Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání s poskytovateli sociálních služeb –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání s poskytovateli sociálních služeb –"— Transkript prezentace:

1 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji - aktualizace
Setkání s poskytovateli sociálních služeb – Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor sociálních věcí

2 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018
OBSAH DOKUMENTU plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji základní strategické dokumenty Plzeňského kraje základní socio-demografické údaje (vývoj demografické situace v Plzeňském kraji) projekty v oblasti sociálních služeb (proces transformace; IP) priority obcí Plzeňského kraje návrh strategie zajišťování sociálních služeb v kraji – priority Plzeňského kraje síť sociálních služeb financování sociálních služeb monitoring a aktualizace

3 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018
Priority Plzeňského kraje podpora ambulantních služeb – umístění v centrech dojížďky za zaměstnáním, do škol, pracovní mikroregiony podpora nepobytových sociálních služeb – poskytování v centrech sociálních služeb s více službami podpora služeb sociálního poradenství – orientace na širší spektrum cílových skupin; specializované poradenství poskytované jednou službou na území celého kraje; dluhová problematika podpora rozšíření kapacit pečovatelské služby podpora udržení kapacit domovů pro OZP; podpora služeb domovy pro seniory; podpora služeb domovy se zvláštním režimem, osobní asistence, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení podpora pobytových služeb (modernizace a úprava objektů) podpora služeb sociální prevence – zjištěná potřebnost, vyjádření dotčených obcí, plán finančního zajištění vč. zajištění finanční spoluúčasti min. 10 % z jiných zdrojů podpora služeb s přesahem do více ORP kraje (např. bezdomovectví) nenavyšování kapacit sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) podpora transformace pobytových sociálních služeb

4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018 aktualizace
Síť sociálních služeb základní síť sociálních služeb – představuje souhrn sociálních služeb, které řeší nepříznivou sociální situaci osob na území kraje v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje optimální síť sociálních služeb - na základě demografického vývoje a s tím souvisejícího vývoje potřeb obyvatel Plzeňského kraje bude docházet k úpravě sítě a jejího směřování k dosažení optimálního stavu v oblasti poskytování sociálních služeb na území Plzeňského kraje

5 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018 aktualizace
Aktualizace sítě sociálních služeb stávající síť sociálních služeb – údaje platné k aktualizace sítě na základě „žádosti o zařazení do sítě sociálních služeb“ (formuláře ke stažení na portále Plzeňského kraje) - veškeré služby, u kterých došlo po tomto datu ke změně v registru sociálních služeb musí doložit příslušný formulář formuláře: žádost o zařazení do sítě sociálních služeb– nová sociální služba žádost o zařazení do sítě sociálních služeb – nová kapacita služby, která je již součástí sítě harmonogram podání žádostí žádosti o zařazení do sítě musí být doručeny na krajský úřad nejpozději do žádosti o změnu registrace služby vzhledem k individuálnímu projektu musí být podány do

6 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018 aktualizace
Aktualizace SPRSS Individuální projekty Plzeňského kraje Financování sociálních služeb Síť sociálních služeb Harmonogram aktualizace předložení Radě Plzeňského kraje 18. května 2015 předložení Zastupitelstvu Plzeňského kraje 8. června 2015 Plánování MPSV příprava dokumentů „Kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni“ – sjednocení procesů, výstupů a výsledků střednědobého plánování na úrovni krajů „Metodika pro vytváření krajské sítě sociálních služeb a pro plánování finančních prostředků v rámci procesů vytváření krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb – principy tvorby, naplňování a úpravy sítě sociálních služeb na úrovni krajů předpoklad dokončení těchto dokumentů je 04/2015 – následně se předpokládá jejich ukotvení v prováděcí vyhlášce k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s účinností od

7 Přehled zásadních termínů
Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018 předložení aktualizovaného SPRSS orgánům kraje Rada Plzeňského kraje Zastupitelstvo Plzeňského kraje z toho vyplývají termíny: podání žádosti o změnu registrace – úpravy typu kapacit z důvodu IP do podání žádosti o zařazení do sítě – nová služba nebo rozšíření kapacity do

8 Přehled zásadních termínů
Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro rok 2016 vyhlášení dotačního řízení ze strany MPSV– květen 2015 schválení jednotných zásad, metodiky a vzoru pověření orgány kraje a MPSV – červen 2015 vyhlášení dotačního řízení pro poskytovatele ze strany kraje – srpen/září 2015 schválení dotací příslušnými orgány kraje – leden/únor 2016

9 Přehled zásadních termínů
Individuální projekt podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji pro roky 2016 – 2018 podání žádosti o změnu registrace – typy kapacit – do vyhlášení výzvy pro Plzeňský kraj – červen 2015 zahájení poskytování služeb v rámci projektu – leden 2016

10 Přehled zkratek SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 – 2018 MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky OZP – osoby se zdravotním postižením ORP – obec s rozšířenou působností IP – individuální projekt

11 Mgr. Michaela Vocetková oddělení sociálních služeb
Děkuji za pozornost  Mgr. Michaela Vocetková oddělení sociálních služeb Odbor sociálních věcí Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, Plzeň tel: 377  ,


Stáhnout ppt "Setkání s poskytovateli sociálních služeb –"

Podobné prezentace


Reklamy Google