Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dědické právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dědické právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"— Transkript prezentace:

1 Dědické právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777 Milevsko Dědické právo

2 Číslo a název klíčové aktivity
Název projektu CHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUM VY_32_INOVACE_02_C_14_ZSV Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Autor Mgr. Iveta Kašparová Předmět Právo Tematický okruh Občanské právo Téma Dědické právo Ročník 4. ročník (denní studium), 2. ročník (dálkové studium) Datum tvorby Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu Právo ve 4. ročníku denního studia, popř. ve 2. ročníku dálkového studia. Téma je zpracováno podle nového občanského zákoníku. Předmět Právo je součástí bloku RVP – společenskovědní vzdělávání. Inovativnost materiálu spočívá v netradiční formě výuky s důrazem na praktickou aplikaci nových poznatků. Interaktivita se projevuje ve využití ICT.

3 Metodické pokyny: 5. – 11. snímek: výkladová část – Dědické právo – zpracováno podle nového občanského zákoníku, který nabyde účinnosti (Občanské právo v rámci systému práva) 7. snímek: hypertextový odkaz na vzor závěti (po kliknutí myší na obrazec) - možnost použití funkce pera v Office 2010 12. – 14. snímek: test pro ověření znalostí – obsahuje otevřené úlohy k vyložené látce (8 otázek) – pro kontrolu se po kliknutí myší objeví správná odpověď

4 Dědické právo

5 Dědické právo souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zemřelého (zůstavitele) na jeho právní nástupce (dědice) dědit mohou fyzické i právnické osoby nabytí majetku potvrzuje soud vlastnické právo přechází dnem úmrtí není-li dědic, pozůstalost připadá státu (odúmrť)

6 Způsoby dědění závěť dědická smlouva ze zákona kombinace

7 Závěť vyjadřuje přání občana přednost před děděním ze zákona
lze pořídit notářským zápisem vlastní rukou (vlastnoruční podpis, datum) jiným zákonným způsobem Závěť (vzor)

8 Dědická smlouva forma veřejné listiny
zůstavitel x dědic nebo odkazovník odkazovníku se odkazem zřizuje pohledávka na vydání určité věci z pozůstalosti odkazovník není dědic (neodpovídá za zůstavitelovy dluhy)

9 Ze zákona podle 6 dědických tříd:
1. třída – manžel, děti - stejným dílem 2. třída – manžel, rodiče, spolužijící osoby ve společné domácnosti (min. 1 rok) – manžel min. polovinu, ostatní stejným dílem 3. třída – sourozenci a spolužijící osoby – stejným dílem

10 4. třída – prarodiče zůstavitele – stejným dílem
5. třída – prarodiče rodičů zůstavitele 6. třída – potomci dětí sourozenců zůstavitele a potomci prarodičů zůstavitele (popř. jejich děti)

11 neopomenutelní dědicové – potomci, právo na povinný podíl z pozůstalosti
vydědění – lze z důvodů uvedených v zákoně (např. dědic trvale vede nezřízený život…) odmítnutí dědictví – lze (např. když byl zůstavitel zadlužen), ale ne jen z části

12 TEST 1) Kdo je zůstavitel? 2) Co je to pozůstalost?
Osoba, jejíž majetek se po její smrti dědí. 2) Co je to pozůstalost? Majetek po zemřelém (i dluhy).

13 3) Co znamená slovo odúmrť?
Pozůstalost připadající státu, nedědí-li žádný dědic. 4) Jakými způsoby se dědí? Ze závěti nebo dědické smlouvy, ze zákona, popř. kombinací. 5) Kdo je to odkazovník? Druhá smluvní strana při dědění z dědické smlouvy. Není to dědic, neodpovídá za dluhy.

14 6) Podle kolika dědických tříd se dědí ze zákona?
Podle 6 tříd. 7) Kdo jsou neopomenutelní dědicové? Potomci zůstavitele - právo na povinný podíl z pozůstalosti. 8) Lze dědictví odmítnout? Ano, např. když byl zůstavitel zadlužen. Ale ne jen z části.

15 Zdroje: RYSKA, Radovan; PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. Praha: Eduko, 2012, ISBN


Stáhnout ppt "Dědické právo Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google