Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářský proces Hospodářský proces. Hospodářský proces Hospodářský proces rozdělujeme na následující fáze: a) výroba b) rozdělování a přerozdělování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářský proces Hospodářský proces. Hospodářský proces Hospodářský proces rozdělujeme na následující fáze: a) výroba b) rozdělování a přerozdělování."— Transkript prezentace:

1 Hospodářský proces Hospodářský proces

2 Hospodářský proces Hospodářský proces rozdělujeme na následující fáze: a) výroba b) rozdělování a přerozdělování c) směna d) spotřeba

3 Výroba Výroba je činnost, při které člověk přetváří přírodu, její předměty a síly v užitečné věci.

4 Výroba K výrobě jsou potřebné tyto výrobní faktory (výrobní činitelé): –práce –přírodní zdroje –kapitál –podnikatelství, informace

5

6 Práce práce je cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby cenou práce je mzda či plat

7 Rozlišujeme: Nominální mzda – mzda, kterou si pracovník vydělal jako zaměstnanec, když vynaložil svou pracovní sílu. je to příjem za který může uspokojovat své potřeby. Reálná mzda – vyjadřuje, co si za utržené peníze může koupit. je to porovnání k cenové hladině zboží a služeb (má eliminovat vliv znehodnocování peněz – inflaci).

8 Velikost mzdy ovlivňuje: množství práce kvalita práce kvalifikace poptávka po určitém druhu práce na trhu práce tržní úspěšnost práce

9 Přírodní zdroje jsou součástí přírody, které člověk využívá k uspokojování potřeb a ke své činnosti, tvoří je nerostné bohatství, půda, lesy, voda, vzduch, půdu využíváme např. v zemědělství, nerostné bohatství v hutnictví atd., některé přírodní zdroje jsou neobnovitelné, proto se s nimi musí dobře hospodařit.

10 Přírodní zdroje (půda) ceno půdy při pronájmu je tzv. pozemková renta (peněžní výnos z půdy) rozdělení renty: –absolutní renta: výnos, který má každý pozemek –diferenční renta: výnos, odlišený podle bonity (kvality) půdy (např. inženýrské sítě)

11 Kapitál kapitál jsou peníze, které přinášejí další peníze, cena kapitálu je zisk (při podnikání) nebo úrok (procentní částka vzniklá spořením peněz)

12 Rozdělení kapitálu: vlastní kapitál: kapitál majitele firmy cizí kapitál: úvěry a půjčky finanční kapitál: vklady reálný kapitál: věcný kapitál - stroje, budovy, pozemky nehmotný kapitál (know-how): zkušenosti, autorská práva, licence, patenty

13 Podnikatelství cena výrobního faktoru podnikatelství není změřitelná dobrý duch, nápady a poznatky jak podnikat ale např. dobré jméno firmy lze zpeněžit (goodwill)

14 Rozdělování a přerozdělování rozdělováním získávají svůj podíl na výrobě její účastníci (zaměstnanci, podnikatelé), ti část svého podílu odvádějí do veřejných rozpočtů ve formě daní, kde dojde k přerozdělení i ostatním členům společnosti, kteří se na výrobě nepodíleli (nezaměstnaní, ženy na mateřské)

15 Směna proces, ve kterém nabízející hledají kupce na své zboží a služby, aby realizovali svůj zisk, místo směny se nazývá trh, statky a služby se směňují za peníze (popř. Barter - zboží za zboží)

16 Spotřeba je proces uspokojení potřeb spotřebu členíme: a) spotřeba konečná: spotřeba spotřebitelů, domácností –jednorázová - je okamžitě spotřebováno (jídlo, pití) –dlouhodobá - statek se používá delší dobu (televize, boty)

17 Spotřeba b) spotřeba výrobní: spotřeba firem –jednorázová (mouka) –dlouhodobá (pec)


Stáhnout ppt "Hospodářský proces Hospodářský proces. Hospodářský proces Hospodářský proces rozdělujeme na následující fáze: a) výroba b) rozdělování a přerozdělování."

Podobné prezentace


Reklamy Google