Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Ing. Alica Kavanová. CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY 1. Účelová funkce a důvody založení:  n n n není založena za účelem zisku  d d

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEZISKOVÉ ORGANIZACE Ing. Alica Kavanová. CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY 1. Účelová funkce a důvody založení:  n n n není založena za účelem zisku  d d"— Transkript prezentace:

1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE Ing. Alica Kavanová

2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY 1. Účelová funkce a důvody založení:  n n n není založena za účelem zisku  d d d důvody založení: - dobročinná nebo charitativní činnost - podpora skupiny osob v podnikání, politice nebo jiných oblastech společenského života

3 2. Rozdělování finančního výnosu: žžžžádný zisk se nesmí převádět subjektům, které ji založily, řídí nebo kontrolují ffffinanční výnos má být využit ve prospěch rozvoji dané instituce, zlepšení služeb atd. Neexistuje žádný subjekt „akcionář“ nebo „společník“.

4 3. Způsob řízení NO: sssskupina osob (osoba) zpravidla volená členy v souladu se stanovami dané instituce. ssssoubor norem daných legislativně nebo pevná vnitřní organizační struktura ttttrvalost cílů vvvvymezení rozdílů mezi členy a nečleny

5 4. Institucionálně odděleny od státu:  nezávislé na státě, odděleny od vládních struktur (nutná podmínka!)  můžou dostávat podporu od „vlády“ nebo jejich členů (státní správa, samospráva)  samořízení – vlastní organizační řád a nezávislost

6 Typy neziskových organizací podle institucionální formy vymezené legislativou a RNNO podle institucionální formy vymezené legislativou a RNNO  Občanská sdružení  Obecně prospěšné společnosti  Nadace  Nadační fondy  Účelová zařízení církví

7 Výčet základní legislativy Občanské sdružení: zákon č. 83/1990 Sb., Občanské sdružení: zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. o sdružování občanů, v platném znění. Obecně pospěšná společnost: zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Obecně pospěšná společnost: zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Nadace a nadační fond: zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění. Nadace a nadační fond: zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění. Církev a její účelová zařízení: zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, v platném znění. Církev a její účelová zařízení: zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, v platném znění.

8 NEZISKOVÁ ORGANIZACE  pojem bez definice platným právním předpisem v ČR  musí být právnickou osobou  mají svého zřizovatele, podléhají registraci dle platného zákona  jsou vedeny v seznamu ekonomických subjektů = přiděleno IČ ( Český statistický úřad)

9 Vymezení neziskového sektoru podle Pestoffa Model národního hospodářství obsahuje (NH): I.Ziskový soukromý sektor I.Neziskový veřejný sektor II.Neziskový soukromý sektor IV. Neziskový sektor domácností

10 Kritéria pro sledování NH  kritérium financování provozu a rozvoje na sektor ziskový a neziskový  kritérium vlastnictví sektoru = soukromý, veřejný  míra formalizace sektoru = formální a neformální

11 Vymezení neziskového sektoru podle Pestoffa NEZISKOVÝ SOUKROMÝ SEKTOR NEZISKOVÝ VEŘEJNÝ SEKTOR NEZISKOVÝ SEKTOR DOMÁCNOSTÍ ZISKOVÝ SOUKROMÝ SEKTOR formální sektor neformální sektor veřejné organizace soukromé organizace ziskové organizace neziskové organizace smíšené organizace hraniční organizace

12 Oblasti působí neziskových organizací : Oblasti působí neziskových organizací :  Kultura a rekreace:  Vzdělání a výzkum:  Zdravotní péče:  Sociální služby:  Životní prostředí:  Komunitní rozvoj a bydlení:  Právo, ochrana práva a politika:  Zprostředkování dobročinnosti a podpora dobrovolnictví  Mezinárodní aktivity:  Náboženství:  Profesní sdružení, odbory:


Stáhnout ppt "NEZISKOVÉ ORGANIZACE Ing. Alica Kavanová. CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY 1. Účelová funkce a důvody založení:  n n n není založena za účelem zisku  d d"

Podobné prezentace


Reklamy Google