Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ročník PhDr. Pavel Bryndzák

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ročník PhDr. Pavel Bryndzák"— Transkript prezentace:

1 Ročník PhDr. Pavel Bryndzák pavelbryndzak@seznam.cz
Praktické cvičenia Ročník PhDr. Pavel Bryndzák

2 Krátka exkurzia, návšteva zariadenia
Zariadenie – 2 zariadenia (štátny a neštátny sektor) Dĺžka trvania praxe - ½ dňa v každom zariadení Cieľ – spoznať zariadenie Vypracovať – založiť zošit na praxe počas celého štúdia, potvrdenie o praxi, vypracovanie správy z praxe podľa zadaných kritérií

3 Ciele praxe Možnosť overiť si vedomosti a zručnosti získané v škole Umožniť študentovi (pod vedením) pracovať na exemplárnych prípadoch Naučiť sa zaujímať postoj k profesionálnym problémom a konfliktom Oboznámiť sa s ďalšími úlohami z práce

4 Študent by sa mal naučiť
Využiť systematizované vedomosti v konkrétnych situáciách Využiť právne predpisy a oboznámiť sa s nimi Ústne a písomné techniky (korešpondencia, vnútropodnikové záznamy, písanie správ a znaleckých posudkov, vyplnenie formulárov)

5 Študent by sa mal naučiť
Získavať informácie Oboznamovať sa do špecifickými formami práce a techník adresátov a inštitúcií (vedenie rozhovoru, diskusie, odoberanie anamnézy, diagnóza, stanovenie krokov, postupov a plánov)

6 Otázky, na ktoré treba odpovedať
Čo som sa na praxi naučil, kde som ju doteraz absolvoval? Aké sú moje doterajšie skúsenosti v sociálnej práci? Čo ma na praxi doteraz zaujalo? Ktorá oblasť sociálnej práce mi je blízka, o čom naopak viem, že robiť určite nechcem?

7 Otázky, na ktoré treba odpovedať
Čo som sa doteraz naučil (teoretické vedomosti – predmety, praktické zručnosti výcviky), prípadne čo by som ešte potreboval absolvovať, alebo sa naučiť. Ktoré sú moje silné a slabé stránky? (napr. komunikatívnosť, asertivita, organizačné schopnosti, kontakt s klientom...)

8 Otázky, na ktoré treba odpovedať
S ktorými cieľovými skupinami klientov a ich problémami sa mi najlepšie pracuje, s ktorými mám naopak problémy pracovať. Čo od praxe v tomto ročníku očakávam? Čo sa chcem naučiť? Čo chcem na sebe zlepšiť, resp. v akých zručnostiach sa chcem zlepšiť.

9 Dôležitá je aj teoretická báza poznatkov pri vstupe do akejkoľvek inštitúcie a pri práci s klientom!!!

10 Záznam z praxe obsahuje
Názov zariadenia Meno štatutárneho zástupcu Personálna skladba – počet, profesionálne zloženie Zriaďovateľ zariadenia Financovanie zariadenia Dĺžka fungovania zariadenia

11 Záznam z praxe obsahuje
Spádová oblasť – z akej lokality sú klienti Klientela – kto sú klienti, dôvody umiestnenia, veková skladba, počet klientov, priemerná dĺžka pobytu Spolupráca zariadenia s inými subjektami Pozícia sociálneho pracovníka a jeho náplň práce Vlastný postreh – pozitíva a negatíva, prípadné návrhy na zlepšenie

12 Povinnosti a úlohy študenta
Zabezpečiť miesto praxe Dozvedieť sa o zariadení čo najviac, vopred pripravené otázky!!! Vypracovať teoretický základ k danej problematike

13 Praktické cvičenia 2. ročník

14 Dĺžka trvania praxe – 1 týždeň po 4 hodiny
Návšteva zariadenia, kde je v rámci personálnej skladby obsadené miesto sociálneho pracovníka Dĺžka trvania praxe – 1 týždeň po 4 hodiny Cieľ- spoznať realitu výkonu sociálneho pracovníka a jeho náplň práce Vypracovať – zapracovať informácie o praxi do zošita, potvrdenie o praxi, vypracovanie správy z praxe podľa zadaných kritérií, vypracovať náplň práce sociálneho pracovníka

15 Ciele praxe Možnosť overiť si vedomosti a zručnosti získané v škole Umožniť študentovi (pod vedením) pracovať na exemplárnych prípadoch Naučiť sa zaujímať postoj k profesionálnym problémom a konfliktom Oboznámiť sa s ďalšími úlohami z práce

