Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s."— Transkript prezentace:

1 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

2 Obchodní smlouva a obchodní dopis Zdeněk Nutz Letohradské soukromé gymnázium o. p. s. Pomocný materiál - výklad norma v HTML Pomocný materiál - výklad norma v HTML © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

3 Jedná se o smlouvu, jejíž uzavřením vznikají obchodní závazkové vztahy Obchodní smlouva © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

4 Ústní Ústní Písemná – je několik typů smluv u kterých je písemná forma ze zákona povinná (např. smlouva o prodeji podniku, smlouva o běžném účtu) Písemná – je několik typů smluv u kterých je písemná forma ze zákona povinná (např. smlouva o prodeji podniku, smlouva o běžném účtu) Forma smluv © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

5 Název smlouvy Název smlouvy Pojmenované smlouvy – jsou uvedeny v obchodním zákoníku Pojmenované smlouvy – jsou uvedeny v obchodním zákoníku Nepojmenované smlouvy – můžeme pojmenovat, jak chceme Nepojmenované smlouvy – můžeme pojmenovat, jak chceme Vymezení smluvních stran Vymezení smluvních stran Podstatné náležitosti © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

6 PO – přesný název zapsaný v OR PO – přesný název zapsaný v OR FO – jméno, adresa, rodné číslo, kontakt FO – jméno, adresa, rodné číslo, kontakt Vymezení předmětu smlouvy Vymezení předmětu smlouvy Určení o ceně Určení o ceně Datum a ustanovení o datu účinnosti Datum a ustanovení o datu účinnosti Vlastnoruční podpisy zúčastněných stran Vlastnoruční podpisy zúčastněných stran Podstatné náležitosti pokračování © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

7 Ustanovení o době plnění Ustanovení o době plnění Dodací podmínky Dodací podmínky Platební podmínky Platební podmínky Sankce … Sankce … Nepodstatné náležitosti © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

8 Pojmenované Pojmenované Kupní smlouva Kupní smlouva Smlouva o dílo Smlouva o dílo Smlouvy o dopravních službách Smlouvy o dopravních službách Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví Smlouvy v peněžnictví Smlouvy v peněžnictví Smlouvy o ostatních službách Smlouvy o ostatních službách Typy smluv

9 Písemnost, která se vyhotovuje při obchodech mezi odběratelem a dodavatelem Písemnost, která se vyhotovuje při obchodech mezi odběratelem a dodavatelem Nemusí být uzavírána písemně Nemusí být uzavírána písemně Kupní smlouva

10 Číslo smlouvy Číslo smlouvy Označení smluvních stran (prodávající a kupující) Označení smluvních stran (prodávající a kupující) Předmět smlouvy Předmět smlouvy Čas plnění Čas plnění Cena Cena Dodací a platební podmínky Dodací a platební podmínky Ostatní (zvláštní) podmínky Ostatní (zvláštní) podmínky Náležitosti kupní smlouvy

11 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla pro objednavatele. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla pro objednavatele. Smlouva nemusí mít písemnou formu. Smlouva nemusí mít písemnou formu. K platnému uzavření se nevyžadují kromě ujednání o předmětu a o ceně žádné další náležitosti. K platnému uzavření se nevyžadují kromě ujednání o předmětu a o ceně žádné další náležitosti. Smlouva o dílo

12 Obchodní (interní – pro potřeby vnitřní komunikace mezi pracovníky a dále externí – odesílané z podniku a v podniku přijímané) Obchodní (interní – pro potřeby vnitřní komunikace mezi pracovníky a dále externí – odesílané z podniku a v podniku přijímané) Úřední – vznikají při jednání s úřady (popřípadě soudní) Úřední – vznikají při jednání s úřady (popřípadě soudní) Originály Originály Formuláře Formuláře Dělení písemností

13 Obchodní dopis by měl obsahovat ne více než dva styly písma (takzvané fonty), více stylů vede k nepřehlednosti. Obchodní dopis by měl obsahovat ne více než dva styly písma (takzvané fonty), více stylů vede k nepřehlednosti. K úpravě původních dopisů do správné formy předepsané Českou státní normou – ČSN slouží Korekturní znaménka. K úpravě původních dopisů do správné formy předepsané Českou státní normou – ČSN slouží Korekturní znaménka. Úprava písemností

14 Písemný styk je jednou z forem, jak získat nebo předat informace. Písemný styk je jednou z forem, jak získat nebo předat informace. Grafická úprava je důležitá pro původní neosobnost písemného projevu. Grafická úprava je důležitá pro původní neosobnost písemného projevu. U některých úkonů se podle platných právních norem bez písemných dokumentů neobejdeme => při řešení sporů se stávají průkazním materiálem. U některých úkonů se podle platných právních norem bez písemných dokumentů neobejdeme => při řešení sporů se stávají průkazním materiálem. Tvorba obchodního dopisu © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

