Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2515.2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2515.2."— Transkript prezentace:

1 N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2515.2 F Stupeň a typ vzděl á v á n í Odborn é vzděl á v á n í Vzděl á vac í oblast Ekonomická Vzděl á vac í obor Ekonomika Vzděl á vac í okruh Podnikání Druh učebn í ho materi á lu Prezentace C í lov á skupinaŽ á k, 16 - 19 let Anotace Prezentace seznamuje ž á ky s pojmem podníkání podle živnostenského zákona a obchodního zákoníku Speci á ln í vzděl á vac í potřeby - ž á dn é - Kl í čov á slova Podnikání, podnikatel, fyzická osoba, právnická osoba, obchodní rejtřík, obchodní firma Datum2.12.2012 Ekonomika– podnikání

2 Subjekty národního hospodářství

3 Podnikání Podnikání je upraveno a vymezeno právními normami.  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Právní norma je všeobecně závazné pravidlo pro chování lidí vydané státem v předepsané formě a vynutitelné státní mocí. Podnikání je upraveno a vymezeno právními normami.  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Právní norma je všeobecně závazné pravidlo pro chování lidí vydané státem v předepsané formě a vynutitelné státní mocí.

4 Stát celé dění v ekonomice usměrňuje Zákon vymezuje podnikání jako soustavnou činnost provozovanou samostatně na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Pozor! Tyto podmínky musí být splněny současně soustavnou činnost provozovanou samostatně na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Pozor! Tyto podmínky musí být splněny současně

5 Hlavní cíl každého podnikání Trvalé dosažení zisku (účelem je služba veřejnosti, národu a světu) N < V = zisk (kladný profit) N > V = ztráta (záporný profit) Vysvětlivky: (N = náklady, V = výnosy) Trvalé dosažení zisku (účelem je služba veřejnosti, národu a světu) N < V = zisk (kladný profit) N > V = ztráta (záporný profit) Vysvětlivky: (N = náklady, V = výnosy)

6 Důležité pojmy související s podnikáním Fyzická osoba – osoba - občan, který má způsobilost: k právům a povinnostem již od svého narození až do smrti k právním úkonům nabývá v plném rozsahu po dosažení 18 let Fyzická osoba – osoba - občan, který má způsobilost: k právům a povinnostem již od svého narození až do smrti k právním úkonům nabývá v plném rozsahu po dosažení 18 let

7 Důležité pojmy související s podnikáním Právnická osoba – podle občanského zákoníku jsou právnickými osobami: Účelová sdružení majetku Jednotky územní samosprávy (Obecní úřady, Krajské úřady..) Sdružení právnických nebo fyzických osob (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, obchodní společnosti, družstvo…) Jiné subjekty, které stanoví zákon (banky, pojišťovny, cizinci, kteří podnikají na území ČR) Právnická osoba – podle občanského zákoníku jsou právnickými osobami: Účelová sdružení majetku Jednotky územní samosprávy (Obecní úřady, Krajské úřady..) Sdružení právnických nebo fyzických osob (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, obchodní společnosti, družstvo…) Jiné subjekty, které stanoví zákon (banky, pojišťovny, cizinci, kteří podnikají na území ČR)

8 Důležité pojmy související s podnikáním Obchodní jméno (firma) – podnikatel činí právní úkony pod svým obchodním jménem (je to název, pod nimž dochází k podnikání) u fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku – jméno a příjmení + dodatek (př. Jan Novák – Uzenářství) u právnické osoby – název + organizačně právní forma (př. NOVATEX, spol.s r. o., HOREX, a. s.) Obchodní jméno (firma) – podnikatel činí právní úkony pod svým obchodním jménem (je to název, pod nimž dochází k podnikání) u fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku – jméno a příjmení + dodatek (př. Jan Novák – Uzenářství) u právnické osoby – název + organizačně právní forma (př. NOVATEX, spol.s r. o., HOREX, a. s.)

9 Důležité pojmy související s podnikáním Obchodní rejstřík – veřejná listina, do které se zapisují předepsané údaje o subjektech podnikajících na území ČR.

