Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institut veřejné služby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institut veřejné služby"— Transkript prezentace:

1 Institut veřejné služby
Mgr. Petr Beck Odbor rodiny a dávkových systémů Kralupy nad Vltavou

2 Iniciativa měst a obcí (zástupců, starostů...)
Vznik veřejné služby Iniciativa měst a obcí (zástupců, starostů...)

3 První koncepce Zákon o dobrovolnické službě Zákon o zaměstnanosti

4 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi § 18a Veřejná služba

5 Pomoc v obci v záležitostech, které jsou v zájmu obce.

6 - zlepšování životního prostředí, - udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, - pomoc v oblasti kulturního rozvoje, - pomoc v oblasti sociální péče, - a další činnosti...

7 Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi.
Písemná smlouva o výkonu veřejné služby obsahuje alespoň místo, předmět a dobu výkonu. Pracovněprávní předpisy – pracovní doba, doba odpočinku, bezpečnost a ochrana zdraví. Pojistná smlouva (škoda na majetku nebo na zdraví). Možná dotace na pojistné od MPSV. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna.

8 Obec v samostatné působnosti
a) Uzavírá smlouvu o výkonu veřejné služby, b) uzavírá pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.

9 Obecní úřad v přenesené působnosti
a) Vede evidenci osob vykonávajících veřejnou službu na území obce, b) uděluje závazné pokyny při výkonu veřejné služby a zabezpečuje kontrolu výkonu veřejné služby, c) informuje příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi o tom, že byl zahájen výkon veřejné služby, že byla veřejná služba ukončena a zda a jak byla veřejná služba vykonávána, d) podává na základě písemné žádosti úřadu práce informace o tom, zda a jak byla veřejná služba osobou vykonávána.

10 Smysl veřejné služby: rozšíření možností zachování pracovních dovedností, udržení pracovní disciplíny, rozšíření sociálních kontaktů, účast na aktivitách obce aj.

11 Organizovat veřejnou službu
není povinnost

12 První informace obcím o veřejné službě
Informace zpracovaná MPSV byla rozeslána prostřednictvím Ministerstva vnitra všem obcím v České republice (listopad 2008) Do předmětu u se uvede „Veřejná služba – 21

13 Metodický pokyn č. 1/2009 k veřejné službě

14 Delegování veřejné služby
úkoly v samostatné působnosti obce: ANO úkoly obecního úřadu v přenesené působnosti: NE Delegovat na: příspěvkové organizace (změna zřizovací listiny), jiné organizace (smlouva).

15 Výklad pojmu pracovní doba, doba odpočinku.
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (lékařské posouzení). Odborně způsobilé osoby pro účely posouzení rizik.

16 Součinnost obce s úřadem práce
Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (zajištění organizace veřejné služby), příspěvek na zapracování (1 měsíc).

17 Návrh smlouvy o výkonu veřejné služby – možnost modifikovat

18 Metodický pokyn č. 2/2009 k veřejné službě

19 Vymezení veřejné služby v zákoně.
Pravidla poskytování finančních prostředků - dotace ze státního rozpočtu. Poskytnutí dotace na základě žádosti zaslané MPSV. Tiskopis žádosti. Schválení žádosti a rozhodnutí o udělení dotace. Poukázání prostředků prostřednictvím krajského úřadu. Kontrola využití dotace. Vypořádání dotace MPSV obcí. Kontakty na kompetentní pracovníky MPSV.

20

21 Aktuální počet žádostí o dotaci: 235
Aktuální výše poskytnutých dotací: ,- Kč

22 Metodický pokyn č. 3/2009 k veřejné službě

23 Období, na které se dotace poskytuje.
Postup při podání žádosti o dotaci – statutární města. Období, na které se dotace poskytuje. Určení dotace - použití dotace pouze k danému účelu. Oznámení o organizaci veřejné služby (stačí poslat žádost).

24

25 Orgány pomoci v hmotné nouzi a osoby pobírající dávky hmotné nouze: bonifikace a sankce při poskytování příspěvku na živobytí

26 Do : kdo byl 12 měsíců nezaměstnaný a pobíral dávky hmotné nouze – existenční minimum

27 Od : 6 měsíců pobírání příspěvku na živobytí – existenční minimum

28 NE u osoby: u které se nezkoumá snaha zvýšit si příjem vlastní prací,
pobírající podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, která má příjem z výdělečné činnosti, která vykonává dobrovolnickou službu nebo veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 h/měsíc.

29

30 alespoň 30 h/měsíc dobrovolnické nebo veřejné služby – bonifikace

31 Příklad u jednotlivce (nemá majetek, neuplatňuje pohledávky a nároky)
žádné aktivity – 2.020, - Kč alespoň 20 h veřejné nebo dobrovolnické služby/měsíc nebo jiné aktivity – 3.126, - Kč alespoň 30 h veřejné nebo dobrovolnické služby/měsíc – 3.679, - Kč

32 V říjnu 2009 byl vyplacen příspěvek na živobytí v rámci společně posuzovaných osob osobám. Z tohoto počtu se snížení částky živobytí na existenční minimum dotklo osob, což je přibližně 18,5 %.

33 Dosavadní negativní reakce
Stát přehazuje odpovědnost na obce. Chybí metodika. Dopad na osoby, které nebudou moci sehnat veřejnou službu. Vysoké náklady na veřejnou službu. Minimální přínos.

34 Dosavadní pozitivní reakce
Od obcí, které veřejnou službu organizují.

35 Dotazy

36 Děkuji za pozornost. Na shledanou.


Stáhnout ppt "Institut veřejné služby"

Podobné prezentace


Reklamy Google