Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztahy mezi útvary charakter průběhu hlavní podnikatelské činnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztahy mezi útvary charakter průběhu hlavní podnikatelské činnosti"— Transkript prezentace:

1 Zobrazení a ocenění vztahů mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví

2 Vztahy mezi útvary charakter průběhu hlavní podnikatelské činnosti
členitost procesu tvorby výkonu, široké spektrum servisních středisek ... vyvolává požadavky na řízení nákladů 1. průběžná kontrola hospodárnosti a motivace zaměstnanců k jejímu dodržení 2. vymezení pravomoci a odpovědnosti útvarů za činnosti podniku 3. zjištění skutečných a předem stanovených nákladů na jednotku výkonů vyvolává požadavek rozpoznat a zobrazit vztahy mezi útvary v nákladovém účetnictví předpoklady zobrazení vztahů mezi útvary: 1. rozpoznání a vymezení interních výkonů útvarů 2. ocenění interních výkonů útvarů Strana  2

3 Základní průřezy vnitropodnikové struktury
1. po linii výkonů Jaké jsou náklady výkonů a jak řídit jejich hospodárnost? Jak měřit přínos z prodeje konkrétních výkonů?  výkonové (kalkulačně – výkonové) účetnictví nástroj: kalkulace nákladů (marže, ceny) výkonu 2. po linii odpovědnosti Jak zainteresovat útvary na chování v souladu s cíli a plány podniku? Jak včas změřit přínos útvarů k podnikovým výsledkům? Jak snižovat režijní náklady útvarů?  odpovědnostní účetnictví nástroje: plány, rozpočty, vnitropodnikové ceny Strana  3

4 Vymezení a ocenění interních výkonů útvarů
vymezení interních výkonů předpokládá 1. vymezení (identifikaci) výkonu (výkonů) útvaru 2. měřitelnost výkonu 3. ocenění výkonu základní varianty ocenění 1. na úrovni skutečně vynaložených nákladů skutečné náklady na uskutečnění výkonu 2. na úrovni předem stanovených nákladů podle předběžných kalkulací a rozpočtů 3. na úrovni cen používaných mezi externími subjekty tržní ceny Strana  4

5 Příklad ARCHA – zadání architektonická kancelář (projekty investičních celků) organizační struktura – útvary Projekce a Grafika Projekce – zpracování projektů, v současnosti 2 projekty (Letiště, Koupaliště), oba dokončeny a vyfakturovány za dohodnutou cenu Grafika – zpracování grafických prací pro útvar Projekce všechny náklady na projekty jsou přímé interní výkon = 1 hod práce grafika, předem st. náklady = 500Kč/hod rozsah interních výkonů (předpokládaný rozsah byl dodržen): 400 hod pro Letiště 200 hod pro Koupaliště Strana  5

6 Položka Letiště Koupaliště Celkem Položka Letiště Koupaliště Celkem
předem stanovené veličiny: Položka Letiště Koupaliště Celkem Prodejní cena v Kč 1 800 000 700 000 2 500 000 Předem stanovené náklady celkem v Kč 1 200 000 450 000 1 650 000 Předem stan. externí náklady útvaru Projekce 1 000 000 350 000 Předem stan. interní náklady útvaru Grafika 200 000 100 000 Předem stan. počet hodin útvaru Grafika 400 200 600 skutečné veličiny: Položka Letiště Koupaliště Celkem Skutečné externí náklady útvaru Projekce 1 045 000 355 000 Skutečné náklady útvaru Grafika Skutečný počet hodin útvaru Grafika 400 200 600 Strana  6

7 ARCHA – řešení při ocenění ve skutečných nákladech
skutečné náklady na 1 hod práce grafika = / 600 = 530 Kč N – Projekce proj. Letiště SÚ k nákladům N – Grafika 1) 1 045 2) 355 3) 318 1) 1 045 4) Σ 3) 318 4) 212 5) 106 N – Projekce proj. Koupaliště 4) = 530Kč/hod*400hod 5) = 530Kč/hod*200hod 2) 355 5) 106 Σ 461 Strana  7

8 Ocenění vztahů na úrovni skutečných nákladů
dochází k přeúčtování skutečných nákladů mezi útvary důsledky:  je možné zjistit výslednou kalkulaci finálních výkonů (→ kalkulačně-výkonové účetnictví)  není možné sledovat odpovědnost za vynaložení nákladů  kontrola hospodárnosti probíhá mimo účetní systém  zúčtování vztahů mezi útvary probíhá následně po skončení období  v okamžiku předání výkonu nejsou k dispozici informace pro jeho ocenění (skutečné náklady je možno zjistit až dodatečně) Strana  8