10 Do obchodního rejstříku se zapisují: obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby (státní podniky, agrární komory, burzy…) zahraniční osoby, které chtějí podnikat na území ČR fyzické osoby – s trvalým bydlištěm na území ČR, jež jsou podnikateli se mohou nechat zapsat do Obchodního rejstříku na vlastní žádost obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby (státní podniky, agrární komory, burzy…) zahraniční osoby, které chtějí podnikat na území ČR fyzické osoby – s trvalým bydlištěm na území ČR, jež jsou podnikateli se mohou nechat zapsat do Obchodního rejstříku na vlastní žádost

11 Subjekt, který je zapsán v Obchodním rejstříku je povinen nahlásit: obchodní jméno identifikační číslo (IČ – osmimístné číslo, které přiděluje Živnostenský úřad) předmět a místo podnikání doba ukončení podnikání (pokud je předpokladem provozovat činnost po dobu určitou) právní forma právnické osoby jméno, bydliště osob, které jsou statutárním orgánem (má statut k tomu, aby mohl podnik zastupovat na veřejnosti) označení, sídlo a předmět podnikání pobočního závodu jméno prokuristy a jeho bydliště (prokurista má pravomoc téměř majitele firmy, nemůže si půjčovat dlouhodobé úvěry…) obchodní jméno identifikační číslo (IČ – osmimístné číslo, které přiděluje Živnostenský úřad) předmět a místo podnikání doba ukončení podnikání (pokud je předpokladem provozovat činnost po dobu určitou) právní forma právnické osoby jméno, bydliště osob, které jsou statutárním orgánem (má statut k tomu, aby mohl podnik zastupovat na veřejnosti) označení, sídlo a předmět podnikání pobočního závodu jméno prokuristy a jeho bydliště (prokurista má pravomoc téměř majitele firmy, nemůže si půjčovat dlouhodobé úvěry…)

12 Podnikatel Podnikatelem je podle obchodního zákoníku: a) Osoba zapsaná v obchodním rejstříku b) Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění c) Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů d) Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu Podnikatelem je podle obchodního zákoníku: a) Osoba zapsaná v obchodním rejstříku b) Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění c) Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů d) Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

13 Podnikatel Rozhoduje o otázkách : volby právní formy podnikání rozdělení zisků umístění podniku míře použití cizího kapitálu Pozn: Podnikatel přináší na trh nové výrobky, služby hodnoty, na rozdíl od živnostníka, který se živností pouze živí. Rozhoduje o otázkách : volby právní formy podnikání rozdělení zisků umístění podniku míře použití cizího kapitálu Pozn: Podnikatel přináší na trh nové výrobky, služby hodnoty, na rozdíl od živnostníka, který se živností pouze živí.

14 Základní rysy úspěšného podnikatele nápaditost dostatečné zkušenosti řídící manažerské schopnosti (měl by mít jasně zvolený strategický cíl) dobrý zdravotní stav určitý stupeň ekonomického myšlení (znalost v oblasti účetnictví, daňové problematiky, základy managementu a personalistiky, základy marketingu a finančního řízení podniku…) odborné předpoklady (měl by mít výuční list, středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání) charakterové vlastnosti (schopnost orientovat se ve složitých situacích, řídit své pracovníky, schopnost získat a udržet si zákazníky…) schopnost nést riziko (jedná pod svým jménem, na vlastní odpovědnost) schopnost vyhledat schopné zaměstnance a spolupracovníky schopnost poznávat potřeby spotřebitelů a zákazníků schopnost objevovat nové trhy…..

15 Podnikat mohou Fyzické osoby Výpis ze živnostenského rejstříku Zápis do živnostenského rejstříku Právnické osoby Výpis ze živnostenského rejstříku Společenská smlouva Žádost o zápis do obchodního rejstříku Vznik dnem zápisu do obchodního rejstříku

16 Otázky k opakování 1.Co znamená podnikat 2.Jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou 3.Charakterizuj podnikatele 4.Obchodní rejstřík a jeho význam 5.Jaký je rozdíl mezi obchodní firmou právnické a fyzické osoby 1.Co znamená podnikat 2.Jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou 3.Charakterizuj podnikatele 4.Obchodní rejstřík a jeho význam 5.Jaký je rozdíl mezi obchodní firmou právnické a fyzické osoby

17 Použité zdroje BIŇOVEC, K., PEŠTOVÁ S. Ekonomika a provoz obchodu. 1.vyd. Praha : Fortuna, 1995. 136 s. ISBN 80-7168-191-1. KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4.vyd. Praha : Fortuna, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7373-000-0. ŠVARCOVÁ J. a kol. Ekonomie – stručný přehled. Zlín : CEED 2006. 295 s. ISBN 80- 903433-3-3 Graf - vlastní zdroj

18 Seznam odkazů na použité obrázky Snímek 2- [cit. 2012-14-09]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW: <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=79&pos=0> Snímek 3 - [cit. 2012-14-09]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW: <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=79> Snímek 16 - [cit. 2012-14-09]. Dostupný pod licencí Public Domain Clip Art na WWW <http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=37&pos=158>


Stáhnout ppt "N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2515.2."

Podobné prezentace


Reklamy Google