Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metoda standardních nákladů a výnosů a analýza odchylek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metoda standardních nákladů a výnosů a analýza odchylek"— Transkript prezentace:

1 Metoda standardních nákladů a výnosů a analýza odchylek

2 Pojetí a cíle analýzy odchylek
východisko – určení předem stanovených hodnot, zjištění skutečné výše a jejich porovnání včetně analýzy rozdílů je páteří manažerského účetnictví využití v kalkulacích, rozpočetnictví i odpovědnostním řízení fáze systému řízení na základě odchylek 1. stanovení standardů 2. zjištění skutečných výsledků 3. zjištění odchylky mezi standardní a skutečnou hodnotou 4. analýza odchylek 5. přijetí opatření Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek

3 Stanovení standardů standard - předem stanovená výše nákladů, ceny, zisku či naturálně vyjádřeného zdroje na jednotku výkonů jednotkou výkonu – jednotka finálního výkonu nebo „standardní dílčí části“ výkonu (→ u finálních výkonů přizpůsobovaných zákazníkům) úrovně standardů  základní – úroveň neměnná po určitou dobu  běžný – reálně dosažitelná úroveň při efektivním provádění činnosti v daném období  ideální – úroveň dosažitelná při ideálním průběhu činnosti Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek

4 Postup stanovení standardů
všechny veličiny vyjádřeny na 1ks standardní jednotka výrobku (1 ks) standardní cena normy spotřeby materiálu* předem stan. cena materiálu norma spotřeby času* předem stan. mzdový tarif normativ spotřeby stroj. hodin* předem stan. výše var. režie standardní jednicové a variabilní náklady standardní marže limit fixních nákladů standardní objem výkonů standardní fixní náklady standardní zisk Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek

5 Způsoby zjišťování odchylek
1. následně → v průběhu období se v MÚ sledují skutečné veličiny a zjištění odchylek probíhá po skončení období není možné pružně reagovat na vznik odchylek obtížná identifikace příčin vzniku a odpovědnosti za vznik informace o skutečných nákladech výkonů lze získat až po skončení období 2. průběžně → již při zobrazení nákladu je oddělena předem stanovená výše a odchylka skutečnosti (tzv. rozdílové metody řízení) možnost okamžité analýzy a reakce na zjištěné odchylky náročnější na informační systém využívá se zejména u jednicových nákladů a prodejních cen Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek

6 Analýza odchylek příčiny vzniku a odpovědnost za vznik odchylek je možné analyzovat v různé podrobnosti podle potřeb podniku  konkrétní pravidla a metodické postupy si stanovuje podnik analýza a zjišťování odchylek většinou vychází ze základních faktorů ovlivňujících zisk: objem prodaných výkonů prodejní cena variabilní náklady fixní náklady struktura prodaných výkonů při nehomogenních výkonech Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek

7 Odchylky prodejní ceny
Odchylku prodejní ceny lze vyjádřit a) na jednotku oc = csk – cst b) na celkový objem Oc= (csk – cst) * Qsk c) procentně %oc = (csk – cst)/cst Legenda csk – skutečná prodejní cena cst – standardní prodejní cena Qsk – skutečný objem prodeje Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek

8 Odchylky nákladů a) na jednotku výkonů a) celkem OF = Fst – Fsk
Odchylku variabilních nákladů lze vyjádřit a) na jednotku výkonů ov = vst – vsk b) na celkový objem výkonů Ov= (vst – vsk) * Qsk c) procentně %ov = (vst – vsk)/vst Odchylku fixních nákladů lze vyjádřit a) celkem OF = Fst – Fsk b) na jednotku výkonů oF = (Fst – Fsk)/Qsk c) procentně oF = (Fst – Fsk) / Fst Legenda vst - variabilní náklady na jednotku standardní vsk - variabilní náklady na jednotku skutečné Fst - celkové fixní náklady standardní Fst - celkové fixní náklady skutečné Qsk - skutečný objem výkonů Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek

9 Odchylky objemu prodeje
Vliv objemu výkonů na zisk se projeví změnou marže. Odchylka objemu prodeje se zjistí Oq = (Qsk – Qst)*mst Tuto odchylku lze dále rozložit na a) relativní úsporu fixních nákladů OR=Fst/Qst*Qsk – Fst b) vliv zisku z prodeje Oz = (Qsk – Qst)*zst Legenda mst - marže na jednotku výkonů standardní zst - zisk na jednotku výkonů standardní Fst – celkové fixní náklady standardní Qst - objem prodeje standardní Qst - objem prodeje skutečný Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek

10 Odchylky ze změny struktury prodeje
při nehomogenní produkci lze odchylku objemu prodeje (změnu marže v důsledku změny objemu prodeje) rozložit na odchylku ze změny objemu výkonů způsobenou zvýšením či snížením objemu prodeje Oq = (Qsk – Qst) * (Mst/Qst) odchylku ze změny struktury způsobenou změnou sortimentu prodávaných výkonů Ostr = Qsk * (Mst/Qst – ΣQsk,i * mst,i/ Qsk) alternativně lze odchylku vyjádřit přes příspěvek k tržbám Ostr = (Msk/CTsk – Mst/CTst) * CTsk Oq = (CTsk – CTst) * Mst/CTst kde CT jsou celkové tržby Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek

11 Odchylka ze změny struktury vstupů
v případě možnosti změnit v technologickém postupu tvorby výkonu poměr vstupů, je možné rozdělit celkovou odchylku ze změny objemu na „čistou kvantitativní odchylku“ a odchylku ze změny struktury vstupů výpočet odchylek Ostr,vstupy = (průměrná cena naturální jednotky vstupů při standardní struktuře vstupů – průměrná cena naturální jednotky vstupů při skutečné struktuře) * skutečná spotřeba vstupů v naturálním vyjádření Oq = (standardní spotřeba vstupů v naturálním vyjádření – skutečná spotřeba vstupů v naturálním vyjádření) * průměrná cena naturální jednotky vstupů při standardní struktuře vstupů Metoda standarních nákladů a výnosů a analýza odchylek


Stáhnout ppt "Metoda standardních nákladů a výnosů a analýza odchylek"

Podobné prezentace


Reklamy Google