Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodně-závazkové vztahy Naše zkušenost světa je relativní našemu rozhledu Zhuangzi ODBORNÝ SEMINÁŘ Management DP hl. m. Prahy Mgr. František Šejnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodně-závazkové vztahy Naše zkušenost světa je relativní našemu rozhledu Zhuangzi ODBORNÝ SEMINÁŘ Management DP hl. m. Prahy Mgr. František Šejnost."— Transkript prezentace:

1 Obchodně-závazkové vztahy Naše zkušenost světa je relativní našemu rozhledu Zhuangzi ODBORNÝ SEMINÁŘ Management DP hl. m. Prahy Mgr. František Šejnost info@sejnost.czwww.sejnost.cz

2 Obchodně-závazkové vztahy Právní předpisy Zák. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) Zák. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) Zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) Zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) Zák. č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) Zák. č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce)

3 Obchodně-závazkové vztahy Občanský zákoník Upravuje smluvní typy Upravuje smluvní typy Kupní smlouva Kupní smlouva Smlouva o dílo Smlouva o dílo Příkazní smlouvy Příkazní smlouvy

4 Obchodně-závazkové vztahy Obchodní zákoník Upravuje smluvní typy Upravuje smluvní typy Kupní smlouva Kupní smlouva Smlouva o dílo Smlouva o dílo Příkazní smlouvy Příkazní smlouvy

5 Obchodně-závazkové vztahy Kupní smlouva Kupní smlouva Dvoustranný právní úkon Dvoustranný právní úkon Účastníci Účastníci Prodávající Prodávající Kupující Kupující

6 Obchodně-závazkové vztahy Kupní smlouva Kupní smlouva Prodávajícímu vzniká povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu Prodávajícímu vzniká povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu

7 Obchodně-závazkové vztahy Sleva z kupní ceny Sleva z kupní ceny Objeví se vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil Objeví se vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil Kupující má právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady Kupující má právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady

8 Obchodně-závazkové vztahy Odstoupení od kupní ceny Odstoupení od kupní ceny Vada, která činí věc neupotřebitelnou Vada, která činí věc neupotřebitelnou Prodávající prohlásí, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým Prodávající prohlásí, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým

9 Obchodně-závazkové vztahy Lhůty Lhůty Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu

10 Obchodně-závazkové vztahy Lhůty Lhůty Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti měsíců do šesti měsíců vady krmiv do tří týdnů vady krmiv do tří týdnů vady zvířat do šesti týdnů vady zvířat do šesti týdnů od převzetí věci ! od převzetí věci !

11 Obchodně-závazkové vztahy Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Výhrada vlastnictví Výhrada vlastnictví Má-li vlastnictví k prodané movité věci přejít na kupujícího až po zaplacení ceny, musí být tato výhrada dohodnuta písemně Má-li vlastnictví k prodané movité věci přejít na kupujícího až po zaplacení ceny, musí být tato výhrada dohodnuta písemně

12 Obchodně-závazkové vztahy Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Předkupní právo Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo

13 Obchodně-závazkové vztahy Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Předkupní právo Toto právo lze dohodnout i pro případ jiného zcizení věci než prodejem Toto právo lze dohodnout i pro případ jiného zcizení věci než prodejem Předkupní právo ukládá povinnost pouze tomu, kdo slíbil věc nabídnout ke koupi Předkupní právo ukládá povinnost pouze tomu, kdo slíbil věc nabídnout ke koupi

14 Obchodně-závazkové vztahy Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Předkupní právo Lze dohodnout i jako věcné právo, které působí i vůči nástupcům kupujícího Lze dohodnout i jako věcné právo, které působí i vůči nástupcům kupujícího Smlouva v písemné formě Smlouva v písemné formě Nabývá se vkladem do katastru nemovitostí Nabývá se vkladem do katastru nemovitostí

15 Obchodně-závazkové vztahy Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Předkupní právo Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný buď na nabyvateli domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi, anebo mu zůstane předkupní právo zachováno Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný buď na nabyvateli domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi, anebo mu zůstane předkupní právo zachováno

16 Obchodně-závazkové vztahy Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Předkupní právo Nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze je převést na jinou osobu Nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze je převést na jinou osobu Není-li dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí oprávněná osoba vyplatit Není-li dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí oprávněná osoba vyplatit movitost do osmi dnů movitost do osmi dnů nemovitost do dvou měsíců po nabídce nemovitost do dvou měsíců po nabídce

17 Obchodně-závazkové vztahy Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Předkupní právo Předkupní právo Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo zanikne Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo zanikne Nabídka se vykoná ohlášením všech podmínek, jde-li o nemovitost, musí být nabídka písemná Nabídka se vykoná ohlášením všech podmínek, jde-li o nemovitost, musí být nabídka písemná

