Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče v ČR SocioFactor s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče v ČR SocioFactor s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Analýza fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče v ČR SocioFactor s.r.o.

2 Cíl analýzy – celkové zhodnocení institutu dohod o výkonu pěstounské péče zavedeného od 1. 1. 2013 Zadavatel – MPSV ČR Termín realizace – leden – březen 2015

3 Metodologie Hloubkové polostrukturované rozhovory On-line dotazníkové šetření Skupiny respondentů Počet navrácených dotazníků Počet provedených rozhovorů Pracovníci OSPOD a KrÚ1496 Osoby pověřené uzavíráním dohod 696 Osoby pečující / osoby v evidenci10546

4 Ukázka části sesbíraných dat

5 Podíl pěstounů, kteří změnili smluvního partnera

6 Celkové hodnocení institutu dohod ze strany pěstounů

7 Porovnání ochoty pěstounů finančně se podílet na následujících typech služeb

8 Hodnocení výše SPVPP za úřady

9 Hodnocení výše SPVPP za PO

10 Kolik procent přiznaného SPVPP bylo úřady nedočerpáno (převedeno do dalšího roku) V roce 2013 V roce 2014 Průměr52,744,1 Medián53,447,5 Kolik procent přiznaného SPVPP bylo PO nedočerpáno (převedeno do dalšího roku) V roce 2013 V roce 2014 Průměr14,116,6 Medián616

11 Přibližné průměrné náklady úřadu na doprovázení jedné pěstounské rodiny v roce 2014 Hodnota v Kč Průměr28 755,2 Medián22 800 Přibližné průměrné náklady PO na doprovázení jedné pěstounské rodiny v roce 2014 Hodnota v Kč Průměr35 468 Medián35 000

12 Silné stránky: Převažující pozitivní hodnocení přínosu nově zavedených služeb pro pěstounské rodiny ze strany všech rozhodujících aktérů systému Pozitivní hodnocení institutu dohod o výkonu pěstounské péče ze strany osob pečujících a osob v evidenci V zásadě dostačující spektrum zákonných nároků osob pečujících, osob v evidenci a dětí svěřených do péče těchto osob, nebyly zaznamenány významnější požadavky na rozšíření těchto nároků Pozitivně vnímaný vztah klíčových sociálních pracovníků doprovázejících organizací a pěstounů (sociální pracovníci jsou vnímáni jako osoby, na které se mohou pěstouni s důvěrou obrátit)

13 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče jako stabilizující prvek systému služeb pro pěstounské rodiny, předvídatelný finanční zdroj umožňující (na rozdíl od dotací) plánování služeb a jejich rozvoj

14 Slabé stránky: Rozdílný přístup ke kvalitě poskytovaných služeb ze strany doprovázejících organizací Ti, kteří poskytují nedostatečné služby, mají dostatek finančních zdrojů, naopak pro poskytovatele kladoucí vysoký důraz na kvalitu práce je výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče nedostačující Dosud nerealizované inspekce dodržování standardů kvality sociálně-právní ochrany a kontroly využívání SPVPP (nejistota doprovázejících subjektů ve věci správnosti postupů a využívání veřejných zdrojů).

15 Neprovázanost systému inspekcí kvality sociálně-právní ochrany do procesu vydávání nebo odnětí pověření k výkonu sociálně-právní ochrany Vysoký počet pěstounských rodin připadajících na jednoho klíčového sociálního pracovníka u některých doprovázejících organizací Dohody nejsou u některých osob pečujících vnímány jako smluvní vztah (necítí partnerský přístup ani možnost aktivně smluvní vztah ovlivňovat). Dohoda je u těchto osob vnímána jako jednostranné správní rozhodnutí úřadu. Podceňování významu kontaktu dítěte svěřeného do pěstounské péče s rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými a povinnosti udržovat sounáležitost dítěte s těmito osobami vyplývající pěstounům z občanského zákoníku

16 Návrh legislativních změn v souvislosti s institutem dohod Provázání inspekcí sociálně-právní ochrany u pověřených osob s procesem vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany Praxe ukazuje, že skutečně kvalitní sociální práce je možná s maximálně 25 (v krajním případě se 30) pěstounskými rodinami Zvážit možnost akreditace vzdělávacích programů pro osoby pečující a osoby v evidenci Zavést možnost vratky státního příspěvku na výkon pěstounské péče do státního rozpočtu

17 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Analýza fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče v ČR SocioFactor s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google