9 ARCHA – řešení při ocenění v předem stanovených nákl.
Projekce: Letiště Externí náklady Grafika Náklady Grafika Interní výnosy SÚ k nákladům 1) 1 045 2) 355 3) 318 1) 1 045 3) 318 4) 200 5) 100 Projekce: Letiště Interní náklady 4) 200 Projekce: Koupaliště Externí náklady 2) 355 4) = 500Kč/hod*400hod 5) = 500Kč/hod*200hod Projekce: Koupaliště Interní náklady 5) 100 Strana  9

10 Ocenění vztahů na úrovni předem stanovených nákladů
dochází k zobrazení interních výkonů v předem stanovených nákladech vzniká interní náklad (odebírajícímu útvaru)/ interní výnos (předávajícímu útvaru) interní výnos – interní kritérium uznání racionality vynaložených nákladů a prospěchu útvaru pro celopodnikové výsledky Strana  10

11 Předpoklady a charakteristiky zúčtování interních výnosů/ druhotných nákladů
jednoznačná vymezitelnost, změřitelnost a ocenitelnost předávaného výkonu předem stanovené ocenění výkonů pro konkrétní období vnitropodniková cena odebírající útvar rozhoduje o množství, kvalitě a času předání výkonů motivace k úsporám nákladů předání výkonu je výnosem dodávajícího útvaru a ovlivnitelným nákladem předávajícího Strana  11

12 Ocenění vztahů na úrovni předem stanovených nákladů
důsledky zobrazení v předem stanovených nákladech:  oddělení pravomoci a odpovědnosti útvarů (→ odpovědnostní účetnictví)  je možné změřit přínos vnitropodnikových útvarů, tj. kvantifikovat výsledek hospodaření  kontrola hospodárnosti probíhá v účetním systému  zúčtování vztahů mezi útvary probíhá okamžitě po uskutečnění výkonu  výkon je možno ocenit v okamžiku jeho předání  zjištění výsledné kalkulace je nutné provést úpravami mimo účetní systém Strana  12

13 Příklad ARCHA – výsledek hospodaření střediska Grafika
Projekce: Letiště Externí náklady Grafika Náklady Grafika Interní výnosy SÚ k nákladům 1) 1 045 2) 355 3) 318 1) 1 045 3) 318 - 18 překročení 4) 200 5) 100 Σ 300 Projekce: Letiště Interní náklady 4) 200 Projekce: Koupaliště Externí náklady 4) = 500Kč/hod*400hod 5) = 500Kč/hod*200hod 2) 355 Projekce: Koupaliště Interní náklady 5) 100 Strana  13

14 Důvody pro využití interních kritérií
posouzení racionality vynaložených nákladů v každé etapě tvorby výkonu uznání prospěchu útvarů, které nemají kontakt s trhem u vnitropodnikových útvarů nevzniká tržní zisk tržní cena je obvykle důsledkem řady faktorů a není vhodná pro vnitřní uznání nákladů odlišnost vývoje nákladů a výnosů v průběhu životního cyklu výkonů většina externích výnosů je přímých, nákladů nepřímých časový nesoulad vzniku nákladů a vytvoření výkonů Strana  14

15 Hospodářský výsledek podniku a útvarů
Z = (CV – PSNprodaných výkonů) + ∑(PSNútvaru – SKNútvaru) neboli Z = KZ + ∑VPVHútvarů Z  zisk podniku CV výnosy z prodeje PSN předem stanovené náklady (prodaných výkonů, útvaru) SKN skutečné náklady (útvaru) KZ kalkulovaný zisk z prodeje VPVH vnitropodnikový výsledek hospodaření útvarů (středisek) Strana  15

16 Kalkulovaný zisk z prodeje
Externí náklady Externí výnosy HV podniku Středisko 1 Externí náklady Interní výnosy (PSN) HV střediska Středisko 2 Interní náklady Interní v. (PSN) Kalkulovaný zisk z prodeje Externí náklady PSN Externí výnosy HV střediska

17 Příklad ARCHA – výsledky hospodaření Kalkulovaný zisk z prodeje
Externí náklady Externí výnosy Σ 1 718 782 Σ 2 500 Projekce - Letiště Grafika Interní náklady Interní v. (PSN) Externí náklady Interní výnosy (PSN) 4. 200 3. 318 4. 200 5. 100 - 18 Externí náklady - 45 Projekce - Koupaliště Kalkulovaný zisk z prodeje Interní náklady Interní v. (PSN) PSN Externí výnosy 9. 700 5. 100 7. 450 + 600 + 250 Externí náklady 2. 355 - 5


Stáhnout ppt "Vztahy mezi útvary charakter průběhu hlavní podnikatelské činnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google