Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopisy fyzických osob právnickým osobám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopisy fyzických osob právnickým osobám"— Transkript prezentace:

1 Dopisy fyzických osob právnickým osobám

2 Úvod každý člověk občas potřebuje písemně komunikovat s úřadem nebo s podnikatelským subjektem musí podat žádost o rozvázání pracovního poměru nebo žádá slevu na daních apod. také si může objednávat nějaké zboží, reklamovat apod.

3 Postup takový dopis píšeme na čistý list formátu A4 bez předtisku odvolacích údajů úprava je podobná jako u obchodních dopisů i na tyto písemnosti se vztahují ustanovení ČSN

4 OKRAJE nejprve zjistíme, zda jsou v počítači přednastavené okraje 2,5 cm od krajů dopisního papíru obvykle tomu tak je, pokud ne, musíme nastavení změnit JAK NASTAVIT OKRAJE?

5 OKRAJE klikneme na Soubor-Vzhled stránky a ve stejnojmenném okně zvolíme kartu Okraje

6 ŘÁDKOVÁNÍ v dopisech používáme jednoduché řádkování (pokud je dopis velmi krátký, můžeme použít řádkování 1,5) klikneme na Formát-Odstavec

7 MEZIODSTAVCOVÉ MEZERY
mezi odstavci necháváme jeden volný řádek – nastavíme meziodstavcovou mezeru 12 b.

8 Jak budeme dopis psát? v levém horním rohu uvedeme od levé svislice jméno a adresu odesilatele uvádíme i PSČ (případně můžeme uvést i další kontakty – tel., )

9 Jak budeme dopis psát? pod adresou odesilatele vynecháme meziodstavcovou mezeru o velikosti 3 – 4 řádků, tj. 36 – 48 b.

10 Jak budeme dopis psát? chceme-li dopis poslat doporučeně, uvedeme slovo Doporučeně na samostatný volný řádek nad adresu adresáta a vynecháme za ním 1 volný řádek (mezeru o velikosti 12 b.)

11 Jak budeme dopis psát? od levé svislice uvedeme název a adresu adresáta pokud bychom neuvedli PSČ, není to chyba, uvedeme je na obálce

12 Jak budeme dopis psát? pod adresou vynecháme meziodstavcovou mezeru o velikosti 24 bodů

13 Jak budeme dopis psát? k pravé svislici zarovnáme místo a datum odeslání datum píšeme vzestupně měsíc vyjádříme slovem

14 Jak budeme dopis psát? za posledním odvolacím údajem následuje mezera 24 bodů

15 Jak budeme dopis psát? uvedeme heslovité vyjádření obsahu dopisu (věci) to zvýrazníme buď tučným písmem, nebo podtržením

16 Jak budeme dopis psát? poté vynecháme meziodstavcovou mezeru o velikosti 24 bodů

17 Jak budeme dopis psát? napíšeme oslovení

18 Jak budeme dopis psát? po oslovení následuje meziodstavcová mezera 12 bodů

19 Jak budeme dopis psát? dále následuje text dopisu

20 TEXT DOPISU text dopisu ČLENÍME VŽDY DO ODSTAVCŮ
meziodstavcová mezera o velikosti 12 bodů

21 TEXT DOPISU text zarovnáváme: od levé svislice
nebo jeho první řádek odrážíme

22 TEXT DOPISU Jak odsadíme první řádek v odstavcích?
Formát (panel nástrojů) Odstavec Odsazení Speciální (První řádek) O kolik:

23 TEXT DOPISU pravý okraj můžeme: zarovnat do bloku
nebo jej nechat nezarovnaný

24 TEXT DOPISU Jak nastavíme zarovnání textu? Formát (panel nástrojů)
Odstavec Obecné Zarovnání:

25 TEXT DOPISU Jak nastavíme zarovnání textu?

26 TEXT DOPISU dopis stylizujeme nejčastěji v 1. osobě jednotného čísla

27 TEXT DOPISU NEZAPOMENEME NA POZDRAV NA ZÁVĚR DOPISU

28 TEXT DOPISU za pozdravem nastavíme mezeru dostatečně velkou, aby se do ní vešel vlastnoruční podpis (36 – 48 b.) JMÉNO A PŘÍJMENÍ ODESÍLATELE POD VLASTNORUČNÍ PODPIS JIŽ NEVYPISUJEME!!!

29 TEXT DOPISU pokud uvádíme přílohy, umístíme je za poslední řádek textu dopisu (vlastnoruční podpis) po vynechání 2 až 4 volných řádků (24 – 48 b.)

30 Žádost k nejfrekventovanějším dopisům fyzických osob osobám právnickým patří žádost se žádostí se může ovšem obrátit i instituce na občana, jinou instituci, úřad či podnikatelský subjekt

31 Žádost v některých případech je třeba přesně rozlišit žádost od jiných druhů písemností žádáme-li o zaslání katalogu, nejde o žádost, ale o poptávku žádost o zajištění rezervace v hotelu je správně objednávka žádáme-li o zařazení do konkurzu, jedná se o přihlášku

32 Žádost co se týče stylizace, musí být stručná, jasná a neosobní
neuškodí trocha zdvořilosti vhodná stylizace může napomoci kladnému vyřízení pokud má žadatel přesnou představu o odpovědi na svou žádost, může použít návodné formulace, tj. navržení řešení – např. žádám o vystavení ..., o povolení ...

33 Žádost žádost je nutno přesně formulovat řádně zdůvodnit
uvést všechny potřebné přesné údaje (adresy, čísla telefonů, bankovní spojení, technické parametry) lze ji doplnit přílohami, které mohou napomoci jejímu přijetí (např. kopie úředních dokladů)

34 Žádost ve zdůvodnění žádosti není vhodné příliš „hrát na city“
nevhodně formulovaná žádost může adresáta spíše odratit

35 Stížnost stížnosti adresují FOy většinou úřadům a institucím, jejich adresátem může být i jiná FO (např. soused) stylizujeme slušně a zdvořile musíme ji řádně zdůvodnit, všechny údaje uvést přesně a přiložit potřebné doklady nebo jejich fotokopie je třeba přesně rozlišovat mezi stížností a reklamací

36 Přihláška přihlašovat se můžeme na nejrůznější akce – na zájezdy, ke zkouškám, do kurzů apod. přihlašujeme se většinou na základě nějaké nabídky, inzerátu nebo katalogu obvykle rozlišujeme dvě skupiny přihlášek

37 Přihláška první je přihláška na předtištěném formuláři, jehož kolonky vyplníme, podepíšeme a odešleme druhá možnost je vyplnění formuláře na webu třetí možnost je napsání individuálního dopisu

38 Přihláška do přihlášky je nutné uvést všechny požadované údaje, bez nich by mohla být přihláška neplatná nemají zde místo žádné nadbytečné údaje, které organizátory nezajímají formulace musejí být přesné a věcné

39 Odpověď na inzerát odpověď musí vycházet z původního znění inzerátu
na inzerát můžeme odpovídat také em nebo telefonicky


Stáhnout ppt "Dopisy fyzických osob právnickým osobám"

Podobné prezentace


Reklamy Google