Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Veřejné výběrové řízení 14. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Veřejné výběrové řízení 14. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Veřejné výběrové řízení 14. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem

2 Program semináře 1.Jak žádat o příspěvek 2.Formulář projektové žádosti – obsahová část – přestávka – 3.Podmínky a pravidla financování projektu 4.Formulář projektové žádosti – finanční část

3 Pomozte dětem Je celonárodní veřejná sbírka zaměřená na: -přímou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem -do osmnácti let věku -žijícím v České republice. Typy projektů:  INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY  ROČNÍ PROJEKTY  TÉMATICKÉ PROJEKTY

4 Harmonogram VVŘ – 14. ročník Vyhlášení výběrového řízení – 21. května 2012 Uzávěrka příjmu podání individuálních projektů 15. června 2012 do 16h 15. října 2012 do 16h 15. února 2013 do 16h Uzávěrka příjmu podání ročních projektů 29.června 2012 do 16h

5 „VVŘ – 14 ročník PD“ Adresa: NROS – Pomozte dětem Na Václavce 1135/9 150 00 Praha 5 E-mail: hodnoceniPD@nros.cz

6 Obecné podmínky Kdo může žádat:  občanské sdružení,  obecně prospěšná společnost,  účelové zařízení církví a náboženských společností Dodržení podmínek: počet a formát podaných žádostí požadovaná výše nadačního příspěvku délka realizace projektu termín podání žádosti …

7 Individuální projekty Max. příspěvek 35 000 Kč na projekt Doba trvání 6 – 12 měsíců Začátek realizace: 1. července 2012, 1. listopadu 2012, 1. března 2013 Široké zacílení projektů Hodnocení projektů:  celonárodní výběr  hodnotí jedna tříčlenná komise

8 Roční projekty Max. příspěvek 350 000 Kč na projekt Doba trvání 12 - 14 měsíců Začátek realizace: 1. listopadu 2012, 1. prosince 2012, 1. ledna 2013 Široké zacílení projektů Hodnocení projektů:  regionální rozdělení dle NUTSII  8 hodnotících komisí o min. 5ti členech

9 Jak vyplnit formulář žádosti

10 přestávka

11 Alokace výzvy pro 14.ročník je ze sbírky PD k dispozici: 12.011.566 Kč z toho k rozdělení ve VVŘ: 7.789.203 Kč Individuální projekty: 600.578 Kč (3 kola) Roční projekty: 7.188.625 Kč

12 Jak je vnímán PROJEKT? Projekt musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle - tedy určitý pozitivní posun v dane oblasti, ve prospěch definovaných cílových skupin.

13 Finanční rámec projektů PROJEKT = NP + SPOLUFINANCOVÁNÍ Výše nadačního příspěvku: Individuální projekty:do 35.000 Kč Roční projekty:do 350.000 Kč spolufinancování není povinné

14 Finanční rámec projektů Výše spolufinancování: Minimální - 0% Maximální - horní hranice není striktně stanovena

15 Platby nadačního příspěvku INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY: zálohová platba - po podpisu smlouvy ve výši 100% nadačního příspěvku

16 Platby nadačního příspěvku ROČNÍ PROJEKTY: zálohová platba - po podpisu smlouvy ve výši 85% nadačního příspěvku závěrečná platba - po schválení závěrečné zprávy ve výši max. zbylých 15% nadačního příspěvku

17 Oprávněnost nákladů Oprávněnost projektových nákladů je definována na 2 úrovních: 1.Pro všechny náklady projektu – financované z nadačního příspěvku i ze zdrojů spolufinancování 2.Pro náklady projektu financované z NP

18 Oprávněnost nákladů - úroveň 1 VŠECHNY projektové náklady, bez ohledu na zdroj jejich financování, musí být: nezbytné pro realizaci projektu hospodárné a efektivní doložitelné účetními/prvotními doklady zaevidované v účetnictví dle stanovených pravidel musí vzniknout v období realizace projektu

19 Oprávněnost nákladů - úroveň 1 v případě investičních nákladů – oprávněnými „náklady“ jsou výdaje na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého majetku mezi oprávněné náklady nepatří DPH, u které vzniká organizaci nárok na její vrácení

20 Oprávněnost nákladů – úroveň 2 Z nadačního příspěvku nelze financovat následující skupiny nákladů: náklady, které nejsou uhrazeny náklady na aktivity mimo ČR (včetně ZPC) cestovní náhrady nad minimální limity a kapesné náklady na výzkum náklady na zvyšování kvalifikace pracovníků a na propagaci – pokud nesouvisí s přímou prací s dětmi

21 Oprávněnost nákladů – úroveň 2 investiční náklady, pokud předmětný DM nebude zařazen do používání do uplynutí poloviny období realizace projektu dary, poskytnuté příspěvky finanční leasing / odpisy DM pořízení zásob daně, u kterých je organizace poplatníkem …

22 Formulář rozpočtu Obecné zásady: držet se pokynů neupravovat formuláře (struktura, formátování) vyplňovat světle modrá pole rozpočet se sestavuje za projekt jako celek - tedy nikoli pouze za část, která bude financována z NP rozpočet může obsahovat pouze oprávněné náklady projektu

23 Smluvní podmínky účetnictví, archivace, platnost smlouvy příjemce – hlavní nositel / realizátor projektu (subdodávky, bez partnerství) zakázky - nejsou definována striktní pravidla, pouze hospodárnost změny projektu / rozpočtu informování, zprávy, monitoring publicita

24 Děkujeme za pozornost! Přejeme Vám příjemné sepisování projektových žádostí a úspěch ve VVŘ.


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Veřejné výběrové řízení 14. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem."

Podobné prezentace


Reklamy Google