Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZHODOVACÍ ÚLOHY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZHODOVACÍ ÚLOHY."— Transkript prezentace:

1 ROZHODOVACÍ ÚLOHY

2 ČLENĚNÍ ROZHODOVACÍCH ÚLOH
Úlohy vyžadující vklad prostředků (rozhodování o budoucích kapacitách) Úlohy nevyžadující vklad prostředků (rozhodování na existující kapacitě) Cenová rozhodování

3 ÚLOHY NEVYŽADUJÍCÍ VKLAD PROSTŘEDKŮ (ROZHODOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ KAPACITĚ)

4 ÚLOHY NEVYŽADUJÍCÍ VKLAD PROSTŘEDKŮ
Kapacita využita (optimalizace sortimentu, úlohy „buď - nebo“) Kapacita nevyužita (optimalizace objemu, optimalizace sortimentu, úlohy „buď - nebo“)

5 ÚLOHY NEVYŽADUJÍCÍ VKLAD PROSTŘEDKŮ
Charakteristické rysy: minulé rozhodnutí o vytvoření kapacity založilo vznik umrtvených fixních nákladů, které lze eliminovat pouze rozhodnutím o zrušení této kapacity, a vyhnutelných fixních nákladů, jejichž úroveň je neměnná v určitých intervalech využití této kapacity Tyto náklady jsou pro celou řadu úloh irelevantní. Základní kritérium: maximalizace manažersky měřeného zisku (vychází z odděleného řízení fixních a variabilních nákladů)

6 ÚLOHY NEVYŽADUJÍCÍ VKLAD PROSTŘEDKŮ
Teoretickým východiskem pro řešení úloh nevyžadujících vklad prostředků jsou výnosové a nákladové funkce (modely).

7 VÝNOSOVÉ A NÁKLADOVÉ FUNKCE

8 VÝNOSOVÉ FUNKCE VÝNOSOVÉ FUNKCE
= závislost výnosů na objemu výkonů (množství produkce) Pro posouzení celkového chování podniku nestačí pouze znalost funkce CELKOVÝCH VÝNOSŮ, nýbrž je třeba také zkoumat, jak se vyvíjejí PRŮMĚRNÉ a také MARGINÁLNÍ (MEZNÍ) VÝNOSY.

9 VÝNOSOVÉ FUNKCE PRŮMĚRNÉ VÝNOSY
= celkové výnosy, vztažené na měrnou jednotku produkce MARGINÁLNÍ VÝNOSY = výnosy vždy z poslední vyrobené jednotky produkce

10 VÝNOSOVÉ FUNKCE q je objem (množství) produkce jako nezávislá veličina
V = f (q) pro funkci celkových výnosů pro funkci průměrných výnosů pro funkci marginálních výnosů q je objem (množství) produkce jako nezávislá veličina

11 VÝNOSOVÉ FUNKCE Je-li prodejní cena konstantní v celém rozsahu produkce, bude: funkce celkových výnosů lineární funkce průměrných a marginálních výnosů budou konstanty rovné ceně za jednotku produkce

12 NÁKLADOVÉ FUNKCE = závislost výše nákladů na libovolných faktorech, které podmiňují či ovlivňují vynaložení nákladů V užším pojetí = závislost výše nákladů na OBJEMU (ROZSAHU) PRODUKCE

13 Rozlišujeme dva typy nákladů:
NÁKLADOVÉ FUNKCE Rozlišujeme dva typy nákladů: Fixní náklady Variabilní náklady

14 NÁKLADOVÉ FUNKCE N = f (q) pro funkci celkových nákladů
pro funkci průměrných nákladů pro funkci marginálních nákladů

15 NÁKLADOVÉ FUNKCE Nejjednodušším případem funkce celkových nákladů je opět FUNKCE LINEÁRNÍ. Na rozdíl od lineární funkce výnosů však bude tato funkce obsahovat prakticky vždy FIXNÍ SLOŽKU.

16 ZISKOVÉ FUNKCE Z = V - N Z = p * q - a – b * q = (p - b) * q - a
p - je tržní cena produktu a - jsou fixní náklady na celou produkci b -jsou variabilní náklady na jednotku produktu

17 Průměrný a marginální zisk
ZISKOVÉ FUNKCE Průměrný a marginální zisk

18 BOD ZVRATU = kritické množství produkce, které odděluje oblast produkce ztrátové od ziskové

19 BOD ÚPADKU = tržní cena se rovná variabilním nákladům
Vyrábět při prodejní ceně, která je pod tímto bodem, je pro výrobce zcela nepřijatelné.

20 PŘÍKLAD Kapacita výrobního zařízení je 200 t produkce za měsíc. Fixní náklady jsou Kč za měsíc a variabilní náklady Kč/t produkce. Prodejní cena je konstantní a činí Kč/t. Celkové náklady N = * q Celkové výnosy V = * q Celkový zisk Z = (5 000 – 2 000) * q

21 Jaké je kritické množství produkce?
5 000q = q q = 50 t Kdy bude dosaženo maximálního zisku? při plném využití kapacity, tj. při produkci 200 t Jaká cena je pro podnik nepřijatelná? pokud by cena výrobku klesla pod Kč za tunu

22

23

24 VYUŽITÍ VÝNOSOVÝCH A NÁKLADOVÝCH FUNKCÍ
Stanovení bodu zvratu Stanovení objemu produkce, který nám přinese požadovaný zisk Jak se změní zisk, změní-li se náklady, objem produkce, popř. cena? Bezpečnostní koeficient (o kolik % se může změnit objem produkce oproti výrobní kapacitě, popř. plánovanému objemu produkce, abychom nebyli ve ztrátě?) Analýza citlivosti (o kolik % se může změnit proměnná, aby podnik nebyl ve ztrátě, popř. byl zisk na minimální požadované úrovni, ve srovnání se skutečným nebo očekávaným, popř. plánovaným, stavem proměnné?)

25 NEZAPOMEŇTE Optimální řešení úloh nevyžadujících vklad prostředků by mělo být vždy přezkoumáno s ohledem na taktické a strategické cíle podniku!


Stáhnout ppt "ROZHODOVACÍ ÚLOHY."

Podobné prezentace


Reklamy Google