Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanskoprávní minimum 2. část „Učíme se pro život“ Mgr. Tomáš Pavlů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanskoprávní minimum 2. část „Učíme se pro život“ Mgr. Tomáš Pavlů."— Transkript prezentace:

1 Občanskoprávní minimum 2. část „Učíme se pro život“ Mgr. Tomáš Pavlů

2 Obsah kurzu Absolutní majetková práva Závazkové právní vztahy Vybrané smluvní typy, jejich charakteristika a rozdíly

3 Absolutní majetková práva Obecná ustanovení Věcná práva – Držba – Spoluvlastnictví – Věcná práva k cizím věcem Dědické právo

4 Absolutní majetkové právo – obecná ustanovení Věc, veřejný statek Plod, užitek Věci hmotné X nehmotné Věci movité X nemovité Veřejný seznam Právní stav

5 Držba Nabytí Řádná držba Poctivá držba Pravá držba Držba vlastnického práva Držba jiných práv Ochrana držby Zánik držby

6 Vlastnictví Předmět a obsah Omezení vlastnického práva Rozhrady Nezbytná cesta Vyvlastnění Ochrana vlastnického práva

7 Nabytí vlastnictví Přivlastnění Nález Nález skryté věci Přírůstek nemovité věci Naplavenina a strž Přírůstek movité věci Zpracování Smísení Stavba Přestavek Smíšený přírůstek Řádné vydržení Mimořádné vydržení Převod vlastnického práva Rozhodnutím orgánu veřejné moci

8 Spoluvlastnictví Obecná ustanovení Spoluvlastnický podíl Správa společné věci Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví Bytové spoluvlastnictví – Jednotky – Výstavba domu s jednotkami – Práva a povinnosti vlastníka jednotky – Společenství vlastníků – Zrušení společenství Přídatné spoluvlastnictví

9 Věcná práva k cizím věcem Právo stavby Věcná břemena – Služebnosti – Pozemkové služebnosti – Užívací právo – Služebnost bytu – Reálná břemena Zástavní právo a podzástavní právo Zadržovací právo Správa cizího majetku Svěřenecký fond

10 Dědické právo Právo na pozůstalost Dědická nezpůsobilost Zřeknutí, odmítnutí, vzdání se dědictví Pořízení pro případ smrti – Závěť, dědická smlouva nebo dovětek – Formy závěti – Zrušení závěti Dědické třídy Odúmrť Neopominutelný dědic Vydědění Nabytí dědictví

11 Relativní majetková práva § 1721 - § 3014 Všeobecná ustanovení – Závazky – vznik, zánik a obsah – Smlouva – Dluhy a pohledávky, zajištění dluhů, změny závazků Závazky z právních jednání – Darovací smlouva – Koupě – Výprosa a výpůjčka – Pacht – Dílo

12 Závazky Vznik – Smlouva Obsah – Plnění – Dlužník a věřitel Zánik

13 Smlouva Návrh Zrušení nebo odvolání nabídky Přijetí nabídky Obsah Forma Účinky Smlouva o smlouvě budoucí Smlouva se spotřebitelem Uzavření smlouvy distančním způsobem Smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

14 Obsah smlouvy (závazku) Plnění Úplata Zkrácení Lichva Adhézní uzavření smlouvy Úroky Záloha Závdavek

15 Společné dluhy a pohledávky Nedělitelné plnění Dělitelné plnění Více dlužníků Více věřitelů Prodlení

16 Zajištění závazků Jistota Ručení Finanční záruka Zajišťovací převod práva Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů

17 Utvrzení dluhu Smluvní pokuta Uznání dluhu

18 Zánik závazků Dohoda Započtení Odstupné Splynutí Prominutí dluhu Výpověď Odstoupení Následná nemožnost plnění Smrt

19 Darování

20 Koupě

21 Výprosa a výpůjčka

22 Pacht

23 Dílo

24 Další typy závazků z právních jednání

25 Děkuji za pozornost Příští seminář bude na téma: – Ochrana spotřebitele – Pracovněprávní vztahy – Civilní řízení Kontakt: tomas.pavlu@email.cz


Stáhnout ppt "Občanskoprávní minimum 2. část „Učíme se pro život“ Mgr. Tomáš Pavlů."

Podobné prezentace


Reklamy Google