Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODNIKU S DŮRAZEM NA ROZHODOVÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODNIKU S DŮRAZEM NA ROZHODOVÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODNIKU S DŮRAZEM NA ROZHODOVÁNÍ

2 NÁKLADY = v peněžních jednotkách vyjádřená spotřeba výrobních faktorů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů

3 NÁKLADY (pro potřeby externích uživatelů)
Náklad je ekonomický zdroj, který byl „obětován“ na dosažení výnosu z prodeje.

4 NÁKLADY (pro potřeby řízení a rozhodování)
= hodnotově vyjádřené, účelné vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově související s ekonomickou činností

5 CHARAKTERISTICKÉ RYSY:
účelnost = vynaložení musí být racionální a přiměřené výsledku činnosti účelový charakter = smyslem vynaložení zdroje je jeho zhodnocení

6 ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ A OCENĚNÍ NÁKLADŮ
FINANČNÍ (PAGATORNÍ) POJETÍ NÁKLADŮ - je založeno na aplikaci peněžní formy koloběhu prostředků HODNOTOVÉ POJETÍ NÁKLADŮ - je určeno pro běžné řízení a kontrolu reálného průběhu aktuálně probíhajících procesů EKONOMICKÉ POJETÍ NÁKLADŮ - je vhodné nejen pro řízení reálně probíhajících procesů, ale také pro potřeby rozhodování za účelem výběru optimálních budoucích alternativ

7 NÁKLADY VERSUS VÝDAJE Náklady je nutné odlišit od peněžních výdajů podniku. Mezi výdaji a náklady může dojít k časovému nesouladu.

8 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ (pro potřeby externích uživatelů)
provozní finanční mimořádné

9 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ (pro potřeby řízení a rozhodování)
Druhové členění nákladů Účelové členění nákladů Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik Členění nákladů z hlediska jejich vlastností pro potřeby rozhodování

10 Bylo vynaloženo Materiál Energie Pracovní síla ŘÍZENÍ-SPRÁVA OBSLUHA
PENÍZE Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Materiál Energie Pracovní síla . odpisy DHM odpisy DNM spotřeba materiálu spotřeba energie mzdy služby ostatní náklady ŘÍZENÍ-SPRÁVA OBSLUHA Výrobky A B C D E N Á KUP V Ý ROB A P ROD E J Bylo vynaloženo Členění nákladů druhové podle místa dle účelu m vzniku (nositelů m nákladů) m m Co? Kde? Na co?

11 DRUHOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ
Nákladové druhy jsou charakteristické třemi základními vlastnostmi: jsou prvotní jsou externí jsou jednoduché Druhové členění nákladů je využitelné především pro řízení podniku jako celku.

12 ÚČELOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ
je zaměřeno na věcného nositele, který vyvolává vznik nákladu a jehož velikost (intenzita) určuje úroveň nákladu

13 ÚČELOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ
Podle vztahu nákladu k činnosti: náklady technologické a na obsluhu a řízení Podle způsobu kontroly přiměřenosti nákladu a stanovení žádoucí výše nákladu: náklady jednicové a režijní Kalkulační členění - vychází z posouzení příčinné souvislosti nákladů k určitému výkonu: náklady přímé a nepřímé

14 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODLE ODPOVĚDNOSTI ZA JEJICH VZNIK
Organizační struktura – vnitropodnikové útvary: Náklady podle místa jejich vzniku Ekonomická struktura – odpovědnostní střediska: Náklady podle odpovědnosti za jejich vznik

15 NÁKLADY STŘEDISEK MOHOU TEDY VZNIKAT:
spotřebou ekonomických zdrojů z externího okolí - náklady externí, prvotní spotřebou zdrojů vytvořených uvnitř podniku - náklady interní, druhotné

16 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Z HLEDISKA JEJICH VLASTNOSTÍ
Největší význam má členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů: Náklady, které se v závislosti na objemu výkonů mění = náklady variabilní. Náklady, které zůstávají neměnné i při změnách v určitém intervalu výkonů či využití kapacity = náklady fixní.

17 NÁKLADY FIXNÍ (KAPACITNÍ):
náklady, které jsou vynakládány před zahájením podnikatelského procesu a jejichž celkovou výši již nelze ovlivnit v průběhu podnikatelského procesu = umrtvené (utopené) fixní náklady náklady, které lze při zřetelném snížení využití kapacity omezit = vyhnutelné fixní náklady

18 NÁKLADY FIXNÍ (KAPACITNÍ):
Základní charakteristika fixních nákladů vede k požadavku maximálního využití dané kapacity. Čím větší bude objem provedených výkonů, tím menší bude podíl fixních nákladů na jednotku výkonu.

19 DALŠÍ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ:
Podle toho, jestli se náklady mění v závislosti na různých variantách zvažovaného rozhodnutí: náklady relevantní a irelevantní Mimořádně důležitou nákladovou kategorii v tržní ekonomice představují alternativní náklady Pro potřeby strategického řízení: náklady vázané k rozhodnutí


Stáhnout ppt "ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODNIKU S DŮRAZEM NA ROZHODOVÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google