Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence obyvatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence obyvatel."— Transkript prezentace:

1 Evidence obyvatel

2 Státní občanství zaniká
Prohlášením občana Nabytím státního občanství cizího státu (zejména udělením) Státní občanství se prokazuje Občanským průkazem Cestovním dokladem Osvědčením o státním občanství Dokladem o uzavření manželství

3 Občanské průkazy a cestovní doklady
Při vyřizování prvních dokladů (OP, CP) je občan nebo jeho zákonní zástupci povinen: Předložit rodný list Předložit oddací list rodičů Zaplatit správní poplatek

4 Občanský průkaz Vydává se po dosažení 15 let věku
Plní funkci osobního identifikačního dokladu Obsahuje základní osobní údaje občana Vydává ho pověřený úřad v místě trvalého bydliště Obvykle má platnost 10 let Slouží i jako cestovní doklad do zemí EU

5 Cestovní doklad Cestovní doklad, cestovní doklad pro nezletilé dítě,
diplomatický pas, služební pas (cizinecká policie), cestovní průkaz Občanský průkaz (do zemí EU)

6 Elektronický pas Informace jsou uložené na elektronickém čipu Obsahuje
Digitální snímek obličeje Digitální otisk prstů Strojově čitelné kódy

7 Evidence obyvatel a majetku
Správcem systému evidence je Ministerstvo vnitra Kromě evidence má povinnost chránit osobní údaje, ale za určitým podmínek je i sdělovat Eviduje (vydávání dokladů, občanství, trvalý pobyt, pohyb cizinců, evidence vozidel)

8 Trvalý pobyt/trvalé bydliště
Rozumí se tím adresa pobytu občana ČR. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen k bydlení, ubytování a rekreaci a je označen číslem popisným Místo trvalého bydliště lze zrušit jen písemným sdělením na ohlašovnu příslušného úřadu, a to: Byl-li odstraněn, zrušen, nebo zanikl objekt ubytování Zaniklo-li užívací právo k objektu trvalého pobytu Byl-li proveden zápis na základě nepravdivých nebo neplatných skutečností

9 Evidence řidičů a motorových vozidel
Obecní úřady s rozšířenou působností podle trvalého bydliště osob vykonávají: Evidenci držitelů oprávněných k řízení motorových vozidel Vydávají oprávněným osobám řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidiče Vydávají průkaz způsobilosti vozidla (vyjma historických a sportovních vozidel)

10 Matrika Činnost matričních úřadů upravuje zákon č. 301/2000 o matrikách. Matriční úřady evidují a provádějí ověřování listin a podpisů, vysvědčení, kopie smluv, písemností, zajišťují a zprostředkují výpisy z rejstříku trestů Matriční úřady provádějí tyto úkony: Zaznamenávají matriční události (narození dítěte, sňatek, rozvod) Zaznamenávají matriční změny (změny jména) Matriční opravy (oprava chyb)

11 Matriční knihy Kniha narození (rodný list) Kniha sňatků (oddací list)
Kniha úmrtí (úmrtní list) Knihy registrovaného partnerství (osvědčení o uzavření registrovaného partnerství)

12 Ochrana individuálních údajů
Všichni pracovníci veřejné správy, kteří se v rámci výkonu své profese seznámí s osobními údaji jiných osob, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o těchto skutečnostech. Se všemi osobními údaji a doklady musí také zacházet tak, aby nedošlo byť k neúmyslnému úniku osobních údajů Zveřejněny mohou být jen informace, ke kterým dala daná osoba písemný souhlas, nebo jejichž zveřejnění umožňuje zákon (např. výpis z obchodního rejstříku)


Stáhnout ppt "Evidence obyvatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google