Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 09 Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 09 Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 09 Číslo DUM 20 Předmět Český jazyk Tematický okruh Mluvnice Název materiáluDrobné útvary administrativního stylu Autor Mgr. Petra Karfíková Datum tvorby 25. 2. 2013Ročník 2. ročník Anotace Prezentace – charakteristika, druhy smluv. Rozbor kupní smlouvy, smlouvy o dílo, darovací a nájemní smlouvy. Závěrečné opakování. Metodický pokyn Žáci dle prezentace poznají druhy smluv a rozeberou podrobněji kupní smlouvu, smlouvu o dílo, darovací a nájemní smlouvu. Na závěr je přiloženo opakování. A.Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Karfíková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Smlouvy = dohoda dvou či více stran o nějakém úkonu - většinou musí mít písemnou podobu - podepisují ji obě strany - nesmí chybět místo a datum sepsání Druhy smluv: - kupní -smlouva o dílo -darovací -nájemní -leasingová, licenční, o zprostředkování služeb, o obchodním zastoupení

3 Kupní smlouva -prodávající za úplatu převádí vlastnictví věci na kupujícího -movitá věc (přenositelná) přechází do vlastnictví kupujícího předáním věci, nemovitost (spojená se zemí) vkladem do katastru nemovitostí -ve smlouvě je uvedena přesná charakteristika věci, datum a místo předání, cena a sankce za porušení smlouvy -prodávající je povinen upozornit kupujícího na případné vady -ke smlouvě lze připojit další ujednání (předkupní právo, právo na vrácení věci) -ve smlouvě je uvedena záruční doba, po kterou má kupující právo vrátit poškozenou věc a žádat náhradu (vrácení peněz, výměnu věci, odstoupení od smlouvy)

4 Smlouva o dílo -zhotovitel se zavazuje, že na své nebezpečí provede nějakou činnost za dohodnutou cenu -ve smlouvě je uveden předmět práce, rozsah, jakost, cena,doba zhotovení díla a záruční doba -cena se platí až po zhotovení díla a převzetí objednavatelem, nesmí se bez jeho vědomí zvednout -za vady díla odpovídá zhotovitel

5 Darovací smlouva -dárce přenechá bezúplatně (zdarma) nějakou věc obdarovanému -u nemovitosti přechází vlastnictví zápisem do katastru nemovitostí -u movité věci musí být písemná smlouva jen tehdy, pokud se liší termín darování a převzetí věci -dárce může požadovat vrácení daru, pokud obdarovaný svým chováním k dárci porušuje dobré mravy

6 Nájemní smlouva -pronajímatel přenechává nájemci za úplatu věc, aby ji nájemce dočasně užíval -pronajímatel je povinen odevzdat předmět nájmu ve stavu způsobilém užívání -nájemce je oprávněn užívat najatou věc dohodnutým způsobem a řádně platit nájemné -nájem může skončit uplynutím doby, dohodou nebo výpovědí -po skončení nájmu musí nájemce vrátit věc ve stavu, v jakém ji převzal s přihlédnutím na obvyklé opotřebení.

7 Opakování: 1.Vyjmenujte 4 druhy smluv. 2.Charakterizujte pojmy: MOVITÁ VĚC – NEMOVITÁ VĚC – 3.Uveďte 2 příklady, kdy bychom sepisovali smlouvu o dílo. 4.V jakém případě byste požadovali vrácení daru? 5.V kterém případě může být ukončena nájemní smlouva – vymyslete příklad.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 09 Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google