Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňová sústava Slovenska

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňová sústava Slovenska"— Transkript prezentace:

1 Daňová sústava Slovenska

2 Daň V odbornej literatúre je daň definovaná viacerými spôsobmi:
Daň je povinná zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú fyzické a právnické osoby štátu v určenej výške a stanovenom termíne; Povinná zákonom ustanovená platba vyberaná štátom, obcami alebo inými verejnoprávnymi subjektmi na úhradu verejných potrieb a to vo vopred určenej výške a s vopred určeným termínom splatnosti; Transfer finančných prostriedkov od súkromného sektora k verejnému sektoru.

3 Členenie daní podľa daňového subjektu a) dane fyzických osôb b) dane právnických osôb Podľa daňovej bázy (objektu zdanenia) Dôchodkové Majetkové Transakčné Univerzálne Selektívne S daňovou bázou človek podľa dopadu dane Priame Nepriame podľa spôsobu určenia daňovej povinnosti Repartičné Sadzbové

4 3. Daňová sústava Daňová sústava ako ďalší významný subsystém daňového systému je súbor konkrétnych daní uplatňovaných v danej krajine v príslušnom zdaňovacom období, ktorým je kalendárny resp. daňový rok. Dane sú predpisované a vyberané na základe platnej daňovej legislatívy daného štátu. Vo väčšine krajín sveta sú daňové sústavy kombináciou priamych a nepriamych daní, kombináciou dani z príjmov (dôchodkové dane), dani z majetku a dani zo spotreby resp. z predaja.

5 Majetkové dane Na rozdiel od dôchodkových a spotrebných dani, ktoré zdaňujú premenlivý základ (zisk, príjmy, úroky), majetkové dane zdaňujú majetok, ktorý predstavuje pevnú veličinu v čase. Pozitívom je tiež, že v porovnaní s dôchodkovými daňami menej negatívne ovplyvňujú pracovné úsilie subjektov. Ich výnos je stabilný, má dostatočnú vypovedaciu schopnosť, je ľahko definovateľný a identifikovateľný.

6 5.1. Daň z pridanej hodnoty Daň z pridanej hodnoty má všeobecný charakter, pretože postihuje všetky tovary a služby, je súčasťou ich realizačnej ceny. Daňou z pridanej hodnoty sa zdaňuje každý predaj tovaru a služieb v každej fáze výroby a distribúcie, pričom DPH nezaťažuje majetok ani dôchodok platiteľov dane. Slovenská republika ako členský štát EÚ rešpektuje v slovenskej zákonnej úprave dane z pridanej hodnoty rovnaké pravidlá zdaňovania v obchodovaní s tovarmi a službami, aké sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch EÚ. Vo všeobecnosti podnikateľský subjekt môže dodať tovar odberateľovi v tuzemsku, členskom štáte EÚ alebo v tretom štáte, ktorý nie je členom EÚ.

7 5.2.Spotrebná daň Spotrebné dane vybraných druhov výrobkov patria historicky medzi najstaršie dane. Spotrebné dane spolu s DPH patria medzi nepriame dane, ktoré zaťažujú konečnú spotrebu. Na rozdiel od DPH, ktorá je univerzálna sa spotrebné dane špecializujú na vybraný tovar (víno, pivo, lieh, tabakové výrobky, minerálny olej, elektrinu, uhlie a zemný plyn).


Stáhnout ppt "Daňová sústava Slovenska"

Podobné prezentace


Reklamy Google