Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalkulace plných a variabilních nákladů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalkulace plných a variabilních nákladů"— Transkript prezentace:

1 Kalkulace plných a variabilních nákladů

2 Struktura tradičního kalkulačního vzorce
Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní režie Náklady výroby Odbytová režie Správní režie Plné náklady výkonu Zisk (ztráta) Cena výkonu (základní)

3 Tradiční přístupy ke kalkulaci
kalkulace plných nákladů – absorpční kalkulace členění nákladů v kalkulačním vzorci podle vazeb k druhu výkonu a přiřaditelnosti výkonům  přímé x nepřímé náklady

4 Př. 1 – Rozhodování o objemu a sortimentní struktuře
Výrobek A B Cena (ks) 30 15 Plné N (ks) 25 16 z toho variabilní 20 13 Objem výroby a prodeje (rok 2006) 10 000 20 000 Zisk (Kč) 30 000 Vyrábět ztrátový výrobek B v roce 2007?

5 Př. 1 - Rozhodování o objemu a sortimentní struktuře - řešení
porovnání podle plné nákladové náročnosti porovnání při odlišených variabilních a fixních nákladech

6 Př. 2 – Řízení hospodárnosti po linii výkonů
Předem stanovené náklady na provoz osobního automobilu pro rok 2004 za předpokladu ročního provozu km byly stanoveny ve výši 5,30 Kč na 1 kilometr. Skutečné průměrné náklady dosáhly 5,- Kč/km. Posuďte hospodárnost provozu automobilu, pokud víte, že v roce 2004 se ve skutečnosti ujelo celkem km. Skutečné – předem stanovené náklady 5 – 5,3 Kč/km = - 0,3 Kč/km (úspora)

7 Př. 2 – Řízení hospodárnosti po linii výkonů - řešení
Předběžná kalkulace pro 15 tis. a 20 tis. km ročně * Hodnoty uvedeny za 3 roky provozu v souladu s plánem společnosti na obnovu vozového parku. ** Odpisy vyjádřeny z rozdílu mezi pořizovací cenou a očekávanou zůstatkovou cenou po 3 letech provozu.

8 Př. 3 – Řízení po linii odpovědnosti
Předběžná kalkulace součástky A (pro plán výroby ks) Jednic. materiál 30 Jednic. mzdy 10 Výrobní režie ( :50 000) 50 Náklady součástky 90 Skutečný objem výroby ks. Z výrobní režie je Kč variabilní režie. Předpoklad: výrobní závod neuspořil ani nepřekročil absolutní výši spotřebovaných nákladů. Úkol: Posuďte hospodárnost činnosti výrobního závodu.

9 Tradiční kalkulace plných nákladů
Uvědomme si,že: syntetizuje nákladové položky s různým vztahem k výkonům  nerozlišuje položky podle relevance k rozhod. úlohám je statickým vyjádřením pro jednu variantu  průměruje (proporcionalizuje) náklady na kalkulační jednici

10 Vlastnosti kalkulace variabilních nákladů
podpora řešení rozhodovacích úloh na existující kapacitě (sortimentní výhodnost, cenové změny, vyrobit x koupit) vliv na řízení hospodárnosti (po linii výkonů i odpovědnosti) tlak na prodej nikoli výrobu hospodářský výsledek je citlivý na objem prodeje

11 Kalkulační vzorce oddělující variab. a fix. N - dynamická kalkulace
Jednicové náklady Ostatní přímé náklady variabilní fixní Přímé náklady celkem Výrobní režie Náklady výroby Odbytová režie Náklady výkonu Správní režie Úplné náklady výkonu

12 Kalkulační vzorce oddělující variab. a fix. N - retrográdní kalkulace
CENA po úpravách Variabilní náklady výrobku jednicové náklady variabilní režie MARŽE (příspěvek na úhradu) Fixní náklady v průměru připadající na výrobek ZISK v průměru připadající na výrobek

13 Kalkulační vzorce oddělující variab. a fix
Kalkulační vzorce oddělující variab. a fix. N - stupňovité rozvrstvení FN CENA po úpravách - Variabilní náklady výrobku jednicové náklady variabilní režie MARŽE I - Fixní výrobkové náklady MARŽE II - Fixní náklady skupiny výrobků MARŽE III - Fixní náklady podniku ZISK (ztráta) v průměru připadající na výrobek

14 Kvantifikace HV – problém kalkulace plných nákladů
průměrování fixních nákladů při různém objemu prodeje

15 Př.4 - Vliv ocenění zásob na výši HV
Předběžná kalkulace výr. A (pro ks) Př. materiál 30 Př. mzdy 10 Výrobní režie ( :50 000) 50 Náklady výroby 90 - variabilní část výr. režie Kč - cena výrobku 100 Kč

16 Př.4 - Vliv ocenění zásob na výši HV
Předpokládejme, že podnik vyrobil ve 3 obdobích za sebou vždy ks výrobků. V 1. období prodal ks, v 2. období ks a v 3. období ks. Hospodárnost výroby byla dodržena. Úkoly: 1. Spočítejte hospodářský výsledek ve všech obdobích za předpokladu, že podnik oceňuje zásoby na úrovni: a) plných nákladů b) variabilních nákladů. 2. Jaký je vliv na peněžní toky podniku ?

17 Kvantifikace HV – kalkulace plných N
nerozlišuje rozdílné příčiny vzniku nákladů hospodářský výsledek je stabilizován při kolísání objemu prodeje hospodářský výsledek se vzdaluje peněžním tokům

18 Zjišťování výsledku při oceňování na úrovni plných nákladů
Spotřeba zdrojů Rozvaha Výsledovka VÝNOSY - Jednicový materiál Jednicové mzdy Variabilní výrobní režie Fixní Správní N Prodejní N Z Á S O B Y Náklady na prodané výkony = „Hrubý zisk“ - Prodejní a správní náklady = Zisk

19 Kvantifikace HV – kalkulace variabilních N
rozlišuje náklady výkonu a náklady období hospodářský výsledek je citlivý na objem prodaných výkonů ➣ motivační působení na prodej nikoli na výrobu přiblížení hospodářského výsledku peněžním tokům

20 Zjišťování výsledku při oceňování na úrovni variabilních nákladů
Výsledovka Spotřeba zdrojů Rozvaha VÝNOSY Náklady na prodané výkony - Celková marže Fixní náklady Zisk = Marže I. Ostatní variabilní N Jednicový materiál Jednicové mzdy Variabilní výrobní režie prodejní N Fixní výr. rež. F prod. a spr. R. Z Á S O B Y


Stáhnout ppt "Kalkulace plných a variabilních nákladů"

Podobné prezentace


Reklamy Google