Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace vybraných metod použitelných pro stanovení cen dle principu tržního odstupu Vlastimil Roun.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace vybraných metod použitelných pro stanovení cen dle principu tržního odstupu Vlastimil Roun."— Transkript prezentace:

1 Aplikace vybraných metod použitelných pro stanovení cen dle principu tržního odstupu
Vlastimil Roun

2 Metoda ceny při opětovném prodeji
Aplikace: V případě, kdy předmětný podnik nepřispívá významným způsobem k hodnotě produktu, který kupuje od spřízněného podniku a následně prodává na externím trhu. Vhodná zejména u vertikálně integrovaného koncernu Faktor času: Čím je doba mezi nákupem a prodejem kratší, tím méně faktorů je třeba brát v úvahu a tím bude konečný výsledek přesnější.

3 Základní charakteristika metody ceny při opětovném prodeji
Charakteristika produktu Charakteristika prodávajícího Charakteristika kupujícího Primární informační zdroj finální produkt prodávaný výrobcem distributorovi výrobce distributor interní: fixní náklady variabilní náklady marže externí přiměřená marže

4 Výpočet ceny dle metody ceny při opětovném prodeji
PALP = PSOM – GMA PALP - cena, která je v souladu s principem tržního odstupu PSOM - konečná cena na otevřeném trhu GMA - přiměřená hrubá marže

5 Přiměřená hrubá marže Marže, kterou dosahuje sledovaný podnik u stejných produktů, které podnik prodává nespřízněným subjektům Marže, kterou dosahuje nezávislý podnik u srovnatelných transakcí Marže vyjadřuje dle směrnic OECD rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou předmětného produktu

6 Výpočet přiměřené hrubé marže
GM = PSOM – PPCT GMA = FC + PAT + VC – PPCT GMA = CM + VC – PPCT PPCT – cena použitá mezi spřízněnými subjekty PAT – přiměřený zisk FC – fixní náklady VC – variabilní náklady CM – příspěvková marže (příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku)

7 Východisko pro alokaci nákladů
Rozpočtované náklady Skutečné náklady

8 Základní charakteristika metody náklady plus přirážka
Charakteristika produktu Charakteristika prodávajícího Charakteristika kupujícího Primární informační zdroj nedokončený produkt podnik prodávající nedokončený produkt k dalšímu zpracování podnik nakupující nedokončený produkt k dalšímu zpracování Interní: celkové náklady na produkt přirážka k nákladům Externí: přiměřená přirážka k nákladům

9 Výpočet ceny dle metody náklady plus přirážka
PALP = TCT + PAT PALP - cena, která je v souladu s principem tržního odstupu TCT – úplné náklady na tvorbu a prodej produktu (úplné náklady transakce) PAT – přiměřený zisk z transakce

10 Náklady produktu dle OECD
Směrnice OECD, bod 2.41 Gross margin analyses (brutto analýza) přímé a nepřímé výrobní náklady Net margin analyses (netto analýza) ostatní nepřímé (nevýrobní či správní) náklady

11 Náklady produktu ve vazbě na manažerské účetnictví
Plné náklady produktu (plná, absorpční kalkulace) Variabilní náklady na produkt (kalkulace variabilních nákladů) Procesní kalkulace dle metody ABC

12 Alokace nákladů Náklady přímé a nepřímé Náklady jednicové a režijní
Náklady variabilní a fixní Náklady relevantní a irelevantní Náklady na dílčí procesy (jednicové, dávkové, produktové, administrativně-správní)

13 Přirážka k nákladům Přirážka k celkovým nákladům
zahrnuje pouze přiměřený zisk Přirážka k variabilním nebo dílčím nákladům zahrnuje přiměřený zisk zahrnuje část nákladů, jež nebyly alokovány produktu

14 Metoda rozdělení zisku
Metoda používaná pro rozdělení zisku mezi spřízněné subjekty, které se společně podílejí na složitých, úzce provázaných obchodních transakcích Zjišťuje celkový zisk z transakce, který se následně dělí mezi zúčastněné subjekty dle: analýzy zásluh, nebo zbytkové analýzy

15 Základní charakteristika metody rozdělení zisku dle analýzy zisku
Charakteristika produktu Primární informační zdroj Produkt, který je výsledkem společné činnosti spřízněných podniků Interní kombinované zisky relativní hodnota zásluh Externí relativní hodnota zásluh u obdobných transakcí

16 Základní charakteristika metody rozdělení zisku dle zbytkové analýzy
Charakteristika produktu Primární informační zdroj Produkt, který je výsledkem společné činnosti spřízněných podniků Interní kombinované zisky relativní hodnota zásluh obvyklá míra rentability u jiných podnikových transakcí (ROI) Externí relativní hodnota zásluh u obdobných transakcí obvyklá míra rentability u obdobných transakcí (ROI)

17 Celkový zisk k rozdělení (kombinovaný zisk)
CP = TR - TC CP = TR – TCAE1 – TCAE2 CP = TR - DCAE1 - ICAE1 - DCAE2 - ICAE2 CP – celkový zisk z transakce TR – celkové výnosy z transakce TC – celkové náklady transakce DCAE1 – náklady spřízněného podniku 1, přímo související s transakcí ICAE1 – náklady spřízněného podniku 1, které nesouvisejí přímo s transakcí, ale jsou transakci alokovány

18 Aplikace analýzy zásluh
PALP(AE1) = TCAE1 + CP * RVCAE1 RVCAE1 = VCAE1 / (VCAE1 + VCAE2) RVCAE1+ RVCAE2 = 1 PALP(AE1) – cena pro spřízněný podnik 1, jež je v souladu s principem tržního odstupu TCAE1 – celkové náklady podniku 1, jež byly alokovány transakci CP – kombinovaný zisk z transakce RVCAE1 – relativní hodnota zásluh spřízněného podniku 1 VCAE1 – celková hodnota zásluh spřízněného podniku 1

19 Aplikace zbytkové analýzy
CP = PR + PRI PR – zisk zajišťující obvyklou míru výnosnosti PRI – zbytkový zisk První etapa dělení zisku V první etapě se dělí zisk (PR), tak aby zúčastněné spřízněné podniky dosáhly obvyklé míry rentability Druhá etapa dělení zisku V druhé etapě se dělí zbytkový zisk (PŘI) dle analýzy zásluh

20 Výpočet ceny dle zbytkové analýzy
PALP(AE1) = kAE1 * PR + RVCAE1 * PRI PALP(AE1) – cena pro spřízněný podnik 1, jež je v souladu s principem tržního odstupu kAE1 – koeficient pro dělení zisku podniku 1 v první etapě dle rentability RVCAE1 – relativní hodnota zásluh podniku 1 kAE1 = (IAE1 * ROIAE1) / (IAE1 * ROIAE1 + IAE1 * ROIAE1) IAE1 – celková výše investice spřízněného podniku 1 do společné transakce

21 Základní charakteristika metody srovnatelných ukazatelů (transakční metoda čisté marže)
Primární informační zdroj Interní výše provozních aktiv objem produkce obvyklá míra rentability u jiných transakcí předmětného podniku Externí obvyklá míra rentability u obdobných transakcí

22 Aplikace metody srovnatelných ukazatelů
PALP = ROI * OA/Q + TC/Q ROI – return on investment OA – provozní aktiva TC – celkové náklady Q – objem produkce


Stáhnout ppt "Aplikace vybraných metod použitelných pro stanovení cen dle principu tržního odstupu Vlastimil Roun."

Podobné prezentace


Reklamy Google