Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení konkurenčního postavení produktu. 2 Agregační hodnocení konkurenčního postavení KS = a * TZ + b * EZ + c * MZ PT = a*TP + b*EP + c*MP PT KS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení konkurenčního postavení produktu. 2 Agregační hodnocení konkurenčního postavení KS = a * TZ + b * EZ + c * MZ PT = a*TP + b*EP + c*MP PT KS."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení konkurenčního postavení produktu

2 2 Agregační hodnocení konkurenčního postavení KS = a * TZ + b * EZ + c * MZ PT = a*TP + b*EP + c*MP PT KS A E D C B Ponechat Zmenšit KS Ponechat Stáhnout z trhu Pravidlo ekonomické rovnováhy: konkurenční síla má má být stejně velká jako je přitažlivost trhu S růstem technické a marketingové způsobilosti rostou i fixní náklady

3 3 Postup stanovení technické způsobilosti TZ =  Wi * Si /  Wi

4 4 Ekonomická způsobilost produkce Ekonomická způsobilost produkce představuje schopnost podniku produkt efektivně vyrábět a distribuovat. EZ =  Wi * Si /  Wi

5 5 Totální způsobilost výrobku Způsobilost výrobku udává jak ovlivňuje velikost poptávky MZ =  Wi * Si /  Wi

6 6 Technická přitažlivost trhu TPT =  Wi * Si /  Wi Technická přitažlivost trhu vyjadřuje míru náročnosti zákazníků na technické a provozní vlastnosti výrobku.

7 7 Ekonomická přitažlivost trhu Ekonomická přitažlivost trhu představuje souhrn tržních příležitostí pro ovlivňování výše rozhodujících nákladů daného výrobku EPT =  Wi * Si /  Wi

8 8 Marketingová přitažlivost trhu Marketingová přitažlivost trhu vyjadřuje velikost tržní příležitosti MPT =  Wi * Si /  Wi

9 9

10 10 Firemní cíle Produktové cíle Shromáždění informací Analýza informací •Prodej •Výnosy •Zisk •Příspěvek na úhradu •Podíl na trhu •Rentabilita •Náklady •Hotovost •Prodej •Výnosy •Zisk •Příspěvek na úhradu •Podíl na trhu •Rentabilita •Náklady •Hotovost Návrh alternativních strategií Volba vhodné strategie Rentabilita investic = Průměrný roční zisk / Investice Příklad: požadovaná rentabilita investic = 25%, pak tržní cena firmy = 4 * průměrný roční zisk Investice = tržní cena firmy

11 11 matice General Electric •Podle kombinace těchto dvou agregovaných faktorů se obecně navrhovaly tři postupy rozvoje: •Silný trh a silné postavení – strategie rozvoje a udržovaní. •Střední trh a střední postavení – strategie selektivního rozvoje. •Slabý trh a slabý postavení – strategie selektivní zbavování.

12 12 Konkurenční síla technických parametrů FaktorZměřená hodnota ZH i Intervalová hodnota IH i = Intenzita vnímání významnosti faktoru v i Objemová výkonnost (kW/l) 65820,2 Akcelerace (m/s 2 )2,83900,2 Handling (s)32,5670,1 Čas abs. zpomalení (s)2,41770,2 Servisní interval (tis. km)30400,3 Konkurenční síla technických parametrů 68,5

13 13 Odchylková analýza k nastavení parametrů produktu Konkurenční síla technických parametrů Konkurenční síla (%) 0 100 8060 40 60 80 P + KF -TA +O Atraktivita trhu 100

14 14 Intervalová hodnota je přepočítaná naměřená hodnota do intervalu všech naměřených hodnot daného faktoru:

15 15 Technická atraktivita trhu FaktorZměřená hodnota ZH i Intervalová hodnota IH i = Intenzita vnímání významnosti faktoru v i Technologická úroveň odvětví 91 0,4 Interní rivalita52 0,2 Vyspělost dodavatelské sítě 97 0,1 Relativní úroveň fixních nákladů 68 0,3 Technická atraktivnost trhu 76,9

16 16 Na uvedeném modelovém příkladu je možné vysledovat princip metody. Odchylka je zde rovna: O = AT – KS = 76,9 – 68,5 = 8,4 kde: AT … je tržní atraktivita, PT … je konkurenční síla produktu. Potom kompozitní změna konkurenční síly je dáno druhou odmocninou dvojnásobného čtverce odchylky: Kladná odchylka představuje situaci, kdy je výrobek poddimenzovaný v ohledu na charakter a investiční očekávání trhu. Proto je nutné zvýšit agregovanou hodnotu konkurenční síly produktu. To přestavuje dekompozici této celkové odchylky na dílčí odchylky, které jsou přiřazeny jednotlivým faktorům spolupodílící se na konkurenční síle produktu. Jednotlivé poměry dekompozičních odchylek jsou v poměrech vah důležitosti těchto faktorů.

17 17 Požadované nastavení dekompoziční faktorů Faktor Dekompoziční odchylka Změna konkurenč ní síly ∆KS Stávající intervalová hodnota KS Požadovaná intervalová hodnota KS Objemová výkonnost (kW/l) 1,682,3768284,376 Akcelerace (m/s 2 )1,682,3769092,376 Handling (s)0,841,1886768,188 Čas abs. zpomalení (s) 1,682,3767779,376 Servisní interval (tis. km) 2,523,5644043,564 ∑ 8,4 11,88XX Požadovaná KS tech. parametrů 76,9


Stáhnout ppt "Hodnocení konkurenčního postavení produktu. 2 Agregační hodnocení konkurenčního postavení KS = a * TZ + b * EZ + c * MZ PT = a*TP + b*EP + c*MP PT KS."

Podobné prezentace


Reklamy Google