Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258."— Transkript prezentace:

1 Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_08_PEK_435_Kop Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Hana Kopicová Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ VY_32_INOVACE_08_PEK_435_Kop

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Hotelnictví Předmět Písemná a elektronická komunikace Ročník 2. ročník Název tematické oblasti (sady) Písemnosti fyzických a právnických osob, vnitropodnikové písemnosti Název vzdělávacího materiálu Adresa, její obsah Anotace Prezentace je určena pro 2. ročník studijních oborů. Jejím cílem je seznámit žáky s tím, co je adresa, co by měla adresa obsahovat, co znamenají údaje o adresátovi a odesílateli. V prezentaci je vysvětleno, jak se píší místní údaje a jak by mělo vypadat formální uspořádání adresy. Pro praktický nácvik psaní adres je určen navazující pracovní list. Zhotoveno, (datum/období) 26. června 2013 Ověřeno5. března 2014

3

4 přesné označení adresáta dopisu přesné a úplné místní údaje Toto pořadí nelze v adresách zaměňovat! ADRESA MUSÍ OBSAHOVAT

5 Dopisy právnickým osobám obsahují: název společnosti, organizace, instituce, úřadu (pouze slovo „firma“ by mohlo být považováno za označení fyzické osoby) právní formu organizace obor podnikání (je-li to účelné) zpřesňující údaje, označení organizační složky - oddělení, divize, jméno pracovníka apod. OZNAČENÍ ADRESÁTA

6 Dopisy fyzickým osobám obsahují: oslovení (pan, paní, slečna) titul (hodnost), jméno a příjmení adresáta funkce adresáta, je-li to vhodné zpřesňující údaje, pokud nemá adresát v místě trvalé bydliště např. (u pí Dvořákové) je-li v poštovní adrese uvedeno několik fyzických osob, např. „manželé“, za adresáta se považuje kdokoliv z nich OZNAČENÍ ADRESÁTA

7 Místo dodání je určeno těmito údaji: ulice (slovo ulice se v adrese nepíše – uvádí se číslo orientační nebo popisné), náměstí, nábřeží, třída, číslo popisné, číslo orientační, číslo vchodu, číslo bloku apod. pokud má adresát poštovní přihrádku, píše se do adresy pouze údaj „poštovní přihrádka“, stačí i zkratka (p. p.) fyzický osobám lze poštovní zásilku adresovat „poste restante“ název obce, která nemá vlastní poštu, se píše na předposlední řádek adresy MÍSTNÍ ÚDAJE

8 Poštovní směrovací číslo (PSČ) a název dodací pošty: poslední řádek u zásilek určených do ČR obsahuje PSČ a název adresní pošty PSČ se člení na trojčíslí a dvojčíslí a odděluje se jednou mezerou, např. 580 01 mezi PSČ a názvem adresní pošty se dělají mezery dvě (pevná mezera) PSČ se píše vždy od levé svislice (nikdy se nepředsazuje) předtištěné rámečky pro PSČ pod názvem adresní pošty jsou určeny jen pro ruční vyplňování název adresní pošty se doporučuje psát velkými písmeny, například 580 01 HAVLÍČKŮV BROD MÍSTNÍ ÚDAJE

9 Není normou stanovena, obsahuje: označení odesílatele dopisu, u fyzických osob (titul), jméno a příjmení místní údaje PSČ adresní pošty u právnických osob název obchodní firmy, tak jak je zapsána v obchodním rejstříku sídlo firmy (místní údaje) PSČ adresní pošty Na obálce může být adresa odesílatele pořízena pouze otiskem razítka ADRESA ODESÍLATELE

10 se řídí těmito zásadami: poštovní adresa musí být napsána latinkou adresa začíná vždy velkým písmenem může mít maximálně 6 řádků všechny údaje se píší v 1. pádě na konci řádků se nepíšou žádná interpunkční znaménka (kromě tečky za zkratkou) FORMÁNÍ USPOŘÁDÁNÍ ADRESY PŘÍJEMCE (ADRESÁTA)

11 se řídí těmito zásadami: řádkování se používá jednoduché PSČ se nikdy nepředsazuje všechny řádky začínají od jednotné levé svislice používá se jednoduché řádkování celá adresa se řádkuje rovnoměrně (mezi řádky není nikde vynechán prázdný řádek) FORMÁNÍ USPOŘÁDÁNÍ ADRESY PŘÍJEMCE (ADRESÁTA)

12 se řídí těmito zásadami: adresní pošta musí být napsána do jednoho řádku název adresní pošty je maximálně 15 znaků, v případě potřeby je nutné použít krácení doporučuje se psát název adresní pošty velkými písmeny neproloženě, např. HAVLÍČKŮV BROD FORMÁNÍ USPOŘÁDÁNÍ ADRESY PŘÍJEMCE (ADRESÁTA)

13 se řídí těmito zásadami: poštovní adresy se tisknou stojatým, nezdobným písmem, výška písma musí být nejméně 2,5 mm v adrese se nic nezvýrazňuje podtržením, tučným písmem ani proložením obchodní firma může být napsána velkými písmeny (neproloženě), je-li to uvedeno v obchodním rejstříku adresa nesmí být napsána obyčejnou tužkou je-li adresa psána rukou, musí být čitelná, bez přepisování FORMÁNÍ USPOŘÁDÁNÍ ADRESY PŘÍJEMCE (ADRESÁTA)

14 se řídí těmito pravidly: poznámky typu „Doporučeně“ se píší s velkým počátečním písmenem, ostatní písmena jsou malá nezvýrazňují se proložením, podtržením ani tučným písmem nedělá se za nimi žádné interpunkční znaménko v dopisech se nadepisují nad adresové pole od stejné svislice jako je poštovní adresa adresáta (nejméně 10 mm nad jeho horní hranici) na obálkách se umísťují vlevo pod poštovní adresu odesílatele UVÁDĚNÍ PŘEPRAVNÍCH ÚDAJŮ (SPECIFIKACE POŽADOVANÉ SLUŽBY)

15 1.je-li v poštovní adrese na prvním místě uvedena právnická osoba a na místě druhém osoba fyzická, za adresáta se považuje právnická osoba 2.je-li v poštovní adrese na prvním místě uvedeno jméno a příjmení osoby fyzické a na druhém místě je právnická osoba, považuje se za adresáta osoba fyzická 3.je-li v poštovní adrese místo jména a příjmení určité fyzické osoby uvedena pouze její funkce v právnické osobě, za adresáta se považuje právnická osoba DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K PSANÍ ADRES

16 STANISLAVA ŠTIKOVÁ. PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE: Normalizovaná úprava písemností v MS Word. Plzeň: Ing. Stanislava Štiková - Korespondent, 2002. Úprava písemností zpracovaných textovými editory: ČSN 01 6910. Praha: Český normalizační institut, 2007. 45 s. FLEISCHMANNOVÁ, Emílie. Písemná a elektronická komunikace: pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2005, 151 s. ISBN 80-716-8924-6. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. POUŽITÁ LITERATURA:


Stáhnout ppt "Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258."

Podobné prezentace


Reklamy Google