Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_08_PEK_439_Kop

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_08_PEK_439_Kop"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_08_PEK_439_Kop
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_08_PEK_439_Kop Druh učebního materiálu Prezentace Autor  Ing. Hana Kopicová

2 Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen Obchodní akademie, Hotelnictví Předmět Písemná a elektronická komunikace Ročník 2. ročník Název tematické oblasti (sady) Písemnosti fyzických a právnických osob, vnitropodnikové písemnosti Název vzdělávacího materiálu Tabulky – zásady pro jejich vyhotovování Anotace Cílem této prezentace je naučit žáky správně vytvořit tabulky jak v MS Word, tak i v MS Excel, v návaznosti na předmět ICT. Žáci se naučí, jak se dá někdy méně přehledný slovní text vyjádřit přehledněji pomocí tabulky. Vedle toho, že žáci umí správným způsobem tabulku vyhotovit, učí se také údaje v tabulce interpretovat, popř. dopočítat nebo dořešit. Zhotoveno, (datum/období) 18. listopadu 2013 Ověřeno 13. prosince 2013

3 TABULKY – zásady pro jejich vyhotovování

4 Tabulky můžeme vyhotovovat v:
MS WORD MS EXCEL

5 Zásady pro vyhotovování tabulek z hlediska předmětu PEK (písemné a elektronická komunikace):
tabulka se vyhotovuje na střed stránky můžeme ji vyhotovovat na střed stránky vodorovně i svisle

6 Nadpis tabulky: každá tabulka by měla mít svůj nadpis
umísťujeme ho doprostřed nad tabulku neměl by v něm být název tabulka, přehled apod. za nadpisem se nedělá tečka nadpis by neměl být širší než vlastní tabulka pod nadpisem se vynechávají 2 volné řádky (meziodstavcová mezera 24 bodů)

7 Nadpis tabulky: nadpis tabulky se zvýrazňuje podtržením, zvýrazněním písma pokud nadpis potrháváme, tak každý řádek, nebo řádek poslední, ale v šíři nejdelšího řádku je-li pro tabulku společná měrná jednotka, píše se do závorky pod nadpis a již se nijak nezvýrazňuje, např. (v kg), (v %) apod. do vlastní tabulky se měrná jednotka píše pouze v případě, že jich je víc a jsou různého druhu (nebo se měrná jednotka vztahuje pouze k jednomu sloupci nebo řádku)

8 Vlastní tvorba tabulky – záhlaví (hlavička tabulky):
prvním řádkem tabulky je záhlaví tvoří jej názvy sloupců, do kterých jsme rozdělili obsah tabulky názvy sloupců označují jejich obsah text se píše zásadně vodorovně, jen u velmi úzkých sloupců lze psát text svisle, zdola nahoru názvy sloupců se píší velkým písmenem umísťují se na horizontální nebo vertikální střed buňky názvy podsloupců se píší písmenem malým záhlaví se od vlastní tabulky odděluje dvojitou čarou, popř. tučnou čarou má-li tabulka součtový řádek odděluje se tento poslední řádek také dvojitou, popř. tučnou čarou

9 Vlastní tvorba tabulky – řádky:
názvy jednotlivých řádků se píší velkým písmenem řádky v tabulce se mohou i nemusí oddělovat vodorovnou čarou

10 Vlastní tvorba tabulky – sloupce:
šířka sloupců se volí podle nejširšího údaje (může to být text nadpisu) pokud je text příliš dlouhý, píše se do dvou i více řádků číselné údaje se zpravidla umísťují na střed sloupce, píší se pod sebe vždy podle řádu čísel ve všech sloupcích má být vzdálenost mezi textem a svislými linkami vlevo i vpravo alespoň 1 mm slovní údaje se řadí od levé svislice

11 Vlastní tvorba tabulky – vysvětlující údaje k tabulce – obecná poznámka:
uvádí se pod tabulkou od levé svislice je-li ve formě věty, zakončuje se tečkou text poznámky nesmí přesahovat šířku tabulky, je-li třeba, rozdělí se do více řádků uvádí-li se zdroj, nepíše se za ním tečka, u webových stránek se zdroj píše s malým počátečním písmenem Například: Poznámka: Údaje byly čerpány z České statistické ročenky. Zdroj: Akademie věd ČR Zdroj:

12 Vlastní tvorba tabulky – vysvětlující údaje k tabulce – zvláštní poznámka:
obsahuje vysvětlující text k některým údajům v tabulce u příslušného údaje se uvede číslo poznámky (arabskou číslicí s okrouhlou závorkou) číselné označení se umísťuje pořadově shora dolů a zleva doprava očíslované poznámky se píší pod tabulku pod obecnou poznámku

13 Značky v tabulce: - (pomlčka) případ se v tabulce nevyskytuje
0 (nula) číselná hodnota je tak malá, že ji nelze vyjádřit podle pravidla o zaokrouhlování čísel x údaj by byl v daném místě nelogický . (tečka) údaj není k dispozici nebo není věrohodný Značky se používají z důvodu, aby byla v tabulce vyplněna všechna pole a aby se zabránilo dodatečnému vpisování číselných hodnot.

14 Umístění tabulky do textu:
lze ji zarovnat doleva, na střed nebo doprava lze také nastavit obtékaní tabulky textem, v tomto případě se nad tabulkou i pod tabulkou vynechává alespoň jeden řádek přednostně se tabulka umísťuje na jednu stránku pokud se na stránku nevejde, je nutné upozornit na její rozdělení a na následující stránce se uvede, že jde o dokončení tabulky (celá hlavička se opakuje)

15 Použitá literatura: Úprava písemností zpracovaných textovými editory: ČSN 01 6910.  Praha: Český normalizační institut, s. STANISLAVA ŠTIKOVÁ. PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE: Normalizovaná úprava písemností v MS Word. Plzeň: Ing. Stanislava Štiková - Korespondent, 2002. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_08_PEK_439_Kop"

Podobné prezentace


Reklamy Google