA: KONEČNÝ, Bronislav – SOJKA, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha: Libri, ISBN VLČEK, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, ISBN VLČEK, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia, ISBN Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Podnikání a jeho formy Milena Tichá"

Podobné prezentace


Reklamy Google