16 Študent by sa mal naučiť
Využiť systematizované vedomosti v konkrétnych situáciách Využiť právne predpisy a oboznámiť sa s nimi Ústne a písomné techniky (korešpondencia, vnútropodnikové záznamy, písanie správ a znaleckých posudkov, vyplnenie formulárov)

17 Študent by sa mal naučiť
Získavať informácie Oboznamovať sa do špecifickými formami práce a techník adresátov a inštitúcií (vedenie rozhovoru, diskusie, odoberanie anamnézy, diagnóza, stanovenie krokov, postupov a plánov)

18 Otázky, na ktoré treba odpovedať
Čo som sa na praxi naučil, kde som ju doteraz absolvoval? Aké sú moje doterajšie skúsenosti v sociálnej práci? Čo ma na praxi doteraz zaujalo? Ktorá oblasť sociálnej práce mi je blízka, o čom naopak viem, že robiť určite nechcem?

19 Otázky, na ktoré treba odpovedať
Čo som sa doteraz naučil (teoretické vedomosti – predmety, praktické zručnosti výcviky), prípadne čo by som ešte potreboval absolvovať, alebo sa naučiť. Ktoré sú moje silné a slabé stránky? (napr. komunikatívnosť, asertivita, organizačné schopnosti, kontakt s klientom...)

20 Otázky, na ktoré treba odpovedať
S ktorými cieľovými skupinami klientov a ich problémami sa mi najlepšie pracuje, s ktorými mám naopak problémy pracovať. Čo od praxe v tomto ročníku očakávam? Čo sa chcem naučiť? Čo chcem na sebe zlepšiť, resp. v akých zručnostiach sa chcem zlepšiť.

21 Dôležitá je aj teoretická báza poznatkov pri vstupe do akejkoľvek inštitúcie a pri práci s klientom!!!

22 Záznam z praxe obsahuje
Názov zariadenia Meno štatutárneho zástupcu Personálna skladba – počet, profesionálne zloženie Zriaďovateľ zariadenia Financovanie zariadenia Dĺžka fungovania zariadenia

23 Záznam z praxe obsahuje
Spádová oblasť – z akej lokality sú klienti Klientela – kto sú klienti, dôvody umiestnenia, veková skladba, počet klientov, priemerná dĺžka pobytu Spolupráca zariadenia s inými subjektami Pozícia sociálneho pracovníka a jeho náplň práce Vlastný postreh – pozitíva a negatíva, prípadné návrhy na zlepšenie

24 Povinnosti a úlohy študenta
Zabezpečiť miesto praxe Dozvedieť sa o zariadení čo najviac, vopred pripravené otázky!!! Vypracovať teoretický základ k danej problematike

25 Praktické cvičenia 3. ročník

26 Zameranie zariadenia podľa témy bc práce
Dĺžka trvania praxe – 2 týždne po 4 hodiny Cieľ- úloha sociálneho pracovníka, práca so spisovou dokumentáciou klienta, spracovať 1. kontakt Vypracovať - zapracovať informácie o praxi do zošita, potvrdenie o praxi, vypracovanie správy z praxe podľa zadaných kritérií, vypracovať náplň práce sociálneho pracovníka, spracovať kazuistiku a 1. kontakt s klientom

27 Ciele praxe Možnosť overiť si vedomosti a zručnosti získané v škole Umožniť študentovi (pod vedením) pracovať na exemplárnych prípadoch Naučiť sa zaujímať postoj k profesionálnym problémom a konfliktom Oboznámiť sa s ďalšími úlohami z práce

28 Študent by sa mal naučiť
Využiť systematizované vedomosti v konkrétnych situáciách Využiť právne predpisy a oboznámiť sa s nimi Ústne a písomné techniky (korešpondencia, vnútropodnikové záznamy, písanie správ a znaleckých posudkov, vyplnenie formulárov)

29 Študent by sa mal naučiť
Získavať informácie Oboznamovať sa do špecifickými formami práce a techník adresátov a inštitúcií (vedenie rozhovoru, diskusie, odoberanie anamnézy, diagnóza, stanovenie krokov, postupov a plánov)

30 Otázky, na ktoré treba odpovedať
Čo som sa doteraz naučil (teoretické vedomosti – predmety, praktické zručnosti výcviky), prípadne čo by som ešte potreboval absolvovať, alebo sa naučiť. Ktoré sú moje silné a slabé stránky? (napr. komunikatívnosť, asertivita, organizačné schopnosti, kontakt s klientom...)