18 Obchodně-závazkové vztahy Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Právo zpětné koupě Právo zpětné koupě Kdo prodá movitou věc s výhradou, že má právo žádat vrácení věci do určité doby po koupi, vrátí-li kupujícímu zaplacenou cenu, má právo zpětné koupě Kdo prodá movitou věc s výhradou, že má právo žádat vrácení věci do určité doby po koupi, vrátí-li kupujícímu zaplacenou cenu, má právo zpětné koupě

19 Obchodně-závazkové vztahy Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Vedlejší ujednání při kupní smlouvě Právo zpětné koupě Právo zpětné koupě Smlouva musí být uzavřena písemně Smlouva musí být uzavřena písemně Uplatněný nárok nejpozději do jednoho roku od odevzdání věci kupujícímu, jinak právo zpětné koupě zanikne Uplatněný nárok nejpozději do jednoho roku od odevzdání věci kupujícímu, jinak právo zpětné koupě zanikne

20 Obchodně-závazkové vztahy Obligatorní náležitosti Obligatorní náležitosti Generálie účastníků Generálie účastníků Předmět koupě Předmět koupě Kupní cena nebo způsob jejího určení Kupní cena nebo způsob jejího určení

21 Obchodně-závazkové vztahy Sankce ve smluvním právu Sankce ve smluvním právu Úroky z prodlení Úroky z prodlení Zákonné Zákonné Smluvní Smluvní

22 Obchodně-závazkové vztahy Úroky z prodlení Úroky z prodlení Smluvní Smluvní Dohodou mezi účastníky Dohodou mezi účastníky Musí být stanovena výše a doba výměry Musí být stanovena výše a doba výměry V případě doby neurčité absolutní neplatnost V případě doby neurčité absolutní neplatnost

23 Obchodně-závazkové vztahy Úroky z prodlení Úroky z prodlení Zákonné Zákonné Odchylná úprava Odchylná úprava Občanský zákoník Občanský zákoník Obchodní zákoník Obchodní zákoník

24 Obchodně-závazkové vztahy Zákonné úroky z prodlení Zákonné úroky z prodlení Občanský zákoník Občanský zákoník Obchodní zákoník Obchodní zákoník

25 Obchodně-závazkové vztahy Úroky z prodlení Úroky z prodlení Zákonné podle občanského zákoníku Zákonné podle občanského zákoníku Do 15. července 1994 vyhl. MS č. 45/1964 Sb. Do 15. července 1994 vyhl. MS č. 45/1964 Sb.

26 Obchodně-závazkové vztahy Úroky z prodlení Úroky z prodlení Od 15. 7. 1994 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. Od 15. 7. 1994 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. Výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené ČNB a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu Výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené ČNB a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu

27 Obchodně-závazkové vztahy Úroky z prodlení Úroky z prodlení Od 28. 4. 2005 nařízení vlády č. 163/2005 Sb. Od 28. 4. 2005 nařízení vlády č. 163/2005 Sb. Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů

28 Obchodně-závazkové vztahy Úroky z prodlení Úroky z prodlení Repo sazba Repo sazba 2T repo sazba, která je hlavní měnově politickou úrokovou sazbou ČNB 2T repo sazba, která je hlavní měnově politickou úrokovou sazbou ČNB Vyhlašována ve Věstníku ČNB Vyhlašována ve Věstníku ČNBVěstníku ČNBVěstníku ČNB

29 Obchodně-závazkové vztahy Repo sazba Repo sazba Repo sazba zvýšená o sedm procentních bodů znamená, že k výši 2T repo sazby se připočte 7 p.b. Repo sazba zvýšená o sedm procentních bodů znamená, že k výši 2T repo sazby se připočte 7 p.b. Příklad: Je – li 2T repo sazba 3,75 %, sazba pro výpočet úroků z prodlení činí 10,75 % Příklad: Je – li 2T repo sazba 3,75 %, sazba pro výpočet úroků z prodlení činí 10,75 %

30 Obchodně-závazkové vztahy Věstník ČNB Věstník ČNB Věstník ČNB částka 11/2009 ze dne 6. srpna 2009 Věstník ČNB částka 11/2009 ze dne 6. srpna 2009 Forma úředního sdělení Forma úředního sdělení

31 Obchodně-závazkové vztahy Věstník ČNB částka 11/2009 ze dne 6. srpna 2009 Věstník ČNB částka 11/2009 ze dne 6. srpna 2009 Bankovní rada na svém zasedání dne 6. srpna 2009 stanovila s účinností od 7. srpna 2009 Bankovní rada na svém zasedání dne 6. srpna 2009 stanovila s účinností od 7. srpna 2009 limitní sazbu pro 2T REPO ve výši 1,25 % limitní sazbu pro 2T REPO ve výši 1,25 % diskontní sazbu ve výši 0,25 % diskontní sazbu ve výši 0,25 % lombardní sazbu ve výši 2,25 % lombardní sazbu ve výši 2,25 %

32 Obchodně-závazkové vztahy Smluvní pokuta Smluvní pokuta Zajištění závazku Zajištění závazku Úprava v občanském zákoníku (§ 544 a 545) Úprava v občanském zákoníku (§ 544 a 545) Úprava v obchodním zákoníku (§ 300 až 302) Úprava v obchodním zákoníku (§ 300 až 302)

