Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh, tržní vztahy Trh Představuje určitý prostor, kde se setkávají kupující a prodávající. Na trhu se uskutečňuje akt koupě a prodeje – dochází ke směně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh, tržní vztahy Trh Představuje určitý prostor, kde se setkávají kupující a prodávající. Na trhu se uskutečňuje akt koupě a prodeje – dochází ke směně."— Transkript prezentace:

1

2 Trh, tržní vztahy

3 Trh Představuje určitý prostor, kde se setkávají kupující a prodávající. Na trhu se uskutečňuje akt koupě a prodeje – dochází ke směně. Trh je systém, který určuje pravidla, podle kterých kupující a prodávající stanovují své ceny, nabízené a kupované množství.

4 Trh chápeme: prostorově - jako místo, kde setkávají prodávající a kupující (obchod, tržiště…) funkčně - spojení nabídky a poptávky v určité oblasti např. trh práce, trh surovin, trh kapitálu….

5 Druhy trhů 1.podle množství druhů zboží:  dílčí trh - týká se pouze jednoho druhu zboží (např. trh automobilů)  agregátní trh - je trhem veškerého zboží 2. podle předmětu koupě:  trh spotřebních předmětů - trh výrobků a zboží  trh výrobních prostředků  trh práce  trh kapitálu

6 Tržní subjekty firmy - všichni výrobci daného státu, bez ohledu na druh zboží, které prodávají. Výrobci tvoří poptávku po výrobních faktorech (práce, přírodní zdroje, kapitál) a materiálových vstupech do výroby, následně pak na trhu nabízí zboží (statky a služby); domácnosti - všichni občané státu. Ti na jedné straně nabízejí svou práci na trhu práce, na druhou stranu tvoří poptávku po zboží firem; stát - všechny instituce státu, které zajišťují proces přerozdělování (výběr daní a sociálního pojištění a jeho přerozdělení formou sociálních dávek, státních dotací apod.) a obhospodařují veřejné statky (státní zdravotnictví, státní školství, obrana státu apod.).

7 Tržní vztahy  tržní systém je založen na tržních vztazích  tržní vztahy jsou vztahy mezi nezávislými výrobci a spotřebiteli zboží. Každý výrobce je zároveň spotřebitelem jiného zboží. Tím se vytváří trh, ve kterém vzniká soutěživost, čili konkurence mezi kupujícími a prodávajícími  tržní systém je rozvinutý v tržní ekonomice a tržní ekonomiku charakterizujeme jako rozvinutý mechanismus pro vědomou koordinaci lidí a jejich činností prostřednictvím cen a trhu  v tržní ekonomice jsou výrobní prostředky v soukromém vlastnictví a stimuluje lidi k tomu, aby používali majetek k dosažení zisku

8 Charakteristika trhu 1. trh nasycený - nabídka je větší než poptávka, dostatek zboží trh nenasycený - nabídka je menší než poptávka, nedostatek zboží 2. konkurence - více výrobců určitého výrobku monopol - jeden výrobce 3. otevřený - volný přístup tržních subjektů na trh uzavřený - na trh nemají subjekty volný přístup

9 Zboží a peníze zboží je statek nebo služba určená ke směně na trhu směna zboží za zboží se nazývá barter a je historicky nejstarší formou směny prostředníkem směny se stávají peníze - jsou zvláštním druhem zboží

10 Historie peněz 1. drahé kovy 2. mince z drahých kovů 3. papírové peníze a mince z jiných než drahých kovů 4. bezhotovostní platby

11 Funkce peněz prostředek směny - zprostředkovávají výměnu zboží - peníze - zboží míra hodnot - pomocí peněz měříme hodnotu jinak nepoměřitelných statků prostředek akumulace - peníze se dají hromadit

12 Podoby trhu dokonalá konkurence - rovné podmínky přístupu na trh nedokonalá konkurence  monopolistická konkurence  oligopol  úplný monopol

13 Zdroje: http://vseorakousku.cz/rakouska_fotobanka/794/blesi_trh_za_naschma rktem.jpg http://www.rentalkon.cz/img-share/BP01/21-pohled-na-zelny-trh.jpg http://inka-mojebrno.rajce.idnes.cz/Stare_Brno/images/inka--brno- namesti-zelny-trh-1906b.jpg http://i3.cn.cz/1234878016_penize-ilustr.jp http://www.poutnik.cz/afrika/jizniafrika/info/md-penize/20r.jpg http://img.ella.centrum.cz/photos/2007/06/06/21-penize.jpg Jena Švarcová a kolektiv, Ekonomie stručný přehled


Stáhnout ppt "Trh, tržní vztahy Trh Představuje určitý prostor, kde se setkávají kupující a prodávající. Na trhu se uskutečňuje akt koupě a prodeje – dochází ke směně."

Podobné prezentace


Reklamy Google