Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_07_EKO_404_Mus Druh učebního materiáluPrezentace Autor Ing. Bohuslav Musil VY_32_INOVACE_07_EKO_404_Mus

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Cukrář PředmětEkonomika Ročník2. ročník Název tematické oblasti (sady)Podnikání, majetek a hospodaření podniku Název vzdělávacího materiáluŽivnostenské podnikání Anotace Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu živnostenské podnikání. Má žákům přiblížit Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Prezentace vysvětluje podmínky a rozdíly u jednotlivých typů živností. Je určena pro výuku ekonomiky ve 2. ročníku učebního oboru Cukrář. Zhotoveno, (datum/období)09. 11. 2013 Ověřeno14. 2. 2014

3 Živnostenské podnikání 1 2

4 Živnost Soustavná činnost provozovaná samostatně živnostníkem pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o živnostenském podnikání. Živnost Soustavná činnost provozovaná samostatně živnostníkem pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o živnostenském podnikání. 3

5 Živností není:  podnikání na základě zvláštních předpisů (advokáti, lékaři)  činnost vyhrazená státu (armáda, policie)  činnost bank, pojišťoven, burz, penzijních fondů  školní, výchovná střediska  výroba, dovoz a prodej zbraní, střeliva a léčiv  využití autorských práv  pronájem nemovitostí je živnost pouze tehdy, pokud jsou ještě poskytovány další služby (snídaně) Živností není:  podnikání na základě zvláštních předpisů (advokáti, lékaři)  činnost vyhrazená státu (armáda, policie)  činnost bank, pojišťoven, burz, penzijních fondů  školní, výchovná střediska  výroba, dovoz a prodej zbraní, střeliva a léčiv  využití autorských práv  pronájem nemovitostí je živnost pouze tehdy, pokud jsou ještě poskytovány další služby (snídaně)

6 Živnosti ohlašovací – vznikají dnem ohlášení řemeslné vázané volné Živnosti koncesované – vznikají dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Živnostenské oprávnění se prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku. Živnosti ohlašovací – vznikají dnem ohlášení řemeslné vázané volné Živnosti koncesované – vznikají dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Živnostenské oprávnění se prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku.

7 Živnostenský rejstřík částečný výpis Jméno a příjmení: Hana Cukrová Identifikační číslo: 15910865 Bydliště: Za zahradami 379/33, 109 00, Praha - Dolní Měcholupy Místo podnikání: Za zahradami 379/33, 109 00, Praha - Dolní Měcholupy Živnostenská oprávnění Živnostenské oprávnění č. 1: Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Ohlašovací volná. Vznik oprávnění: 27. 04. 1992. Doba platnosti oprávnění: Na dobu neurčitou. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 15 Živnostenský rejstřík částečný výpis Jméno a příjmení: Hana Cukrová Identifikační číslo: 15910865 Bydliště: Za zahradami 379/33, 109 00, Praha - Dolní Měcholupy Místo podnikání: Za zahradami 379/33, 109 00, Praha - Dolní Měcholupy Živnostenská oprávnění Živnostenské oprávnění č. 1: Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Ohlašovací volná. Vznik oprávnění: 27. 04. 1992. Doba platnosti oprávnění: Na dobu neurčitou. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 15

8 Podmínky pro provozování živnosti 1. VŠEOBECNÉ  dosažení 18 let  právní bezúhonnost – což se dokládá výpisem z rejstříku trestů, žadatel nesmí být trestán v oboru v kterém chce podnikat a není důvodné podezření, že v souvislosti s živností bude páchat trestnou činnost  způsobilost právním úkonům (této způsobilosti nás může zbavit pouze soud) Podmínky pro provozování živnosti 1. VŠEOBECNÉ  dosažení 18 let  právní bezúhonnost – což se dokládá výpisem z rejstříku trestů, žadatel nesmí být trestán v oboru v kterém chce podnikat a není důvodné podezření, že v souvislosti s živností bude páchat trestnou činnost  způsobilost právním úkonům (této způsobilosti nás může zbavit pouze soud) 4