31 Otázky, na ktoré treba odpovedať
S ktorými cieľovými skupinami klientov a ich problémami sa mi najlepšie pracuje, s ktorými mám naopak problémy pracovať. Čo od praxe v tomto ročníku očakávam? Čo sa chcem naučiť? Čo chcem na sebe zlepšiť, resp. v akých zručnostiach sa chcem zlepšiť.

32 Dôležitá je aj teoretická báza poznatkov pri vstupe do akejkoľvek inštitúcie a pri práci s klientom!!!

33 Záznam z praxe obsahuje
Názov zariadenia Meno štatutárneho zástupcu Personálna skladba – počet, profesionálne zloženie Zriaďovateľ zariadenia Financovanie zariadenia Dĺžka fungovania zariadenia

34 Záznam z praxe obsahuje
Spádová oblasť – z akej lokality sú klienti Klientela – kto sú klienti, dôvody umiestnenia, veková skladba, počet klientov, priemerná dĺžka pobytu Spolupráca zariadenia s inými subjektami Pozícia sociálneho pracovníka a jeho náplň práce Vlastný postreh – pozitíva a negatíva, prípadné návrhy na zlepšenie

35 Povinnosti a úlohy študenta
Zabezpečiť miesto praxe Dozvedieť sa o zariadení čo najviac, vopred pripravené otázky!!! Vypracovať teoretický základ k danej problematike

36 Praktické cvičenia 4. ročník

37 Prax v inom zariadení ako pri predchádzajúcich praktických cvičeniach
Dĺžka trvania praxe – 1 týždeň po 4 hodiny Cieľ- spoznať sociálnu situáciu klientov v zariadení (2 – 3 klienti), spoznať sociálny problém, navrhnúť sociálnu terapiu Vypracovať – zapracovať informácie o praxi do zošita, potvrdenie o praxi, vypracovanie správy z praxe podľa zadaných kritérií, vypracovať náplň práce sociálneho pracovníka, spracovať kazuistiku, spracovať 1. kontakt s klientom, analyzovať sociálne problémy a sociálnu situáciu klientov v zariadení (určenie sociálnej diagnózy, navrhnutie sociálnej terapie)

38 Ciele praxe Možnosť overiť si vedomosti a zručnosti získané v škole Umožniť študentovi (pod vedením) pracovať na exemplárnych prípadoch Naučiť sa zaujímať postoj k profesionálnym problémom a konfliktom Oboznámiť sa s ďalšími úlohami z práce

39 Študent by sa mal naučiť
Využiť systematizované vedomosti v konkrétnych situáciách Využiť právne predpisy a oboznámiť sa s nimi Ústne a písomné techniky (korešpondencia, vnútropodnikové záznamy, písanie správ a znaleckých posudkov, vyplnenie formulárov)

40 Študent by sa mal naučiť
Získavať informácie Oboznamovať sa do špecifickými formami práce a techník adresátov a inštitúcií (vedenie rozhovoru, diskusie, odoberanie anamnézy, diagnóza, stanovenie krokov, postupov a plánov)

41 Otázky, na ktoré treba odpovedať
Čo som sa na praxi naučil, kde som ju doteraz absolvoval? Aké sú moje doterajšie skúsenosti v sociálnej práci? Čo ma na praxi doteraz zaujalo? Ktorá oblasť sociálnej práce mi je blízka, o čom naopak viem, že robiť určite nechcem?

42 Otázky, na ktoré treba odpovedať
Čo som sa doteraz naučil (teoretické vedomosti – predmety, praktické zručnosti výcviky), prípadne čo by som ešte potreboval absolvovať, alebo sa naučiť. Ktoré sú moje silné a slabé stránky? (napr. komunikatívnosť, asertivita, organizačné schopnosti, kontakt s klientom...)

43 Otázky, na ktoré treba odpovedať
S ktorými cieľovými skupinami klientov a ich problémami sa mi najlepšie pracuje, s ktorými mám naopak problémy pracovať. Čo od praxe v tomto ročníku očakávam? Čo sa chcem naučiť? Čo chcem na sebe zlepšiť, resp. v akých zručnostiach sa chcem zlepšiť.

