Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zisku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zisku"— Transkript prezentace:

1 Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zisku

2 Zjišťování výsledku hospodaření
Finanční účetnictví VÝSLEDOVKA (VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY) Manažerské účetnictví VÝSLEDOVKA na bázi druhového členění nákladů na bázi účelového členění nákladů konkrétní obsah a struktura položek, ocenění zásob upraveny v IFRS, … na bázi nákladů vynaložených v období na bázi nákladů prodaných výkonů konkrétní obsah a struktura položek, ocenění zásob vyplývá z požadavků řízení / manažerů atd.

3 Manažerská výsledovka
na bázi nákladů vynaložených v období na bází nákladů prodaných výkonů koncepčně stejná jako výsledovka na bázi druhového členění ve FU korekce nákladů pomocí „změny stavu zásob“ informace o celkových vynaložených nákladech v období, v členění dle potřeb řízení nákladů (hospodárnosti) „Gesamtkosten“ koncepčně stejná jako výsledovka na bázi účelového členění ve FU náklady souměřitelné s výnosy z prodeje, uhrazované v období informace o nákladech na prodané produkty, v členění dle potřeb řízení zisku (struktury prodaných výkonů) „Umsatzkosten“

4 Manažerské výsledovky s členěním nákladů na variabilní a fixní I
na bázi nákladů prodaných výkonů produktovém členění informace pro vrcholový management o výnosech, nákladech, zisku jednotlivých produktů, zákazníků a distrib. kanálů sestavována s tzv. stupňovitým členěním fixních nákladů (marží) vypovídací schopnost je ovlivněna členěním prodaných (externích) výkonů, zákazníků Výnosy z prodeje výkonů Variabilní náklady prodaných výkonů Marže I (Contribution Margin) - Fixní náklady výkonu Marže II (marže výkonu) Fixní náklady skupiny výkonů Marže III Fixní náklady útvarů Marže IV Společné fixní náklady podniku Zisk před úroky a zdaněním Výkazy pro měření a řízení zisku

5 Manažerské výsledovky s členěním nákladů na variabilní a fixní II
na bázi vynaložených nákladů ve střediskovém členění propojuje řízení zisku podniku s řízením nákladů jednotlivých vnitropodnikových úrovní řízení je sestavována ve střediskovém členění váže se na rozpočty nákladů vnitropodnikových útvarů Výnosy z prodeje výkonů ± Změna stavu zásob výrobků a nedokončené výroby Jednicové náklady vytvořených výkonů (vynal. ve sled. období ve střediscích) Variabilní režijní náklady vytv. výkonů (dtto) ……………………………………………….. Fixní náklady středisek Fixní závodu (divize) Fixní náklady podniku Zisk před úroky a zdaněním Výkazy pro měření a řízení zisku

6 Vliv ocenění výkonů na hospodářský výsledek
souvisí s vymezením nákladů výkonu a nákladů období kalkulace variabilních nákladů náklady výkonu → variabilní náklady náklady období → fixní náklady  HV je citlivý na změny v množství a struktuře prodaných výkonů  motivační působení na prodej výkonů kalkulace plných nákladů náklady výkonu → variabilní náklady + fixní náklady spojené s vytvořením výkonu náklady období → náklady správy a řízení + prodejní náklady  HV je při kolísání objemu a struktury prodeje stabilizován  motivační působení na výrobu nikoli prodej výrobků Strana  6

7 Zjišťování hospodářského výsledku při oceňování na úrovni variabilních nákladů
Vynaložené náklady Zjištění HV VÝNOSY Variabilní náklady na prodané výkony - Nedokončené výkony Hotové výkony Variabilní výrobní N Variabilní prodejní N = Celková marže - Fixní výrobní N Fixní náklady Fixní prodejní N N na správu a řízení = Strana  7 Zisk

8 o aktivované fixní výrobní N)
Zjišťování hospodářského výsledku při oceňování na úrovni plných nákladů Vynaložené náklady Zjištění HV VÝNOSY Variabilní náklady na prodané výkony - Nedokončené výkony Hotové výkony Variabilní výrobní N Variabilní prodejní N = Celková marže - Nedokončené výkony Hotové výkony Fixní výrobní N Fixní náklady (upravené o aktivované fixní výrobní N) Fixní prodejní N N na správu a řízení = Strana  8 Zisk

9 Příklad – vliv kalkulace na hospodářský výsledek
 předem stanovené náklady pro 1 období Položka Celkem na ks Na 1 ks Jednicový materiál 6 Jednicové mzdy 2 Výrobní režijní náklady - z toho variabilní 8 Celkem 16  v období 1. – 3. stabilní objem výroby = ks / období  objemy prodeje: 1. období = ks 2. období = ks 3. období = ks  nedochází k absolutní úspoře ani překročení nákladů  prodejní cena = 18 Kč / ks (stabilní) Strana  9

10  zjištění HV při ocenění výkonů na úrovni plných nákladů
Období 1 2 3 Výroba (ks) Prodej (ks) Výnosy z prodeje výrobků (Kč) (18* ) (18* ) (18* ) Náklady prodaných výrobků (Kč) (16* ) (16* ) (16* ) Zisk (Kč)  zjištění HV při ocenění výkonů na úrovni variabilních nákladů Období 1 2 3 Výroba (ks) Prodej (ks) Výnosy z prodeje výrobků (Kč) (18* ) (18* ) (18* ) Náklady prodaných výrobků (Kč) (10* ) (10* ) (10* ) Marže I (Kč) Fixní náklady (Kč) Zisk (Kč)

11 Porovnání rozdílu HV ve 2. období
Kalkulace variabilních nákladů Kalkulace plných nákladů Výroba (ks) Prodej (ks) Výnosy z prodeje výrobků (Kč) (18* ) Variabilní náklady (Kč) (10* ) Marže I (Kč) Fixní náklady vynaložené v období (Kč) Aktivované fixní náklady v zásobách (Kč) Zisk (Kč) Strana  11

12 Motivační důsledky kalkulace plných a variabilních nákladů při měření výsledku hospodaření středisek
v předem stanovených plných nákladech výkonu je započtena konstantní část průměrných fixních nákladů  při porovnání lineárně přepočtených nákladů s jejich absolutní výší dochází k relativní úspoře/překročení fixních nákladů (resp. překročené/nedostatečné úhradě fixních nákladů)  vhodné při motivaci útvarů na využití kapacity CN RÚFN = FN / QPlán * QSkut – FN (při QSkut > QPlán) RPFN = FN - FN / QPlán * QSkut CNL = CN/QPlán* QSkut RÚFN CN QPlán QSkut Q Strana  12


Stáhnout ppt "Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zisku"

Podobné prezentace


Reklamy Google