Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrace poskytovatelů sociálních služeb Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrace poskytovatelů sociálních služeb Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP."— Transkript prezentace:

1 Registrace poskytovatelů sociálních služeb Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP

2 Osnova Registrace poskytovatelů soc. služeb zákonná úprava povinnosti registrovat sociální službu další povinnosti vyplývající z registrace problematické případy při registraci vztah registrace a financování sociálních služeb

3 Zákonná úprava Zákon č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách v § 78 stanovuje povinnost poskytovatelům poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci (správní řízení) O registraci poskytovatele sociálních služeb je možné žádat na místně příslušném krajském úřadě. Místní příslušnost se řídí: - místem sídla organizace, pokud jde o právnickou osobu - místem trvalého bydliště, pokud jde o fyzickou osobu - pokud je zřizovatelem MPSV – rozhoduje o registraci MPSV

4 Další povinnosti poskytovatelů vyplývající z registrace Uzavření pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb (standardně – uzavřít po vydání rozhodnutí o registraci), do 15 dnů zaslat úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu Povinnost do 15 dnů písemně oznámit všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci a údajů obsažených v žádosti o registraci, včetně změn v dokladech Naplňovat standardy kvality Podléhat inspekci sociálních služeb

5 Pracovníci v přímé péči U všech pracovníků, kteří se podílejí na přímém poskytování sociálních služeb je nutno doložit:  bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce)  odbornou způsobilost (úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a osvědčení o absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů)

6 Přechodné období k odborné způsobilosti Platí pouze u pracovníků, kteří se ke dni účinnosti zákona (31.12.2006) podíleli na přímém poskytování sociálních služeb Změna v novele zákona: noví pracovníci by měli mít ochranou dobu 6 měsíců na doplnění si odborné způsobilosti

7 Služby na „pomezí“ Služby, které dle zákona č. 108 nejsou sociální službou  Například: kluby seniorů, doprava osob se zdravotním postižením, svépomocné aktivity, samostatně prováděné základní činnosti (nákupy seniorům), rekreační pobyty atd.  Financování těchto doplňujících a navazujících služeb je odpovědností kraje, města, obce Služby problematicky zařaditelných do typologie dle zákona č. 108

8 Vznik a rozvoj nových sociálních služeb a jejich registrace Na sociální služby poskytované ke dni účinnosti zákona se vztahuje přechodné období k podání žádosti o registraci  do konce června 2007 Nově vznikající poskytovatelé nebo nové sociální služby již existujících poskytovatelů mohou začít poskytovat až po vydání rozhodnutí o registraci a po uzavření pojistné smlouvy

9 Proces registrace z pohledu poskytovatele sociálních služeb Finančně a časově náročný proces (rejstříky trestů, úředně ověřené doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, vyřizování potřebných příloh aj.) Složitý proces z hlediska třídění služeb dle typologie zákona: nutnost rozčlenit všechny činnosti dle zákonných druhů služeb Zvyšování nároků na poskytovatele z hlediska naplňování odborné způsobilosti pracovníků (finančně nákladné) = zvyšování nákladů na poskytování sociálních služeb

10 Proces registrace z pohledu registrujícího orgánu Velmi administrativně náročný proces (práce se systémem OK registr, administrace žádostí o registraci, formální a obsahové posouzení žádosti o registraci) Odpovědnost za správní rozhodnutí (např. zda jsou registrované služby v souladu se zakládajícími dokumenty organizace – do jakých detailů zvažovat?) Stále vyvstávají aktuální otázky, které je nutné konzultovat s MPSV – otázky odborné způsobilosti, služeb na pomezí, různá místa poskytování služby atd. Obava ze „zahlcení“ registrujícího orgánu před termínem podání žádostí o registraci (červen 2007) U problematických registrací je vhodná a potřebná návštěva poskytovatele (místní šetření)

11 Vztah registrace a financování sociálních služeb Na zaregistrované sociální služby dle zákona je možné žádat o dotaci ze státního rozpočtu Na každou sociální službu se žádá odděleně, dotace je účelově vázaná na druh služby – dotaci je třeba vést účetně odděleně a samostatně vyúčtovávat Financování služeb „na pomezí“ zůstává na odpovědnosti a přístupu krajů a obcí

12 Děkujeme za pozornost SOC MHMP


Stáhnout ppt "Registrace poskytovatelů sociálních služeb Odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP."

Podobné prezentace


Reklamy Google