44 Dôležitá je aj teoretická báza poznatkov pri vstupe do akejkoľvek inštitúcie a pri práci s klientom!!!

45 Záznam z praxe obsahuje
Názov zariadenia Meno štatutárneho zástupcu Personálna skladba – počet, profesionálne zloženie Zriaďovateľ zariadenia Financovanie zariadenia Dĺžka fungovania zariadenia

46 Záznam z praxe obsahuje
Spádová oblasť – z akej lokality sú klienti Klientela – kto sú klienti, dôvody umiestnenia, veková skladba, počet klientov, priemerná dĺžka pobytu Spolupráca zariadenia s inými subjektami Pozícia sociálneho pracovníka a jeho náplň práce Vlastný postreh – pozitíva a negatíva, prípadné návrhy na zlepšenie

47 Povinnosti a úlohy študenta
Zabezpečiť miesto praxe Dozvedieť sa o zariadení čo najviac, vopred pripravené otázky!!! Vypracovať teoretický základ k danej problematike

48 Praktické cvičenia 5. ročník

49 Zameranie zariadenia podľa témy diplomovej práce
Dĺžka trvania praxe – 2 týždne po 4 hodiny Cieľ – práca s klientom (rozhovor) Vypracovať – zapracovať informácie o praxi do zošita, potvrdenie o praxi, vypracovanie správy z praxe podľa zadaných kritérií, vypracovať náplň práce sociálneho pracovníka, spracovať kazuistiku, spracovať 1. kontakt s klientom, analyzovať sociálne problémy a sociálnu situáciu klientov v zariadení /určenie sociálnej diagnózy, navrhnutie sociálnej terapie/, doniesť nahrávku rozhovoru s klientom a prepis rozhovoru

50 Ciele praxe Možnosť overiť si vedomosti a zručnosti získané v škole Umožniť študentovi (pod vedením) pracovať na exemplárnych prípadoch Naučiť sa zaujímať postoj k profesionálnym problémom a konfliktom Oboznámiť sa s ďalšími úlohami z práce

51 Študent by sa mal naučiť
Využiť systematizované vedomosti v konkrétnych situáciách Využiť právne predpisy a oboznámiť sa s nimi Ústne a písomné techniky (korešpondencia, vnútropodnikové záznamy, písanie správ a znaleckých posudkov, vyplnenie formulárov)

52 Študent by sa mal naučiť
Získavať informácie Oboznamovať sa do špecifickými formami práce a techník adresátov a inštitúcií (vedenie rozhovoru, diskusie, odoberanie anamnézy, diagnóza, stanovenie krokov, postupov a plánov)

53 Otázky, na ktoré treba odpovedať
Čo som sa na praxi naučil, kde som ju doteraz absolvoval? Aké sú moje doterajšie skúsenosti v sociálnej práci? Čo ma na praxi doteraz zaujalo? Ktorá oblasť sociálnej práce mi je blízka, o čom naopak viem, že robiť určite nechcem?

54 Otázky, na ktoré treba odpovedať
Čo som sa doteraz naučil (teoretické vedomosti – predmety, praktické zručnosti výcviky), prípadne čo by som ešte potreboval absolvovať, alebo sa naučiť. Ktoré sú moje silné a slabé stránky? (napr. komunikatívnosť, asertivita, organizačné schopnosti, kontakt s klientom...)

55 Otázky, na ktoré treba odpovedať
S ktorými cieľovými skupinami klientov a ich problémami sa mi najlepšie pracuje, s ktorými mám naopak problémy pracovať. Čo od praxe v tomto ročníku očakávam? Čo sa chcem naučiť? Čo chcem na sebe zlepšiť, resp. v akých zručnostiach sa chcem zlepšiť.

56 Dôležitá je aj teoretická báza poznatkov pri vstupe do akejkoľvek inštitúcie a pri práci s klientom!!!

57 Záznam z praxe obsahuje
Názov zariadenia Meno štatutárneho zástupcu Personálna skladba – počet, profesionálne zloženie Zriaďovateľ zariadenia Financovanie zariadenia Dĺžka fungovania zariadenia

58 Záznam z praxe obsahuje
Spádová oblasť – z akej lokality sú klienti Klientela – kto sú klienti, dôvody umiestnenia, veková skladba, počet klientov, priemerná dĺžka pobytu Spolupráca zariadenia s inými subjektami Pozícia sociálneho pracovníka a jeho náplň práce Vlastný postreh – pozitíva a negatíva, prípadné návrhy na zlepšenie

59 Povinnosti a úlohy študenta
Zabezpečiť miesto praxe Dozvedieť sa o zariadení čo najviac, vopred pripravené otázky!!! Vypracovať teoretický základ k danej problematike


Stáhnout ppt "Ročník PhDr. Pavel Bryndzák"

Podobné prezentace


Reklamy Google