9 Podmínky pro provozování živnosti 2. ZVLÁŠTNÍ  Odborná nebo jiná způsobilost u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných, jestliže ji živnostenský zákon vyžaduje. (vzdělání, praxe) Podmínky pro provozování živnosti 2. ZVLÁŠTNÍ  Odborná nebo jiná způsobilost u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných, jestliže ji živnostenský zákon vyžaduje. (vzdělání, praxe) 5

10 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – přílohy: Příloha č. 1 Živnosti řemeslné Příloha č. 2 Živnosti vázané Příloha č. 3 Koncesované živnosti Příloha č. 4 Živnost volná Příloha č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – přílohy: Příloha č. 1 Živnosti řemeslné Příloha č. 2 Živnosti vázané Příloha č. 3 Koncesované živnosti Příloha č. 4 Živnost volná Příloha č. 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

11 Výhody pro fyzickou osobu Jednoduché zahájení podnikání, bez velkých výdajů. Snadné přerušení a ukončení živnosti. Za daných podmínek je možnost vést daňovou evidenci místo účetnictví. Výhodné paušály u daně z příjmů fyzických osob. Příjem po zdanění lze použít pro osobní potřebu. Nevýhody pro fyzickou osobu Podnikatel ručí celým svým majetkem. Výhody pro fyzickou osobu Jednoduché zahájení podnikání, bez velkých výdajů. Snadné přerušení a ukončení živnosti. Za daných podmínek je možnost vést daňovou evidenci místo účetnictví. Výhodné paušály u daně z příjmů fyzických osob. Příjem po zdanění lze použít pro osobní potřebu. Nevýhody pro fyzickou osobu Podnikatel ručí celým svým majetkem. 6

12 Odpovědný zástupce Je FO, která odpovídá za řádný provoz živnosti a je s podnikatelem ve smluvním stavu. Splňuje všeobecné i zvláštní podmínky k provozování živnosti. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Odpovědného zástupce musí mít vždy: Podnikatel FO, který nesplňuje zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Podnikatel PO musí mít odpovědného zástupce vždy, jestliže jsou vyžadovány zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Nejčastěji to je statutární orgán. Odpovědný zástupce Je FO, která odpovídá za řádný provoz živnosti a je s podnikatelem ve smluvním stavu. Splňuje všeobecné i zvláštní podmínky k provozování živnosti. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Odpovědného zástupce musí mít vždy: Podnikatel FO, který nesplňuje zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Podnikatel PO musí mít odpovědného zástupce vždy, jestliže jsou vyžadovány zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Nejčastěji to je statutární orgán.

13 Živnostenské oprávnění zaniká smrtí podnikatele, nepokračuje-li dědic zánikem právnické osoby, která má živnostenská oprávnění uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění. Živnostenské oprávnění zaniká smrtí podnikatele, nepokračuje-li dědic zánikem právnické osoby, která má živnostenská oprávnění uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění. 7

14 Pozastavení živnostenského oprávnění znamená, že podnikatel nesmí provozovat svou živnost či živnosti. Pozastavit živnost lze maximálně na 1 rok. Přerušení znamená, že podnikatel živnost na určitou dobu neprovozuje. Přerušení oznámí podnikatel živnostenskému úřadu. Pozastavení živnostenského oprávnění znamená, že podnikatel nesmí provozovat svou živnost či živnosti. Pozastavit živnost lze maximálně na 1 rok. Přerušení znamená, že podnikatel živnost na určitou dobu neprovozuje. Přerušení oznámí podnikatel živnostenskému úřadu. 8

15 Použitá literatura: KLÍNSKÝ, Petr, MÜNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204-375. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] Vlastní foto autora Zdroje: http://business.center.cz/ http://obchodnirejstrik.cz/ http://www.oahshb.cz/ http://www.rzp.cz/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google