Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojmy súvisiace s podnikom a podnikaním

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojmy súvisiace s podnikom a podnikaním"— Transkript prezentace:

1 Pojmy súvisiace s podnikom a podnikaním
Cieľ podnikania

2 Kto je podnikateľom osoba zapísaná v obchodnom registri (napr. a.s., s.r.o.) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia (nie je to živnosť, napr. činnosť súkromných lekárov, advokátov, bánk a pod.) Fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

3 Práva a povinnosti podnikateľa
Používať obchodný názov – firmu, ktorá slúži na odlíšenie jednotlivých podnikov Nadobúdať majetok v neobmedzenom rozsahu Zamestnávať neobmedzený počet zamestnancov Viesť účtovníctvo Chrániť životné prostredie a dbať, aby jeho podnikanie neohrozovalo zdravie zamestnancov a ostatných občanov Platiť štátu dane z dosiahnutého zisku Platiť odvody do zdravotných poisťovní

4 Dosiahnuť zisk Cieľ podnikania
Zisk podniku – rozdiel medzi celkovými výnosmi a celkovými nákladmi podnikateľa ktoré podnik získa predajom výrobkov a služieb

5 Výnosy a náklady podniku
Celkové výnosy podniku – peniaze, ktoré podnik získa predajom výrobkov a služieb, ich výška závisí od množstva predaných výrobkov a ceny, za ktorú sa predali Celkové náklady podniku – peniaze, ktoré sa vynaložili na výrobu výrobkov a služieb = vstupy do výroby (materiál, energia, mzdy, nájomné, stroje...) a spôsob ich využívania (technológie)

6 Cena výrobku (tovar, služba)
Cena výrobku pozostáva: z nákladov na jeho výrobu zo zisku podniku pripadajúceho na 1 výrobok

7 Kým začneme podnikať Uvedomme si riziko podnikania - je spojené s možnosťou neúspechu. Od podnikateľa si vyžaduje schopnosť čeliť mu a predvídať ekonomické súvislosti a prispôsobiť svoje správanie tak, aby sa znižovalo Odhadnime dôveryhodnosť obchodných partnerov, zisťujme o nich informácie, povesť Budujme dobré meno podniku – používajme metódy „fair play“

8 Kto je úspešný podnikateľ
Oplýva osobnými vlastnosťami: Pracovitý Vytrvalý v práci Predvídavý Schopný prekonávať prekážky Čestný Udržuje dobré vzťahy s ostatnými ľuďmi Vie sa správne rozhodnúť Má potrebné vedomosti, skúsenosti a organizačné schopnosti

9


Stáhnout ppt "Pojmy súvisiace s podnikom a podnikaním"

Podobné prezentace


Reklamy Google