Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekodifikace soukromého práva Nový občanský zákoník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekodifikace soukromého práva Nový občanský zákoník."— Transkript prezentace:

1 Rekodifikace soukromého práva Nový občanský zákoník

2 Právní úprava 89/2012 Sb. – Nový občanský zákoník 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních korporacích 91/2012 – Zákon o mezinárodním právu soukromém prováděcí předpisy (katastrální vyhláška apod.) účinnost – od 1.1.2014

3 Subjekty práva Fyzická osoba – člověk nově rozeznáváme právní osobnost a svéprávnost možnost nabytí svéprávnosti před 18 lety věku možnost jednání s předchozím souhlasem zákonného zástupce institut nezvěstnosti rozšířeno právo na tělesnou integritu

4 Subjekty práva Právnické osoby základní dělení – korporace X fundace X ústav korporace – spolek X obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva) fundace – nadace, nadační fond v NOZ – upravena obecná část, fundace, ústav, z korporací pouze spolek; ostatní upravuje ZOK

5 Subjekty práva Zastoupení zákonné smluvní – posílena role smluvního principu, plná moc – jen jako vyjádření jiného práva nově jsou zastupovány též PO – obdoba zákonného zastoupení institut opatrovníka – jmenován soudem či jiným orgánem nový institut podpůrce

6 Věcná práva věc – pojem rozšířen na předměty nehmotné povahy (práva, energie, předměty duševního vlastnictví) zvíře – nově není zahrnuto mezi věci, kategorie není jednoznačná

7 Věcná práva Nabývání vlastnictví rozšířen katalog způsobů, zejména o způsoby prvotního nabytí možnost nabytí i od neoprávněného „vlastníka“ – vlastník má povinnost „hlídat“ své vlastnictví změny v nemovitostech – právo stavby, stavba součástí pozemku sousedská práva

8 Věcná práva Věcná břemena služebnosti – pasivní povinnost reálná břemena – aktivní povinnost Náhrada škody nově preference návratu v předchozí stav, pokud v penězích – cena opravy nový pojem – cena zvláštní obliby

9 Věcná práva správa majetku upravena jako samostatný institut pro různé případy – práva a povinnosti, odměna svěřenský fond – obdoba zahraničního „trustu“; fakticky majetek bez vlastníka

10 Právní jednání tytéž náležitosti, co původní „právní úkon“ absolutně neplatné – jednání odporující dobrým mravům, veřejnému pořádku relativně neplatné – jednání pod pohrůžkou zdánlivé – kdy chybí základní náležitosti nová úprava promlčecí doby – 3 roky, nejvíce však 10 let

11 Rodinné právo SJM a rodinná domácnost – posílena nutnost souhlasu obou manželů klauzule o domácím násilí – možnost požadovat opuštění domácnosti není nutno, aby manželé udržovali společnou domácnost pojem rodinného závodu osvojení zletilé osoby

12 Uzavírání smluv nově větší ochrana spotřebitele, ale i malého a středního podnikatele – k ustanovení znevýhodňujícím se nepřihlíží úprava předsmluvní odpovědnosti – povinnost k náhradě škody zajištění závazku – nově rozděleno na zajištění a utvrzení dluhu

13 Uzavírání smluv Náhrada škody z porušení smlouvy a protiprávního jednání – hradí skutečná škoda a ušlý zisk nově institut nemajetkové újmy výpočet náhrady problematický – individuální „cena života“ při škodě z provozní činnosti – možno liberovat se

14 Uzavírání smluv ve zvláštní části – mnoho nových institutů, např. pacht – nájem s požívacím právem, výměnek apod. nově institut převzetí majetku, příp. převedení většího množství pohledávek či postoupení smlouvy

15 Dědické právo mnoho zásadních změn – nový institut dědické smlouvy možnost dědictví podmínit odkaz – zřízení pohledávky závětí pro jinou osobu; může se týkat i majetku osoby třetí vykonavatel závěti ručení za dluhy až do výše vlastního majetku – možnost zamezit soupisem pozůstalosti


Stáhnout ppt "Rekodifikace soukromého práva Nový občanský zákoník."

Podobné prezentace


Reklamy Google