Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057."— Transkript prezentace:

1 Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/

2 Obchodní smlouva a obchodní dopis
Zdeněk Nutz Letohradské soukromé gymnázium o. p. s. Pomocný materiál - výklad norma v HTML © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

3 Obchodní smlouva Jedná se o smlouvu, jejíž uzavřením vznikají obchodní závazkové vztahy © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

4 Forma smluv Ústní Písemná – je několik typů smluv u kterých je písemná forma ze zákona povinná (např. smlouva o prodeji podniku, smlouva o běžném účtu) © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

5 Podstatné náležitosti
Název smlouvy Pojmenované smlouvy – jsou uvedeny v obchodním zákoníku Nepojmenované smlouvy – můžeme pojmenovat, jak chceme Vymezení smluvních stran © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

6 Podstatné náležitosti pokračování
PO – přesný název zapsaný v OR FO – jméno, adresa, rodné číslo, kontakt Vymezení předmětu smlouvy Určení o ceně Datum a ustanovení o datu účinnosti Vlastnoruční podpisy zúčastněných stran © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

7 Nepodstatné náležitosti
Ustanovení o době plnění Dodací podmínky Platební podmínky Sankce … © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

8 Typy smluv Pojmenované Kupní smlouva Smlouva o dílo
Smlouvy o dopravních službách Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví Smlouvy v peněžnictví Smlouvy o ostatních službách

9 Kupní smlouva Písemnost, která se vyhotovuje při obchodech mezi odběratelem a dodavatelem Nemusí být uzavírána písemně

10 Náležitosti kupní smlouvy
Číslo smlouvy Označení smluvních stran (prodávající a kupující) Předmět smlouvy Čas plnění Cena Dodací a platební podmínky Ostatní (zvláštní) podmínky

11 Smlouva o dílo Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla pro objednavatele. Smlouva nemusí mít písemnou formu. K platnému uzavření se nevyžadují kromě ujednání o předmětu a o ceně žádné další náležitosti.

12 Dělení písemností Obchodní (interní – pro potřeby vnitřní komunikace mezi pracovníky a dále externí – odesílané z podniku a v podniku přijímané) Úřední – vznikají při jednání s úřady (popřípadě soudní) Originály Formuláře

13 Úprava písemností Obchodní dopis by měl obsahovat ne více než dva styly písma (takzvané fonty), více stylů vede k nepřehlednosti. K úpravě původních dopisů do správné formy předepsané Českou státní normou – ČSN slouží Korekturní znaménka.

14 Tvorba obchodního dopisu
Písemný styk je jednou z forem, jak získat nebo předat informace. Grafická úprava je důležitá pro původní neosobnost písemného projevu. U některých úkonů se podle platných právních norem bez písemných dokumentů neobejdeme => při řešení sporů se stávají průkazním materiálem. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

15 Části obchodního dopisu
Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři části: Předtištěné úvodní náležitosti – záhlaví, vyznačení adresového pole a pásma, odvolací údaje buď v úpravě sloupcové nebo řádkové Specifikace předmětu dopisu - vyjádření věci, text dopisu Náležitosti dopis ukončující – razítko, vlastnoruční podpis, jméno a funkci pisatele, vyznačení příloh

16 Adresa odesílatele Na obálkách se píše do levé horní čtvrtiny.
Na obálkách s předtiskem je pro ni vymezen prostor, který nesmí být překročen. Na dopisních papírech má adresa odesílatele své místo v záhlaví. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

17 Adresa adresáta Na obálky bez předtisku se adresa píše do pravé dolní čtvrtiny. Na hlavičkových dopisních papírech nebo na čistých listech se adresa píše od levé svislice. Adresa nesmí obsahovat více než 6 řádků. Mezi PSČ a názvem pošty se vynechávají minimálně dvě mezery. Poznámky o požadavcích na zvláštní služby (např. Doporučeně, Spěšně,…) se píší vždy nad adresu adresáta (10 mm) od stejné svislice jako adresa. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

18 Odvolací údaje Píší se vždy na stejné úrovni jako adresa adresáta, ale od opačné svislice. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

19 Věc Předtisk slova Věc byl zrušen a již se nepoužívá.
Heslovitý obsah dopisu se uvádí zvýrazněn po vynechání dvou volných řádků pod posledním odvolacím údajem. Začíná velkým písmenem a nekončí tečkou ani čárkou.

20 Oslovení Píše se pod věcí po vynechání dvou prázdných řádků od levé svislice. Oslovuje se pátým pádem, za oslovením je čárka. Mezi oslovením a prvním řádkem samotného dopisu se vynechává jeden prázdný řádek. Jako oslovení se používá vždy v prvé řadě funkce adresáta v daném podniku nebo titul a nebo oslovujeme Vážený pane, Vážená paní. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

21 Text dopisu Text začíná malým písmenem.
Mezi odstavci vynecháváme vždy jeden prázdný řádek stejně jako při vypisování určitých komodit, produktů, atd. (např. v případě objednávky či reklamace). © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

22 Podpis Pod vlastnoruční podpis se píše strojem titul, jméno, příjmení a funkce pracovníka. Jestliže se nové odstavce odrážejí, náleží podpis vpravo. Jestliže je v rámci odvolacích údajů datum napsáno na levé straně, podpis náleží vlevo a naopak. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

23 Přílohy Po vynechání 2 – 4 prázdných řádků se od levé svislice uvádějí přílohy. Lze napsat pouze jejich počet a řádek zvýraznit nebo uvést každou zvlášť a zvýraznit je nebo přílohy vyjmenovat pod zvýrazněným nadpisem Přílohy. © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

24 Zdroj Norma ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými
editory – Duben 2007 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

25 Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/


Stáhnout ppt "Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057."

Podobné prezentace


Reklamy Google