15 Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři části: 1.Předtištěné úvodní náležitosti – záhlaví, vyznačení adresového pole a pásma, odvolací údaje buď v úpravě sloupcové nebo řádkové 2.Specifikace předmětu dopisu - vyjádření věci, text dopisu 3.Náležitosti dopis ukončující – razítko, vlastnoruční podpis, jméno a funkci pisatele, vyznačení příloh Části obchodního dopisu

16 Na obálkách se píše do levé horní čtvrtiny. Na obálkách se píše do levé horní čtvrtiny. Na obálkách s předtiskem je pro ni vymezen prostor, který nesmí být překročen. Na obálkách s předtiskem je pro ni vymezen prostor, který nesmí být překročen. Na dopisních papírech má adresa odesílatele své místo v záhlaví. Na dopisních papírech má adresa odesílatele své místo v záhlaví. Adresa odesílatele © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

17 Na obálky bez předtisku se adresa píše do pravé dolní čtvrtiny. Na obálky bez předtisku se adresa píše do pravé dolní čtvrtiny. Na hlavičkových dopisních papírech nebo na čistých listech se adresa píše od levé svislice. Na hlavičkových dopisních papírech nebo na čistých listech se adresa píše od levé svislice. Adresa nesmí obsahovat více než 6 řádků. Adresa nesmí obsahovat více než 6 řádků. Mezi PSČ a názvem pošty se vynechávají minimálně dvě mezery. Mezi PSČ a názvem pošty se vynechávají minimálně dvě mezery. Poznámky o požadavcích na zvláštní služby (např. Doporučeně, Spěšně,…) se píší vždy nad adresu adresáta (10 mm) od stejné svislice jako adresa. Poznámky o požadavcích na zvláštní služby (např. Doporučeně, Spěšně,…) se píší vždy nad adresu adresáta (10 mm) od stejné svislice jako adresa. Adresa adresáta © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

18 Píší se vždy na stejné úrovni jako adresa adresáta, ale od opačné svislice. Píší se vždy na stejné úrovni jako adresa adresáta, ale od opačné svislice. Odvolací údaje © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

19 Předtisk slova Věc byl zrušen a již se nepoužívá. Předtisk slova Věc byl zrušen a již se nepoužívá. Heslovitý obsah dopisu se uvádí zvýrazněn po vynechání dvou volných řádků pod posledním odvolacím údajem. Heslovitý obsah dopisu se uvádí zvýrazněn po vynechání dvou volných řádků pod posledním odvolacím údajem. Začíná velkým písmenem a nekončí tečkou ani čárkou. Začíná velkým písmenem a nekončí tečkou ani čárkou. Věc

20 Píše se pod věcí po vynechání dvou prázdných řádků od levé svislice. Píše se pod věcí po vynechání dvou prázdných řádků od levé svislice. Oslovuje se pátým pádem, za oslovením je čárka. Oslovuje se pátým pádem, za oslovením je čárka. Mezi oslovením a prvním řádkem samotného dopisu se vynechává jeden prázdný řádek. Mezi oslovením a prvním řádkem samotného dopisu se vynechává jeden prázdný řádek. Jako oslovení se používá vždy v prvé řadě funkce adresáta v daném podniku nebo titul a nebo oslovujeme Vážený pane, Vážená paní. Jako oslovení se používá vždy v prvé řadě funkce adresáta v daném podniku nebo titul a nebo oslovujeme Vážený pane, Vážená paní. Oslovení © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

21 Text začíná malým písmenem. Text začíná malým písmenem. Mezi odstavci vynecháváme vždy jeden prázdný řádek stejně jako při vypisování určitých komodit, produktů, atd. (např. v případě objednávky či reklamace). Mezi odstavci vynecháváme vždy jeden prázdný řádek stejně jako při vypisování určitých komodit, produktů, atd. (např. v případě objednávky či reklamace). Text dopisu © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

22 Pod vlastnoruční podpis se píše strojem titul, jméno, příjmení a funkce pracovníka. Pod vlastnoruční podpis se píše strojem titul, jméno, příjmení a funkce pracovníka. Jestliže se nové odstavce odrážejí, náleží podpis vpravo. Jestliže se nové odstavce odrážejí, náleží podpis vpravo. Jestliže je v rámci odvolacích údajů datum napsáno na levé straně, podpis náleží vlevo a naopak. Jestliže je v rámci odvolacích údajů datum napsáno na levé straně, podpis náleží vlevo a naopak. Podpis © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

23 Po vynechání 2 – 4 prázdných řádků se od levé svislice uvádějí přílohy. Po vynechání 2 – 4 prázdných řádků se od levé svislice uvádějí přílohy. Lze napsat pouze jejich počet a řádek zvýraznit nebo uvést každou zvlášť a zvýraznit je nebo přílohy vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem Přílohy. Lze napsat pouze jejich počet a řádek zvýraznit nebo uvést každou zvlášť a zvýraznit je nebo přílohy vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem Přílohy. Přílohy © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

24 Zdroj Norma ČSN 01 6910 Norma ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory – Duben 2007 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

25 Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.


Stáhnout ppt "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google