Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalkulace plných a variabilních nákladů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalkulace plných a variabilních nákladů"— Transkript prezentace:

1 Kalkulace plných a variabilních nákladů

2 Variantnost sestavení kalkulace
kalkulace se sestavují variantně s ohledem na  odlišnosti v kalkulovaných nákladů, položek, členění, mezisoučtů, vztahu ke kalkulaci ceny základní přístupy: 1. kalkulace přiřazuje výkonu všechny náklady vynaložené při jeho vytvoření vychází z odlišení přímých a nepřímých nákladů 2. kalkulace vychází z odlišení variabilních a fixních nákladů přiřazuje výkonu buď pouze variabilní náklady nebo odděleně variabilní a fixní náklady Kalkulace plných a variabilních N

3 Přednosti a omezení kalkulace plných nákladů
 je → odpovídá pouze jedné variantě objemu a sortimentu výkonů  je → přiřazuje i náklady bez zřetelné příčinné vazby k výkonu  skutečnou výši nákladů je možné zjistit až → je nutná informace o objemu a struktuře výkonů vytvořených za období  je východiskem pro cenovou politiku, zejména z dlouhodobého hlediska  je podkladem pro měření konkurenceschopnosti podniku v rámci sektoru  je nástrojem pro analýzu a porovnání ziskovosti výkonů a služeb  je nástrojem hodnotového řízení → umožňuje kvantifikovat vliv využití fixních nákladů na vývoj zisku Kalkulace plných a variabilních N

4 Příklad – omezení kalkulace plných nákladů při rozhodování o struktuře výkonů (I.)
Výrobek A B Cena (ks) 30 15 Plné náklady (ks) 25 16 Objem výroby a prodeje v roce 2007 10 000 20 000 Zisk podniku = 30* * * * = Vyplatí se vyrábět a prodávat ztrátový výrobek B i v roce 2008, pokud máte k dispozici následující podrobnější informace o kalkulaci nákladů a víte, že fixní náklady jsou společné oběma výkonům a nejsou v roce 2008 ovlivnitelné? Výrobek A B Variabilní náklady (ks) 20 13 Fixní náklady (ks) 5 3 Plné náklady (ks) 25 16 Kalkulace plných a variabilních N

5 ------------------------
Příklad – omezení kalkulace plných nákladů při rozhodování o struktuře výkonů (II.) porovnání podle plné nákladové náročnosti porovnání při odlišení variabilních a fixních nákladů Kalkulace plných a variabilních N

6 Kalkulace variabilních nákladů
rozlišuje náklady podle příčin vzniku náklady vyvolané výkonem (→ variabilní náklady) náklady vyvolané časem (→ fixní náklady) podporuje řešení řady rozhodovacích úloh o změnách v objemu a struktuře výkonů o limitu prodejních cen výkonů o posouzení přínosu výkonu k tvorbě zisku Kalkulace plných a variabilních N

7 Kalkulační vzorce Tradiční kalkulace plných nákladů
Dynamická kalkulace plných nákladů Retrográdní kalkulace Retrográdní kalkulace se stupňovitým čl. FN Přímý materiál Přímý materiál Přímé mzdy Přímé mzdy - Variabilní náklady - Variabilní náklady Ostatní přímé N Ostatní přímé N variabilní Výrobní režie nepř. - Fixní náklady - FN fixní Prodejní režie Výrobní režie nepř. - FN variabilní Správní režie fixní - FN Prodejní režie variabilní - FN fixní = Správní režie

8 Motivační důsledky kalkulace plných a variabilních nákladů
v předem stanovených plných nákladech výkonu je započtena konstantní část průměrných fixních nákladů  při porovnání lineárně přepočtených nákladů s jejich absolutní výší dochází k relativní úspoře/překročení fixních nákladů (resp. překročené/nedostatečné úhradě fixních nákladů)  vhodné při motivaci útvarů na využití kapacity CN RÚFN = FN / QPlán * QSkut – FN (při QSkut > QPlán) RPFN = FN - FN / QPlán * QSkut CNL = CN/QPlán* QSkut RÚFN CN QPlán QSkut Q Kalkulace plných a variabilních N

9 Zjišťování hospodářského výsledku při oceňování na úrovni variabilních nákladů
Vynaložené náklady Zjištění HV VÝNOSY Variabilní náklady na prodané výkony - Nedokončené výkony Hotové výkony Variabilní výrobní N Variabilní prodejní N = Celková marže - Fixní výrobní N Fixní náklady Fixní prodejní N N na správu a řízení = Kalkulace plných a variabilních N Zisk

10 o aktivované fixní výrobní N)
Zjišťování hospodářského výsledku při oceňování na úrovni plných nákladů Vynaložené náklady Zjištění HV VÝNOSY Variabilní náklady na prodané výkony - Nedokončené výkony Hotové výkony Variabilní výrobní N Variabilní prodejní N = Celková marže - Nedokončené výkony Hotové výkony Fixní výrobní N Fixní náklady (upravené o aktivované fixní výrobní N) Fixní prodejní N N na správu a řízení = Kalkulace plných a variabilních N Zisk

11 Příklad – vliv kalkulace na hospodářský výsledek (homogenní výrobek)
 předem stanovené náklady pro 1 období Položka Celkem na ks Na 1 ks Jednicový materiál 6 Jednicové mzdy 2 Výrobní režijní náklady - z toho variabilní 8 Celkem 16  v období 1. – 3. stabilní objem výroby = ks / období  objemy prodeje: 1. období = ks 2. období = ks 3. období = ks  nedochází k absolutní úspoře ani překročení nákladů  prodejní cena = 18 Kč / ks (stabilní) Kalkulace plných a variabilních N

12  zjištění HV při ocenění výkonů na úrovni plných nákladů
Období 1 2 3 Výroba (ks) Prodej (ks) Výnosy z prodeje výrobků (Kč) Náklady prodaných výrobků (Kč) Zisk (Kč)  zjištění HV při ocenění výkonů na úrovni variabilních nákladů Období 1 2 3 Výroba (ks) Prodej (ks) Výnosy z prodeje výrobků (Kč) Náklady prodaných výrobků (Kč) Marže I (Kč) Fixní náklady (Kč) Zisk (Kč)

13 Kalkulace variabilních nákladů Kalkulace plných nákladů
Porovnání rozdílu HV ve 2. období při ocenění kalkulací variabilních nákladů a plných nákladů Kalkulace variabilních nákladů Kalkulace plných nákladů Výroba (ks) Prodej (ks) Výnosy z prodeje výrobků (Kč) Variabilní náklady (Kč) Marže I (Kč) Fixní náklady vynaložené v období (Kč) Aktivované fixní náklady v zásobách (Kč) Zisk (Kč) Kalkulace plných a variabilních N

14 Vliv ocenění výkonů na úrovni plných a variabilních nákladů na hospodářský výsledek
souvisí s vymezením nákladů výkonu a nákladů období kalkulace variabilních nákladů náklady výkonu → variabilní náklady náklady období → fixní náklady  HV je citlivý na změny v množství a struktuře prodaných výkonů  motivační působení na prodej výkonů kalkulace plných nákladů náklady výkonu → variabilní náklady + fixní náklady spojené s vytvořením výkonu náklady období → náklady správy a řízení + prodejní náklady  HV je při kolísání objemu a struktury prodeje stabilizován  motivační působení na výrobu nikoli prodej výrobků Kalkulace plných a variabilních N


Stáhnout ppt "Kalkulace plných a variabilních nákladů"

Podobné prezentace


Reklamy Google