Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské právo - zásady

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské právo - zásady"— Transkript prezentace:

1 Občanské právo - zásady
občanům je dovoleno vše, co zákon nezakazuje stát zasahuje do práv občanů jen v případech zákonem dovolených a zákonem stanoveným způsobem rovnost a svoboda vůle subjektů právní jistota

2 Věcná práva vyjadřují právo k věcem a dalším majetkovým hodnotám (absolutní i relativní) věci držet – mít je u sebe užívat je požívat plody a užitky z věcí nakládat (disponovat) s věcmi

3 Věcná práva znamenají vlastnictví držbu práva k cizím věcem výhradní
podílové společné jmění manželů držbu oprávněnou – v dobré víře neoprávněnou práva k cizím věcem zástava zadržení věcná břemena

4 Závazkové právo realizace práva v soukromém právu
vztahy mezi subjekty – svoboda vůle vzájemnost práv a povinností oprávněný žádá splnění povinnosti povinný je musí splnit objektivní odpovědnost za nesplnění povinností (nezkoumá se zavinění)

5 Vznik a změna závazků smlouva – dohoda subjektů
ze zákona – porušení právní povinnosti (např. povinnost platit úrok z prodlení nebo penále) rozhodnutí – výsledek řešení sporů nebo aplikace moci výkonné vždy výsledek právního úkonu projev vůle – dohoda porušení povinnosti – vznik další povinnosti akt aplikace práva a jeho výkon

6 Zánik závazků dvoustranný úkon jednostranný úkon událost dohoda
narovnání, započtení jednostranný úkon splnění výpověď odstoupení od smlouvy událost uplynutí času smrt nemožnost splnění

7 Zajištění závazků (vedlejší závazek)
uzavírá se s hlavní smlouvou nutí povinného závazek splnit funkce zajišťovací a nahrazovací smluvní pokuta ručení postoupení pohledávek a převod práv uznání dluhu srážky ze mzdy, platu, … zástava, zadržení

8 Rodinné právo vznik a zánik manželství
vztahy mezi manžely, příbuzní a rodina rodiče a děti, vzájemné povinnosti náhradní výchova dětí – osvojení, pěstounství, poručnictví a opatrovnictví zásahy státu do rodinných vztahů soud sociálně-právní ochrana dětí zásada solidarity - výživné

9 Dědické právo přechod vlastnických práv na nástupce předpoklady dědění
smrt existence majetku dědický titul dědická způsobilost závěť – projev vůle zůstavitele zákonné dědění - závěť není manželka a děti manželka, rodiče, spolužijící osoby spolužijící osoby, sourozenci a jejich děti prarodiče a jejich děti (strýcové a tety)

10 Pracovní právo závazek mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
osobní výkon práce v pracovní době za úplatu speciální zákon ve vztahu k občanskému zákonu volnost ve smlouvách nesmí nikdy omezit základní práva zaměstnance zaměstnavatel nesmí přenášet rizika podnikání na zaměstnance zaměstnavatel nesmí postihovat zaměstnance za to, že se domáhá svých zákonných práv zaměstnavatel musí zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci zakazuje se jakákoliv diskriminace – je vyjmenováno, co není diskriminací


Stáhnout ppt "Občanské právo - zásady"

Podobné prezentace


Reklamy Google