Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPH Ekonomika podniku 2. ročník DPH - nepřímá univerzální daní, tvoří součást ceny výrobků a služeb - je vybírána postupně při každém prodeji (když lesník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPH Ekonomika podniku 2. ročník DPH - nepřímá univerzální daní, tvoří součást ceny výrobků a služeb - je vybírána postupně při každém prodeji (když lesník."— Transkript prezentace:

1

2 DPH Ekonomika podniku 2. ročník

3 DPH - nepřímá univerzální daní, tvoří součást ceny výrobků a služeb - je vybírána postupně při každém prodeji (když lesník prodá dřevo na pilu, pila desky do výroby nábytku, výroba hotový nábytek do obchodu, obchod nábytek konečnému zákazníkovi) - každý ze zpracovatelů a distributorů přidal hodnotu, ze které platí daň (odtud název)

4 DPH – předmět daně - prodej zboží nebo nemovitosti s místem plnění v tuzemsku - poskytnutí služby plátcem DPH v ČR - pořízení zboží z jiného členského státu EU plátcem DPH (import z EU) a pořízení nového dopravního prostředku z jiného státu EU soukromou osobou – občanem - dovoz ze třetích zemí (země mimo EU)

5 DPH Poplatníci daně - kupující, zaplatí jako součást ceny výrobku nebo služby Plátci daně - prodávající, musí daň odvést státu (finančnímu úřadu)

6 DPH – registrace a) povinná - pokud obrat za předchozích 12 měsíců překročil 1 mil. Kč b) dobrovolná Plátce daně má přiděleno od FÚ DIČ daňové identifikační číslo) Právnické osoby – CZ + IČ Fyzické osoby - CZ + RČ

7 Uskutečnění plnění - den plnění nebo den přijetí platby (co je dříve) - doklad musí být vystaven do 15 dnů (archivace min. 10 let) - daňový doklad vystavuje při prodeji prodejce, musí mít předepsané náležitosti

8 Základ daně (ZD) - částka, ze které je daň vypočítaná, tzv. cena bez daně Máme dvě možnosti výpočtu: 1. známe základ daně, tedy peněžní částku bez DPH, pak vypočítáme DPH jako součin ZD krát sazba daně v % 2. známe cenu celkem, musíme si uvědomit, že je to cena včetně daně, tedy 110 nebo 120 %

9 Sazba daně (SD) a) základní - 20 % - uplatňuje se na veškeré zboží a služby (kromě výjimek uvedených v příloze zákona) b) snížená sazba – 10 % - uplatňuje se převážně na potraviny, dětské pleny, knihy, noviny, vzdělávací publikace, zdravotní pomůcky, úpravu a rozvod vody, hromadnou dopravu, kulturní činnost atd.

10 Osvobození od daně - poštovní služby - rozhlasové a televizní vysílání - finanční a pojišťovací činnosti (poskytování úvěrů, směnárenská činnost atd.) - výchova a vzdělání - zdravotnické služby, zboží a sociální pomoc - loterie a pomocné hry atd.

11 Rozlišujeme daň a) na vstupu - vzniká při nákupu - DPH nám stát bude vracet b) na výstupu - vzniká při prodeji nebo při poskytnutí služby - musíme ji odvést státu

12 Zdaňovací období - je dáno obratem za předcházející kalendářní rok a) měsíční - pokud máme obrat nad 10 000 000 Kč b) čtvrtletní - obrat do 2 000 000 Kč c) můžeme si vybrat - obrat mezi 2 a 10 mil. Kč, ale musíme oznámit FÚ

13 Daňové přiznání - musíme podat po ukončení každého zdaňovacího období (čtvrt roku, měsíc) do 25. dne po skončení např.za leden do 25. 2. za I.Q a březen do 25. 4. - podává se: a) finančnímu úřadu nebo b) celnici – pokud dovážíme z třetích zemí (nečlenských zemí EU)

14 Daňové přiznání - může vzniknout a) daňová povinnost - daň na výstupu > daň na vstupu - rozdíl DPH musíme odvést státu b) nadměrný odpočet - daň na vstupu > daň na výstupu - stát nám bude rozdíl DPH vracet

15 Použité zdroje Literatura 1. Jana Švarcová a kolektiv, EKONOMIE stručný přehled, vydalo nakladatelství CEED Zlín 2008, ISBN 978-80-903433-7-5 2. Aktuální zákon o DPH (k 1. 1. 2010)


Stáhnout ppt "DPH Ekonomika podniku 2. ročník DPH - nepřímá univerzální daní, tvoří součást ceny výrobků a služeb - je vybírána postupně při každém prodeji (když lesník."

Podobné prezentace


Reklamy Google