Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápis do prvého ročníka v ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápis do prvého ročníka v ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25"— Transkript prezentace:

1 Zápis do prvého ročníka v ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25
sa koná v piatok od 15:00 do 18:00 hod. v sobotu od 08:00 do 12:00 hod.

2 Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do základnej školy bude vydané do 15. júna 2016

3 Oboznámte sa so VZN zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača a ich oznámením k zápisu do prvého ročníka

4 Pripravenosť na školu? Z bezstarostného dieťaťa sa vstupom do školy
stáva žiak. Bude sa vedieť sústrediť? Vydrží počúvať množstvo informácií? Bude mať vnútornú motiváciu – chuť učiť sa, trénovať čítanie a písanie? Bude ochotné rešpektovať požiadavky na neho zo strany dospelých aj spolužiakov?

5 Dobrá pripravenosť a zrelosť:
dieťa sa dobre vyzná v najbližšom okolí svojho bydliska; pozná svoje meno, správne povie adresu svojho bydliska; správne rozpráva  vyjadruje sa vo vetách,  rozpovie obsah rozprávky alebo zážitku; vie povedať číselný rad do 10 a ďalej, určuje vzťahy viac – menej – rovnako v malých množstvách; správne drží ceruzku alebo kriedu, kreslí rado, povie, čo nakreslilo; bez zábran sa hrá s inými deťmi, detí sa nebojí, rozpráva sa s nimi, snaží sa s nimi vychádzať kamarátsky; rado robí rôzne drobné práce, ochotne pomáha; radí, čo a ako spraviť, má o veci záujem, nebojí sa ísť vybaviť drobné záležitosti, snaží sa urobiť veci čo najlepšie; vie rešpektovať pokyny dospelých, ba aj príkazy, prirodzene začína rozoznávať, čo je správne.

6 Slabá pripravenosť a nezrelosť:
dieťa sa nevyzná v okolí svojho bydliska, nevie povedať adresu bydliska; dorozumieva sa len jednotlivými slovami alebo jednoduchými vetami, nedokáže reprodukovať obsah rozprávky ani podľa pomocných otázok; má problémy vymenovať číselný rad; držanie ceruzky, kriedy je nesprávne a kreslenie neobratné, nedokáže povedať, čo jeho kresba predstavuje; k iným deťom je odmietavé, nerado sa s nimi hrá; drobné práce ho nebavia, prácu nedokončí, odmieta si urobiť poriadok vo veciach; v menej známom prostredí má problém prispôsobiť sa.

7 Pre deti z MŠ budú tlačivá k zápisu aj v materských škôlkach .
Vážení rodičia, dotazníky a žiadosti o prijatie si môžete stiahnuť aj z webovej stránky našej školy zskomenskehoba.edupage.org Pre deti z MŠ budú tlačivá k zápisu aj v materských škôlkach .

8 Ďakujeme za čas venovaný čítaniu našich informácií


Stáhnout ppt "Zápis do prvého ročníka v ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25"

Podobné prezentace


Reklamy Google