Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 23. listopadu 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 23. listopadu 2015."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 23. listopadu 2015

2 1. Nepřímé daně 2. Daň z přidané hodnoty 3. Subjekty daně 4. Předmět daně 5. Základ daně 6. Sazba daně 7. Výpočet daně 8. Zdaňovací období 9. Rozpočtové určení daně 10. Správa daně 2

3 3 Nepřímé daně všeobecné daň z přidané hodnoty selektivní spotřební daně včetně energetických daní

4  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  právní úprava Evropské unie ◦ Směrnice 2006/112/ES – o společném systému daně z přidané hodnoty 4

5  základní konstrukční prvky daně ◦ subjekty ◦ předmět ◦ základ ◦ sazba ◦ výpočet ◦ období ◦ rozpočtové určení  správa daně ◦ zvláštní ustanovení – zákon o dani z přidané hodnoty ◦ subsidiárně daňový řád 5

6 A. Osoby povinné k dani B. Plátci C. Identifikované osoby 6

7 7  obecný režim ◦ (fyzická a právnická) osoba a svěřenský fond ◦ ekonomická činnost  samostatnost  soustavnost  zvláštní režim ◦ „jednotky veřejného práva“ ◦ výkon působnosti v oblasti veřejné správy za úplatu ◦ výrazné narušení hospodářské soutěže ◦ příloha č. 1

8 8  skupina ◦ považuje se za samostatnou osobu povinnou k dani ◦ spojené osoby se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku  kapitálově  jinak ◦ registrace k dani jako plátce

9 9  povinní plátci ◦ osoby povinné k dani ◦ důvody  překročení obratu  společnost  přeměny obchodních korporací  další  dobrovolní plátci

10 10 0 1.000.000,- Kč dobrovolní plátci povinní plátci OBRAT za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců osoby povinné k dani se sídlem v tuzemsku

11 11 březen duben květen překročení obratu do 15. 4. povinnost podat přihlášku k registraci od 1. 5. plátcem podání přihlášky k registraci plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí o registraci

12 12  osoba povinná k dani, která není plátcem nebo právnická osoba nepovinná k dani, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu Evropské unie, které je předmětem daně  registrace identifikované osoby

13 13 A. Vymezení předmětu daně B. Základní pojmy C. Princip daně D. Příklad E. Povinnost přiznat daň na výstupu F. Daňové doklady G. Nárok na odpočet daně H. Osvobození od daně

14 14  předmětem daně je (§ 2) a)dodání zboží (4 podmínky) b)poskytnutí služby (4 podmínky) c)pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie (4 podmínky) + pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie d)dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku  zdanitelné plnění ◦ plnění je předmětem daně a není osvobozené od daně  není předmětem daně (§ 2a)

15 15  daň na výstupu  daň na vstupu (odpočet)  daň ◦ daň na výstupu > daň na vstupu  nadměrný odpočet ◦ daň na vstupu > daň na výstupu

16 16 přijaté zdanitelné plnění uskutečněné zdanitelné plnění DPH na vstupu DPH na výstupu plátce dodavatel zákazník správce daně cena vč. DPH DPH na výstupu

17 17 výrobce látek A výrobce šatů B správce daně 1.210.000,- Kč látky 210.000,- Kč

18 18 výrobce šatů B maloobchod C správce daně 1.815.000,- Kč šaty 315.000,- Kč

19 19 maloobchod C zákazníci správce daně 2.420.000,- Kč šaty 420.000,- Kč

20 20 maloobchod C správce daně výrobce šatů B výrobce látek A 210.000,- Kč 315.000,- Kč 420.000,- Kč 315.000,- Kč

21 21 přijaté zdanitelné plnění uskutečněné zdanitelné plnění DPH na vstupu DPH na výstupu plátce dodavatel zákazník správce daně cena vč. DPH DPH na výstupu

22 22  ke dni přijetí úplaty nebo  ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ◦ dodání zboží ◦ dodání nemovité věci ◦ poskytnutí služby ◦ pořízení zboží z jiného členského státu

23  listinná nebo elektronická podoba (§ 26)  povinnost vystavovat daňové doklady (§ 28)  náležitosti daňového dokladu (§ 29)  zjednodušený daňový doklad (§ 30) ◦ pokud celková částka za plnění není vyšší než 10.000 Kč ◦ nemusí obsahovat některé náležitosti (§ 30a) 23

24 24  nárok má plátce, pokud přijaté zdanitelné plnění v rámci své ekonomické činnosti použije pro uskutečnění svých zdanitelných plnění, plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně atd. ◦ v plné výši ◦ v částečné výši ◦ v poměrné výši ◦ v krácené výši

25 25  bez nároku na odpočet daně (§ 51)  s nárokem na odpočet daně (§ 63)

26 26 přijaté zdanitelné plnění uskutečněné plnění DPH na vstupu plátce dodavatel zákazník správce daně cena vč. DPH cena bez DPH DPH na výstupu

27 27 přijaté zdanitelné plnění uskutečněné plnění plátce dodavatel zákazník správce daně cena vč. DPH cena bez DPH DPH na výstupu

28 28 Přijatá úplata(121 Kč) Základ daně (100 Kč) DPH (21 Kč)

29 29 Sazba DPH základní (21 %) první snížená (15 %) druhá snížená (10 %)

30 30

31 31  sazba daně u zboží ◦ základní ◦ první snížená – příloha č. 3, teplo a chlad ◦ druhá snížená – příloha č. 3a  sazba daně u služeb ◦ základní ◦ snížená – příloha č. 2  sazba daně u staveb pro sociální bydlení ◦ převod ◦ výstavba, změna dokončené stavby a opravy  sazba daně u bytové výstavby ◦ změna dokončené stavby a opravy  editační povinnost (závazné posouzení)

32  dodání zboží a poskytnutí služby ◦ výpočet zdola (§ 37 odst. 1)  daň = základ daně x sazba daně ◦ výpočet shora (§ 37 odst. 2)  daň = úplata včetně daně x koeficient  koeficient = 21/121, 15/115  ostatní 32

33 33  kalendářní měsíc (§ 99)  kalendářní čtvrtletí (§ 99a) ◦ podmínky ◦ blokace pro nově registrované plátce ◦ nespolehlivý plátce

34  upravuje zákon č. 243/2000 Sb.  sdílená daň ◦ státní rozpočet (71,31 %) ◦ obecní rozpočty (20,83 %) ◦ krajské rozpočty (7,86 %) 34

35 35  správce daně (§ 4 odst. 1 písm. f)) ◦ finanční úřad ◦ celní úřad  povinnost podat daňové přiznání (§ 101)  od 2016 – kontrolní hlášení (§ 101c a násl.)  splatnost daně (§ 101)  vrácení nadměrného odpočtu (§ 105)

36 36  ručení za nezaplacenou daň (§ 109) a ručení oprávněného příjemce (§ 108a)  příjemci zdanitelných plnění ◦ vědomostní test ◦ zjevně odchylná úplata od obvyklé ceny ◦ převod na účet mimo tuzemsko ◦ převod na jiný než zveřejněný účet ◦ nespolehlivý plátce ◦ neregistrovaný distributor pohonných hmot  zvláštní způsob zajištění daně (§ 109a)

37 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 37


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 23. listopadu 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google