Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽIVNOSTI Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽIVNOSTI Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785."— Transkript prezentace:

1 ŽIVNOSTI Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 PRACOVNÍ LIST Kontrolní otázky 1.Jaké jsou důvody vzniku a založení soukromých podniků? Důvody zakládání soukromých podniků: ●motiv zisku ●seberealizace ●osobní nezávislost ●ztráta zaměstnání ●tradice ●možnost zaměstnat ostatní členy rodiny

3 2.Uveďte, které významné zákony vymezují podnikání v ČR. Významné zákony vymezující podnikání v ČR: ▲OBCHODNÍ ZÁKONÍK ▲ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON ▲OBČANSKÝ ZÁKONÍK ▲ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH (od 1. 1. 2014)

4 3.Co je to živnost? Živnost je: 1) soustavná činnost, 2) provozovaná samostatně, 3) vlastním jménem, 4) na vlastní odpovědnost (účet), 5) za účelem dosažení zisku, 6) za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

5 4.Kdo může být podnikatelem? Podnikatelem může být: ● fyzická osoba – občan (právní způsobilost k podnikání po dosažení věku 18 let) ● právnická osoba – skupiny lidí (podle zákona samostatný právní subjekt)

6 5.Jaké jsou podmínky k provozování živností? Podmínky k provozování živností: ▲všeobecné ►dosažení věku 18 let ►právní způsobilost ►bezúhonnost (prokázání výpisem z trestního rejstříku) ►žádné nedoplatky vůči státu (na daních, na zdravotním a sociálním pojištění) ▲zvláštní ►odborná způsobilost (prokázání vzdělání, případně délky praxe) ►jiná způsobilost (profesní, morální vlastnosti)

7 6.Jaký je postup získání živnostenského oprávnění pro fyzickou osobu? Postup získání živnostenského oprávnění pro fyzickou osobu: 1) žádost o živnostenské oprávnění fyzické osoby (vyplnění jednotného registračního formuláře na centrálním registračním místě na živnostenském úřadu) 2) zápis do živnostenského rejstříku 3) registrace k daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění

8 7.Co je to živnostenský rejstřík? ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK je seznam, do kterého se zapisují všechna živnostenská oprávnění a jejich změny, má evidenční charakter, část živnostenského rejstříku je veřejná.

9 8.Jak rozdělujeme živnosti a uveďte příklad? ROZDĚLENÍ ŽIVNOSTÍ: ▲OHLAŠOVACÍ ►ŘEMESLNÉ (př. kadeřnictví, truhlářství, hostinská činnost, řeznictví, hodinářství, pekařství, cukrářství) ►VÁZANÉ (př. autoškola, vedení účetnictví) ►VOLNÉ (př. velkoobchod, maloobchod) ▲KONCESOVANÉ (př. výroba zbraní, provozování cestovní kanceláře, pohřební služba, taxislužba)

10 9.Jaké jsou podmínky provozování ohlašovacích a koncesovaných živností? Podmínky provozování: ● pro řemeslné živnosti: ►všeobecné ►vzdělání, případně praxe nebo rekvalifikace ● pro vázané živnosti: ►všeobecné ►vzdělání ►praxe, případně rekvalifikace ● pro volné živnosti: ►všeobecné ● pro koncesované živnosti: ►všeobecné i zvláštní (odborná a jiná způsobilost) ►schválení příslušným orgánem státní správy

11 10.Jaké znáte oprávnění k živnostenskému podnikání? Oprávnění k živnostenskému podnikání od 1. 7. 2008 je výpis z živnostenského rejstříku: ● pro ohlašovací živnosti (podnikání začíná dnem ohlášení živnosti, dříve se vydával živnostenský list); ● pro koncesované živnosti (podnikání začíná dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, dříve se vydávala koncesní listina).

12 11.Jaké jsou možnosti zániku živnosti? Možnosti zániku živnosti jsou: ● smrt podnikatele; ● zánik právnické osoby, výmazem zahraniční osoby z obchodního rejstříku; ●uplynutí doby (bylo-li podnikání na dobu určitou); ●rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

13 Zdroj Česká republika. ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON: texty zákonů, obsahová náplň živností, živnostenské úřady, právní stav ke dni 1. 7. 2008. In: zákon č. 455/1991 Sb. Praha: C. H. Beck, 2008, č. 81, ISBN 978-80-7179-636-7.


Stáhnout ppt "ŽIVNOSTI Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785."

Podobné prezentace


Reklamy Google