33 Obchodně-závazkové vztahy Smluvní pokuta Smluvní pokuta Občanský zákoník Občanský zákoník Dlužník není povinen smluvní pokutu zaplatit, jestliže porušení povinnosti nezavinil Dlužník není povinen smluvní pokutu zaplatit, jestliže porušení povinnosti nezavinil

34 Obchodně-závazkové vztahy Smluvní pokuta Smluvní pokuta Obchodní zákoník Obchodní zákoník Obchodně závazkové vztahy určují zásadu, že ani okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu Obchodně závazkové vztahy určují zásadu, že ani okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu Zásah vyšší moci nezbavuje dlužníka povinnosti platit smluvní pokutu Zásah vyšší moci nezbavuje dlužníka povinnosti platit smluvní pokutu

35 Obchodně-závazkové vztahy Smluvní pokuta Smluvní pokuta Zaplacením pokuty závazek nezanikne Zaplacením pokuty závazek nezanikne Účastníci se mohou dohodnout, že zaplacením pokuty zaniká zároveň i povinnost dlužníka splnit závazek Účastníci se mohou dohodnout, že zaplacením pokuty zaniká zároveň i povinnost dlužníka splnit závazek

36 Obchodně-závazkové vztahy Náležitosti smluvní pokuty Náležitosti smluvní pokuty Dohoda o sjednání smluvní pokuty Dohoda o sjednání smluvní pokuty Označení smluvních stran Označení smluvních stran Určení smluvní povinnosti, na jejíž porušení se smluvní pokuta vztahuje Určení smluvní povinnosti, na jejíž porušení se smluvní pokuta vztahuje

37 Obchodně-závazkové vztahy Náležitosti smluvní pokuty Náležitosti smluvní pokuty Dohoda o sjednání smluvní pokuty Dohoda o sjednání smluvní pokuty Smluvní pokuta se může vztahovat pouze na povinnost splnit včas peněžní závazek Smluvní pokuta se může vztahovat pouze na povinnost splnit včas peněžní závazek Určení výše smluvní pokuty, popř. způsobu, jímž má být tato výše určena Určení výše smluvní pokuty, popř. způsobu, jímž má být tato výše určena

38 Obchodně-závazkové vztahy Smluvní pokuta Smluvní pokuta Rozhodnutím soudu může dojít ke snížení nepřiměřené smluvní pokuty Rozhodnutím soudu může dojít ke snížení nepřiměřené smluvní pokutysnížení nepřiměřené smluvní pokutysnížení nepřiměřené smluvní pokuty Samostatně je řešena otázka souběhu smluvní pokuty a náhrady škody a souběhu smluvní pokuty a úroku z prodlení Samostatně je řešena otázka souběhu smluvní pokuty a náhrady škody a souběhu smluvní pokuty a úroku z prodlenísouběhu smluvní pokuty a náhrady škodyúroku z prodlenísouběhu smluvní pokuty a náhrady škodyúroku z prodlení

39 Obchodně-závazkové vztahy Smluvní pokuta Smluvní pokuta Rozhodnutím soudu může dojít ke snížení nepřiměřené smluvní pokuty Rozhodnutím soudu může dojít ke snížení nepřiměřené smluvní pokutysnížení nepřiměřené smluvní pokutysnížení nepřiměřené smluvní pokuty Samostatně je řešena otázka souběhu smluvní pokuty a náhrady škody a souběhu smluvní pokuty a úroku z prodlení Samostatně je řešena otázka souběhu smluvní pokuty a náhrady škody a souběhu smluvní pokuty a úroku z prodlenísouběhu smluvní pokuty a náhrady škodyúroku z prodlenísouběhu smluvní pokuty a náhrady škodyúroku z prodlení

40 Obchodně-závazkové vztahy Smluvní pokuta Smluvní pokuta Má nejčastěji podobu jednorázové sankce Má nejčastěji podobu jednorázové sankce Judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. července 2007, sp. zn. 32 Odo 612/2005: "...smluvní pokuta... zpravidla... je určena pevnou částkou, i bez závislosti na plynutí času (tedy jednorázově), a obvykle tudíž nebývá opětujícím se plněním." Judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. července 2007, sp. zn. 32 Odo 612/2005: "...smluvní pokuta... zpravidla... je určena pevnou částkou, i bez závislosti na plynutí času (tedy jednorázově), a obvykle tudíž nebývá opětujícím se plněním."

41 Obchodně-závazkové vztahy A nyní následuje rozbor smluv A nyní následuje rozbor smluv Kupní smlouva Kupní smlouva Smlouva o dílo Smlouva o dílo Innominátní smlouvy Innominátní smlouvy


Stáhnout ppt "Obchodně-závazkové vztahy Naše zkušenost světa je relativní našemu rozhledu Zhuangzi ODBORNÝ SEMINÁŘ Management DP hl. m. Prahy Mgr. František Šejnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google