Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20. Obsah Základní pojmy Právní úprava Podnikání podle živnostenského zákona Obchodní společnosti Družstva Státní podnik Neziskové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20. Obsah Základní pojmy Právní úprava Podnikání podle živnostenského zákona Obchodní společnosti Družstva Státní podnik Neziskové."— Transkript prezentace:

1 PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20

2 Obsah Základní pojmy Právní úprava Podnikání podle živnostenského zákona Obchodní společnosti Družstva Státní podnik Neziskové organizace Účetnictví podnikatelů

3 Základní pojmy Podnikání – je soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, vlastním jménem a na vlastní účet, za účelem dosažení zisku. Podnikatel – je osoba, která podnik zakládá, provozuje jeho činnost a nese podnikatelské riziko. Podnikatel spojuje práci, kapitál a přírodní zdroje za účelem dosažení podnikatelského zisku.

4 Základní pojmy Fyzická osoba – vykonává činnost menšího rozsahu, podnik sama řídí a vede. Patří sem osoba, která: podniká na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona podniká podle zvláštních předpisů provozuje zemědělskou činnost

5 Základní pojmy Právnické osoby – organizace vytvořené lidmi, uměle vytvořený subjekt, má vlastní právní subjektivitu, jsou zapsány v obchodním rejstříku, který je veden rejstříkovým soudem, podnikají dle obchodního zákoníku. Mezi právnické osoby patří: obchodní společnosti družstva státní podniky

6 Právní úprava Občanský zákoník – základní úprava průběhu podnikatelské činnosti a vztahy se zákazníky Obchodní zákoník – bude zrušen zač. r. 2014 Živnostenský zákon Ústava České republiky – nejvyšší právní norma státu Zákoník práce

7 Podnikání podle živnostenského zákona Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek daných živnostenským zákonem. Podmínky k založení živnosti: všeobecné podmínky ◦ dosažení věku 18 let ◦ způsobilost k právním úkonům (svéprávnost) ◦ bezúhonnost – prokazuje se výpisem z trestního rejstříku zvláštní podmínky ◦ odborná a jiná způsobilost

8 Podnikání podle živnostenského zákona Druhy živností Existují dvě velké skupiny živností: Živnosti ohlašovací - volné - řemeslné - vázané Živnosti koncesované

9 Obchodní společnosti Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Na podnikání se zpravidla účastní více fyzických i právnických osob – společníci. Jejich právní úprava je řešena v obchodním zákoníku.

10 Obchodní společnosti Obchodní společnosti se člení do dvou skupin: osobní – veřejná obchodní společnost - komanditní společnost kapitálové – akciová společnost - společnost s ručením omezeným

11 Družstva Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob (mohou do něj přistupovat další členové a jiní členové vystupovat) založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Rozdělení družstev: výrobní bytová zemědělská obchodní

12 Státní podnik Jde o speciální formu podnikání skrze právnickou osobu. Činnost státního podniku je upravena zákonem o státním podniku. Zřizovatelem státního podniku je stát, o zřízení zpravidla rozhoduje vláda. (Česká správa letišť, s. p.; Česká pošta, s. p.; Lesy ČR, s. p.)

13 Neziskové organizace Neziskovou organizací je sdružení, jehož primárním cílem není tvorba zisku a jehož výstupy jsou hlavně služby, které řeší specifické individuální i celospolečenské potřeby. Právní formy neziskových organizací: příspěvkové organizace občanská sdružení obecně prospěšné společnosti nadace a nadační fondy církve a politické strany

14 Účetnictví podnikatelů Účetnictví vedou povinně: právnické osoby fyzické osoby – podnikatelé zapsaní do obchodního rejstříku, jejichž obrat přesáhl 25 milionů Řídí se zákonem o účetnictví. Ostatní fyzické osoby mohou vést účetnictví dobrovolně nebo vedou daňovou evidenci podle zákona o dani z příjmu.

15 Zdroje BUČKOVÁ, Veronika, Alena ŠAFROVÁ a kol. Ekonomika pro střední školy - Úvod. Brno: DIDAKTIS, 2013. ISBN 978-80-7358-203-6. ČISTÁ, Lydia. Ekonomika pro střední odborná učiliště a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2005-2007, 2 sv. (159, 160 s.). ISBN 978-80-7373-017-82. KLÍNSKÝ, Petr, Otto MÜNCH a Danuše CHROMÁ. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. 3., upr. vyd. Praha: Eduko, 2012, 179 s. ISBN 978- 80-87204-65-8. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech : učebnice : [2012/2013]. Zlín: CEED, 2012, 303 s. ISBN 978-80-87301-16-6.


Stáhnout ppt "PODNIKÁNÍ VY_32_INOVACE_POD_20. Obsah Základní pojmy Právní úprava Podnikání podle živnostenského zákona Obchodní společnosti Družstva Státní podnik Neziskové."

Podobné prezentace


Reklamy Google