Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adresy na obálkách Adresy na dopisních papírech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adresy na obálkách Adresy na dopisních papírech"— Transkript prezentace:

1 Adresy na obálkách Adresy na dopisních papírech

2 I. adresy na obálkách Vlastní adresu tvoří adresový blok jehož rozsah je přesně určen. Adresa nesmí obsahovat více než šest řádků. (jestliže se použije menší písmo, počet řádků se nemění). Vždy se používá jednoduché řádkování. Na jednom řádku nesmí být více než znaků Mezi řádky se nevynechává žádný prázdný řádek Název dodací pošty se píše velkým písmem

3 Umístění adres na obálkách
Adresy píšou se nebo tisknou přímo na obálky jsou viditelné v adresním okénku tisknou se na adresní štítky (Nalepují se na místo vyhrazené pro adresáta. Musí být vždy nalepeny na zásilkách, jejichž obal je tmavé barvy nebo vzorovaný)

4 Úprava obálek Adresa odesílatele
Adresové pole je vymezeno v levé horní čtvrtině. (není dovoleno překročit ani ve vodorovném, ani ve svislém směru) Adresa adresáta Adresové pole je v pravé polovině obálky. Mohou zde být předtištěné linky a pod nimi okénka pro ruční vyplnění PSČ. Je to jediný případ, kdy se na obálce píše PSČ pod adresu !!! Pokud se obálka vyplňuje strojem PSČ se napíše před název dodací pošty.

5 PSČ Píše se na stejný řádek jako číslo dodací pošty Nepředsazuje se
Mezi PSČ a názvem adresní pošty se vynechávají dvě mezery BYTEX, s. r. o. Ing. arch. Zítek HROMNICE

6 Požadované zvláštní služby
Např. „Doporučeně“, „Spěšně“, „Letecky“, Píšou se s velkým počátečním písmenem Nezvýrazňují se proložením, podtržením ani tučným písmem, nedělá se za nimi žádné interpunkční znaménko Na obálkách se napíšou pod adresu odesílatele Na dopisních papírech Se nadepisují nad adresové pole od stejné svislice jako adresa, a to nejméně 10 mm nad jeho horní hranici.

7

8 Obálka Ferona, a. s. Havlíčkova 11 142 00 Praha Doporučeně
Adresa odesílatele Ferona, a. s. Havlíčkova 11 Praha Doporučeně Digitis, a. s. Informační systémy Macháček Jan Výstavní 14 Ostrava Zvláštní služby Adresa adresáta

9 Určení dodání může být nahrazeno těmito způsoby
údajem „poštovní přihrádka“ (p. p.) v tomto případě se název veřejného prostranství ani číslo budovy už neuvádí označením „poste restante“ takto lze poštovní zásilku adresovat pouze fyzickým osobám (zásilka bude uložena na poštovním úřadě a adresát si ji osobně vyzvedne), v adrese musí být uvedeno rodné číslo nebo datum narození adresáta.

10 II. umístění adres na dopisních papírech
Adresy odesílatele Adresy adresáta Právnických osob Fyzických osob

11 Adresa odesílatele charakteristika Uvádí se v záhlaví dopisu.
Do dolní části nepatří. Nelze ji uvádět mezi doplňujícími údaji. Úprava Není normou stanovena Má být uspořádaná tak, aby se v ní partner dobře orientoval a mohl ji při odpovědi snadno opsat Může být doplněna firemní značkou (logem) při tisku lze používat barvu

12 Adresa odesílatele obsah Oficiální název úřadu nebo organizace (název podnikatelského subjektu včetně právního označení tak, jak je zapsán v Obchodním rejstříku). Číslo poštovní přihrádky Název ulice Číslo domu Název dodací pošty PSČ

13 Adresa adresáta na dopisních papírech s předtiskem
Adresové pole Může být umístěno v levé nebo pravé polovině dopisního papíru. Je vymezeno čtyřmi orientačními body. Jeho výška odpovídá 9 řádkům (jednoduché řádkování). Nad ním musí zůstat volný prostor nejméně 10 mm, pod ním nejméně 13 mm.

14 Adresové pásmo Jeho výška umožňuje vepsání adresového bloku (6 řádků, jednoduché řádkování) Je umístěno uvnitř adresového pole tak, že nad ním zůstává jeden prázdný řádek a pod ním dva prázdné řádky (aby se zajistilo, že při posunu dopisního papíru bude v adresním okénku viditelná pouze adresa a žádné další údaje) Je vymezeno třemi orientačními značkami.

15 Adresa adresáta na dopisních papírech bez předtisku
Jestliže se dopisy vkládají do okénkových obálek, musí být adresa umístěna tak, aby v okénku nebyl viditelný žádný jiný údaj Je třeba vypočítat, na kolikátém řádku se má začít psát. U dopisů které se do obálek nevkládají záleží umístění adresy též na délce dopisu.

16 Adresa adresáta obsah U právnických osob Název úřadu či organizace
Název právní formy podnikatelského subjektu podle názvu v obchodním rejstříku Slovo „firma“, pokud by označení právnické osoby mohlo být považováno za označení fyzické osoby Obor podnikání, je-li to účelné Podle potřeby označení organizační složky (divize, závodu, oddělení) nebo jméno pracovníka

17 Adresy právnických osob
Firma Pavel Soukup údržba zeleně Růžová 676 Jihlava Čokoládovny, a. s. Závod ORION technický náměstek Luční 786 Praha

18 U fyzických osob Oslovení (pan, paní, slečna,)
Adresa adresáta obsah U fyzických osob Oslovení (pan, paní, slečna,) Zkratku vědecké hodnosti, akademického titulu, vojenské nebo policejní hodnosti Jméno a příjmení adresáta (vždy na prvním místě jméno, na druhém místě příjmení) Funkce, je-li to vhodné

19 Adresy fyzických osob Vážená paní PhDr. Eva Soukupová, CSc.
profesorka pro vědu a výzkum Luční 5432 Plzeň Slečna Jarmila Křečková Polesná 235 Cheb

20 Adresa adresáta úprava
Všechny řádky se začínají psát od jednotné levé svislice Používá se jednoduché řádkování Nic se nezvýrazňuje podtržením, proložením ani tučným tiskem Název firmy lze napsat velkými písmeny neproloženě Adresa musí být napsaná čitelně bez přepisování a černou barvou (nepřípustná je červená barva, obyčejná tužka) Všechny údaje se uvádějí v 1. pádě První slovo začíná vždy velkým počátečním písmenem Píše se bez interpunkčních znamének na konci řádku (kromě teček za zkratkami)

21 Úlohy Zdena Koutná, profesorka, pod Hněvínem 111, Most, PSČ 434 01;
Zdeněk Landa, Pražská 222, Kolín II, PSČ ; Státní pedagogické nakladatelství, redakce cizích jazyků, Ostrovní 30, Praha 1, PSČ ; Svoboda, grafické závody, Sazečská 8, Praha 10, PSČ ; Josef Volejník, Neplachov 10, Ševětín, PSČ ; Kovoslužba, Týnská 21, Praha 1, PSČ ; Pražské teplárny, Obecní dvůr 800, Praha 1, PSČ ;


Stáhnout ppt "Adresy na obálkách Adresy na dopisních papírech"

Podobné prezentace


Reklamy Google