Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura obchodního dopisu a obchodní smlouvy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura obchodního dopisu a obchodní smlouvy"— Transkript prezentace:

1 Struktura obchodního dopisu a obchodní smlouvy
VSRR Klára Palasová, Lucie Drahokoupilová, Eliška Kolmanová

2 Rozvržení obchodního dopisu
3 základní části I. - Předtištěné úvodní náležitosti - záhlaví - odvolávací údaje v úpravě (sloupcové, řádkové) - vyznačení adresového pole a pásma II. - Text dopisu - Oslovení - Návrh - Předmět dopisu - Co potřebujeme - Rozloučení III. - Konečné náležitosti dopisu - Vlastnoruční podpis - Razítko - Jméno a funkce pisatele - Připojené přílohy

3 Tvorba obchodního dopisu
Používané styly Obchodní styl ( ustálená slovní zásoba – různá pojmenování a obraty,nevhodné užití citově zabarvených slov) Administrativně – právní styl

4 Úprava obchodního dopisu dle norem
Kvalitu a způsob předtisku dopisních papírů pro obchodní a úřední písemný styk stanoví - ČSN Dopisní papíry pro obchodní a úřední korespondenci Formální uspořádání textu určuje - ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem Do obou norem jsou zpracovány ustanovení mezinárodní normy - ČSN ISO Poštovní adresování

5 Úprava obchodního dopisu
Adresa odesílatele - Umístění - na obálce - na dopisním papíru - Úprava - přesná a úplná adresa - jinak není normou stanoveno Adresa adresáta

6 Úprava obchodního dopisu
Písmo - stojaté - velikost min. 10 bodů a max. 16 bodů - bez zvýraznění, podtržení, tučnění ani proložení - název adresní pošty se doporučuje psát velkými písmeny Řádkování - vždy jednoduché řádkování - nikdy se nevynechává prázdný řádek, vše rovnoměrně Rozsah - adresa nesmí obsahovat více než 6 řádků - na jednom řádku nemá být více než 30 znaků

7 Úprava obchodního dopisu
PSČ - nikdy se nepředsazuje - umístění na posledním řádku adresy s názvem adresní pošty - mezi PSČ a názvem adresní pošty se vynechávají obvykle dvě mezery Pravopis - adresa začíná vždy velkým písmenem - bez interpunkce na konci řádků - dva údaje se oddělují čárkou

8 Úprava obchodního dopisu
Text dopisu - Používáme jednoduché řádkování - Mezi odstavci vynecháváme jeden prázdný řádek - Šířka levého a pravého okraje je vždy stejná - Levý okraj textu má zpravidla blokovou úpravu - Pravý okraj textu je nezarovnaný nebo může mít blokovou úpravu Oslovení - Vynecháváme dva prázdné řádky pod „věcí“ - Oslovujeme 5. pádem - Za oslovením je čárka

9 Úprava obchodního dopisu
Pozdrav - Mezi posledním řádkem textu a pozdravem vynecháváme jeden prázdný řádek Podpis - Vlastnoruční podpis – píše se titul, jméno, příjmení a funkce pracovníka - Při blokové úpravě levého kraje se podpis umísťuje vlevo Přílohy - Za nadpisem Přílohy není dvojtečka Doplňující údaje - Bankovní spojení, IČ, DIČ, ová a internetová adresa apod.

10 Pravidla obchodního dopisu
Obsah se týká jen jedné věci Používáme 1. osobu množného čísla (my) Ve vztahu k adresátovi používáme ve 2. osobě množného čísla (Vy) Dopis musí obsahovat zdvořilou strukturu Volíme slova přesného a jednoznačného významu Dopis musí být gramaticky a interpunkčně správně vytvořený Cizí slova užíváme pouze tehdy, když známe bezpečně jejich význam a pravopis

11 Vzor obchodního dopisu

12 Obchodní smlouva Důležité náležitosti - předmět - cena
Uzavřením smlouvy vzniká obchodní závazkový vztah mezi podnikatelskými subjekty Důležité náležitosti - smluvní strany ( dodavatel, odběratel ) - předmět - cena - smluvní strany (jejich kontakt – název firmy či jednotlivce, adresa) - čas, místo podepsání smlouvy, vlastnoruční podpisy - další náležitosti (povinné, nepovinné)

13 Forma obchodní smlouvy
Ústní nebo písemné uzavření Písemná forma není nutná, její povinnost je např.: u smlouvy pronájmu dopravního prostředku Písemně vytvořené smlouvy mají snadno dokazatelný obsah Časté použití písemných vzorů smluv – osvědčená kvalita

14 Druhy smluv Kupní smlouva Smlouva o dílo Smlouva o prodeji podniku
Smlouva o koupi pronajaté věci Další druhy smluv : - Licenční smlouva - Smlouva o dopravních službách - Smlouva o peněžnictví

15 Kupní smlouva Smlouva o dílo
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu dodat movitou věc (zboží) a převést na něj vlastnické právo k této věci, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu Dohodou o předmětu a o ceně je kupní smlouva platně uzavřena Smlouva o dílo Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla pro objednavatele, který je povinen zaplatit cenu za jeho provedení. Předmětem smlouvy může být zhotovení nové věci, údržba, oprava nebo úprava věci. Smlouva nemusí být písemná, k jejímu platnému uzavření se nevyžadují kromě ujednání o předmětu a o ceně žádné další náležitosti.

16 Smlouva o prodeji podniku a smlouva o koupi najaté věci
Tyto smlouvy musí být uzavírány písemně a převádí-li se jimi vlastnictví nemovitosti, přechází vlastnické právo vkladem do katastru Smlouva o koupi najaté věci je v podstatě leasingová smlouva, jejím základem je nájemní vztah spojený s ujednáním mezi pronajímatelem a nájemcem o možnosti nájemce koupit najatou věc po skončení nebo během nájmu.

17 Vzor – kupní smlouva

18 Zdroje Písemná elektronická komunikace SPŠS a OA Kladno
Obchodní zákoník obchodni-zakonik/ Obchodní korespondence pro střední školy ( PhDr. Emilie Fleischmannová, PhDr. Olga Kuldová, Ing. Rajmund Šedý ) Internet –

19 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Struktura obchodního dopisu a obchodní smlouvy"

Podobné prezentace


Reklamy Google