Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.socialni-zaclenovani.cz Programy na podporu zaměstnanosti podporované strukturálními fondy EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.socialni-zaclenovani.cz Programy na podporu zaměstnanosti podporované strukturálními fondy EU."— Transkript prezentace:

1 www.socialni-zaclenovani.cz Programy na podporu zaměstnanosti podporované strukturálními fondy EU

2 www.socialni-zaclenovani.cz Úvodní slovo •Operační program lidské zdroje a zaměstnanost a trh práce – všechny projekty z operačního programu by měly směřovat k uplatnění na trhu práce •Uplatnění na trhu práce by měl být logický cíl práce neziskových organizací •Příklad Olomouckého kraje: ve střednědobém plánu sociálních služeb je formulován cíl „Sbližování sociálních služeb a služeb na podporu zaměstnanosti“ •Pracovní skupina „menšiny“ v rámci SPSS Moravskoslezského kraje klade na zaměstnanost rovněž veliký důraz •Programy na podporu zaměstnanosti vhodně doplňují programy na poskytování sociálních služeb •V této chvíli je na realizaci projektů v oblasti zaměstnanosti více prostředků než na poskytování sociálních služeb

3 www.socialni-zaclenovani.cz Základní oblasti podpory •Prezentace nevyčerpává všechny možnosti, jak mohou neziskové organizace, obce a firmy získat podporu při tvorbě pracovních míst, zejména vynechává dotace poskytované Úřadem práce •Soustředí se výhradně na grantové projekty ze strukturálních fondů pro obce, neziskové organizace a firmy, zde jsou k dispozici dva základní typy podpory •1. Sociální ekonomika: OP LZZ 3.1., výzva 30; IOP 3.1.c – investiční podpora •2. Podporované zaměstnávání: OP LZZ 2.1., výzva 91 – posílení aktivních politik zaměstnanosti, OP LZZ 3.3., dosud nevyhlášená výzva, plánuje se v nejbližší době •Podpora sociální ekonomiky směřuje ke komplexní podpoře firmy, výzvy na podporu zaměstnanosti ke komplexní podpoře znevýhodněných osob

4 www.socialni-zaclenovani.cz Sociální podnikání a jeho podpora •Sociální podnikání není ukotvené v právním řádu ČR •Obecně se jím myslí taková forma podnikání, která přijímá některé principy –Důraz je kladen ne na zisk, ale na tvorbu pracovních míst –Větší část zisku je reinvestována do rozvoje společnosti –Pracovníci participují na rozhodovacích procesech společnosti –Směřuje ke kultivaci lokálního prostředí, jedná se o podnikání blízké obci a regionu, vede k zaměstnanosti a místnímu rozvoji –Sociální firma si klade obecně prospěšný cíl, který si dává do stanov, např. Integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit •Tematická síť Tessea: http://www.socialni-ekonomika.cz/http://www.socialni-ekonomika.cz/ •3P – Poeple, Planet, Profit: http://www.p-p-p.cz/http://www.p-p-p.cz/

5 www.socialni-zaclenovani.cz Grantová podpora sociálního podnikání •Oprávnění žadatelé jsou OSVČ, podnikatelské právnické osoby, neziskové organizace •Cílové skupiny –osoby ohrožené sociálním vyloučením, nekryje se přesně u obou výzev •Výše podpory do 200 000 euro (podpora De minimis) •Lze podávat oba projekty, investiční i neinvestiční (OPLZZ 3.1., IOP 3.1.c) nebo podávat jenom jeden z nich •Podpora ani v jednom z případů nesmí přesáhnout uvedenou výši •V rámci projektu se připravuje podnikatelský a finanční plán •Každá z výzev má jiná pravidla, investiční projekt je náročnější z hlediska přípravy, schvalování i udržitelnosti

6 www.socialni-zaclenovani.cz Grantová podpora sociálního podnikání – OPLZZ, výzva 30 •Kontinuální výzva je v platnosti do 30.11. 2012 •Aktivity projektu by měly směřovat k přímé podpoře zaměstnanců, k jejich vzdělávání a k udržení sociálního podniku •Veškeré informace k výzvě jsou k nalezení na http://www.esfcr.cz/file/7884/ http://www.esfcr.cz/file/7884/ •Příklad projektu z této výzvy http://www.esfcr.cz/projekty/socialni-podnik-stavebni-firmy- gabor-aver-drom-s-r-o http://www.esfcr.cz/projekty/socialni-podnik-stavebni-firmy- gabor-aver-drom-s-r-o

7 www.socialni-zaclenovani.cz Grantová podpora sociálního podnikání – IOP 3.1.b •Výzva v platnosti do 29.6.2012, je možné, že bude prodloužená •V rámci výzvy lze zakoupit vybavení nezbytné k provozu sociální firmy. Lze zakoupit rovněž objekt •Tato výzva předpokládá spolufinancování ve výši 20% nákladů •Udržitelnost projektu je 5 let •http://www.mpsv.cz/cs/11137http://www.mpsv.cz/cs/11137

8 www.socialni-zaclenovani.cz Grantová podpora zaměstnávání z oblasti podpory OP LZZ 2.1 a 3.3. •Tyto výzvy nejsou kontinuální, ale vyhlašují se opakovaně •Oba projekty mají trochu odlišný pohled na cílovou skupinu •Výzvy směřují ke komplexní podpoře cílové skupiny při vstupu na trh práce, zahrnují poradenskou činnost, vzdělávání, rekvalifikační aktivity, pomoc při sestavování individuálních akčních plánů, pomoc při uplatnění na trhu práce, tvorbu pracovních míst •Příklad projektu http://www.esfcr.cz/projekty/jdeme-za-praci •Výzva 91 (OPLZZ 2.1.) je v platnosti do 1.6. 2012, ale do konce programovacího období bude ještě znovu vyhlášená –Oprávnění žadatelé jsou zejména neziskové organizace a vzdělávací a poradenské instituce –Výše podpory do 6 mil. Kč –http://www.esfcr.cz/vyzva-pro-predkladani-grantovych-projektu-v-ramci- oblasti-12 •Výzva v oblasti podpory 3.3. bude vyhlášená patrně do konce května

9 www.socialni-zaclenovani.cz Děkuji za pozornost Martin Navrátil Navratil.martin@vlada.cz 725 736 355


Stáhnout ppt "Www.socialni-zaclenovani.cz Programy na podporu zaměstnanosti podporované strukturálními fondy EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google