Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_PEK.2.09 Tvorba obchodního dopisu – pravidla tvorby obchodního dopisu Vytvořeno:12. 11. 2013 Ověřeno: 14. 11. 2013Třída:NS 2

2 Tvorba obchodního dopisu – pravidla tvorby obchodního dopisu Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Písemná a elektronická komunikace Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:text dopisu, pozdrav, razítko, podpis, přílohy, doplňující údaje Anotace: Materiál je určen k seznámení s pravidly při tvorbě obchodního dopisu a je rozdělen do dvou prezentací. Druhá prezentace upřesňuje pravidla pro psaní dalších částí obchodního dopisu: textu, pozdravu, podpisu, příloh a doplňujících údajů.

3  mezi oslovením a textem vynecháme 1 řádek  text členíme do odstavců  mezi odstavci se vynechává řádek  odstavce začínáme psát od levé svislice  pravý kraj textu je nezarovnaný nebo zarovnaný do bloku  důležité údaje můžeme napsat na nový řádek a zvýraznit (tučný tisk, kurziva, změna velikosti nebo druhu písma, …)

4  píšeme jako poslední odstavec  může být součástí poslední věty nebo samostatný  za pozdravem neděláme žádnou interpunkci Těšíme se na Vaši zprávu a jsme s pozdravem S pozdravem

5  otiskne se od levé svislice nad vlastnoručním podpisem tak, aby jej nepřekrývalo  kulatá razítka otiskujeme doprostřed pod textový sloupec

6  při použití blokové úpravy jej umístíme od levé svislice  vlastnoruční podpis se nachází pod razítkem (bez něj je písemnost neplatná!)  pod vlastnoruční podpis se píše strojem (počítačem) titul, jméno, příjmení a funkce pracovníka

7

8  upozorňují, že něco k dopisu přikládáme  uvádíme je od levé svislice po vynechání 2 – 4 řádků  přílohy můžeme: a) uvést počtem – pokud se o přílohách zmiňujeme v textu dopisu. Zvýrazníme jako věc. b) vyjmenovat – při malém počtu. Každou přílohu zvýrazníme. c) vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem Přílohy. Jednotlivé přílohy už nezvýrazňujeme. Za nadpisem Přílohy není žádné interpunkční znaménko

9 1. 2 přílohy 2. Katalog výrobků Ceník 3. Přílohy Katalog výrobků Ceník

10  tiskneme je drobným písmem do záhlaví:  bankovní spojení  IČ  údaj o sídle podniku  údaj o registraci v obchodním rejstříku  číslo telefonní ústředny  číslo ústředního faxu  adresa e-mailu a internetu

11 Pisatel:  dodržuje - 1 dopis = 1 téma  písemnost vyhotovuje v 1. os. mn. č. (my) ve vztahu k adresátovi ve 2. os. mn. č. (Vy), pokud píše pisatel sám za sebe, pak použije 1. os. j. č., nikdy dopis nevyhotovuje ve 3. os.  volí slova přesného a jednoznačného významu

12  věty používá krátké a srozumitelné  dodržuje gramatickou a interpunkční správnost, cizí slova volí, pokud zná jejich přesný význam a pravopis  slova stejná nebo se stejným slovním základem nahrazuje (např. nabídka, nabízet)  nepoužívá nelogické vazby (např. děkovat laskavě)

13 Každý obchodní dopis obsahuje 3 myšlenky: 1. Co se stalo 2. Co z toho vyplývá 3. Závěr Psychologie obchodního dopisu Obsahem i způsobem psaní se snažíme ovlivnit příjemce a dosáhnout potřebného účinku

14 1.Jaká jsou pravidla pro psaní textu dopisu?  mezi oslovením a textem vynecháme 1 řádek  text členíme do odstavců  mezi odstavci se vynechává řádek  odstavce začínáme psát od levé svislice

15 2.Jakými způsoby se uvádí přílohy?  uvést počtem – pokud se o přílohách zmiňujeme v textu dopisu. Zvýrazníme jako věc.  vyjmenovat – při malém počtu. Každou přílohu zvýrazníme.  vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem Přílohy. Jednotlivé přílohy už nezvýrazňujeme. Za nadpisem Přílohy není žádné interpunkční znaménko.

16 3.Jaké 3 myšlenky obsahuje obchodní dopis?  Co se stalo  Co z toho vyplývá  Závěr

17 Použité zdroje FLEISCHMANNOVÁ, Emílie a spol. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost – 2. díl. 1. vyd. Praha: nakladatelství FORTUNA, 2005, ISBN 80-7168-924-6. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google