Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Trh práce –zprostředkování práce Autor Ing. Eva Hradilová Tematická oblast Sociální zabezpečení pro 3. ročník SOŠ Ročník 3.SOŠ Datum tvorby Květen 2013 Anotace Materiál představuje žákům možnosti zprostředkování zaměstnání přes úřady práce a přes ostatní subjekty, například agentury práce, dále jaké podmínky tyto subjekty musí splňovat a jaké služby mohou poskytovat Metodický pokyn Presentace + otázky k procvičení

2 Zprostředkování zaměstnání – zákon o zaměstnanosti Zprostředkování zaměstnání poskytují: krajské pobočky Úřadu práce Agentury práce vyhledání zaměstnání pro uchazeče o zaměstnání vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení

3 Zprostředkování zaměstnání prostřednictvím Úřadu práce je bezplatné fyzická osoba má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání, tj. zaměstnání které: zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby odpovídá kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání

4 Evidence uchazečů o zaměstnání vedená Úřadem práce fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání na základě podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání žádost o zprostředkování zaměstnání obsahuje: identifikační údaje uchazeče o zaměstnání a souhlas s jejich zpracováním údaje o jeho kvalifikaci údaje o získaných pracovních zkušenostech informace o zájmu o určitá zaměstnání informace o zdravotních omezeních informace o ostatních záležitostech omezujících výběr pracovního místa

5 Agentury práce fyzické a právnické osoby, které chtějí provozovat Agenturu práce, musí získat povolení ke zprostředkování zaměstnání vydávané generální ředitelství Úřadu práce na základě žádosti podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je: dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost odborná způsobilost bydliště na území České republiky další podmínkou je souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra Evidenci agentur práce, kterým bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání, vede Úřad práce

6 Zprostředkování zaměstnání agenturami práce Agentury práce mohou provádět: zprostředkování zaměstnání na území České republiky z území České republiky do zahraničí ze zahraničí na území České republiky Zprostředkování zaměstnání může být: bezplatně nebo za úhradu, včetně úhrady, při které je dosahován zisk zakázány jsou jakékoliv srážky ze mzdy nebo z jiné odměny poskytované zaměstnanci za vykonanou práci

7 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby invalidní v prvním, druhém a třetím stupni tato skutečnost se dokládá posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení právo na pracovní rehabilitace – tj. souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání chráněné pracovní místo – tj. pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

8 Otázky k procvičení: 1. Kdo podle zákona o zaměstnanosti může v ČR zprostředkovávat práci? 2. Jaké podmínky musí splnit fyzická osoba,která chce vést Agenturu práce? 3. Co se rozumí vhodným zaměstnáním? 4. Co se rozumí chráněným pracovním místem? 5. Komu a proč je vyplácen příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením?

9 Zdroje informací: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zn eni/z_435_2004 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/sz Vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google