Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Cena, kalkulace – VY_32_INOVACE_02.03.03 Autor Ing. Eva Rachotová Tematická oblast Ekonomika pro OA Ročník Druhý Datum tvorby Leden – březen 2013 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku cena včetně zvládnutí kalkulačních metod při výpočtech. Metodický pokyn Materiál obsahuje jak teoretickou část, tak i příklady k procvičování, písemné práce k jednotlivým metodám a závěrečný opakovací test.

2 ANOTACE Tento materiál vysvětluje pojem cenová regulace a současně používané druhy této regulace. Uvádí orgány oprávněné k této regulaci.

3 3. C ENOVÁ REGULACE

4 C ENOVÁ REGULACE I v současné době existují výrobky, výkony a služby, u kterých je cena stanovena nebo je její výše usměrňována. Nyní jsou uplatňovány 2 způsoby regulace cen umožněné zákonem o cenách, tj. úředně stanovené ceny a věcné usměrňování cen (časové usměrňování cen se od roku 1993 neuplatňovalo a novelou zákona o cenách č. 403/2009Sb. byl tento způsob regulace ze zákona vypuštěn).

5 C ENOVÁ REGULACE Úředně stanovené ceny = ceny určeného druhu zboží či služeb, které byly oprávněnými orgány stanoveny jako: a) maximální – není možné je překročit b) pevné – není možné je měnit c) minimální – není přípustné je snížit tento způsob regulace se používá např. u cen zdravotních výkonů, cen léčivých přípravků, u dodávek elektrické energie, zemního plynu, u služeb elektronických komunikací, u cigaret pro účely odvodu spotřební daně (pevná část)

6 C ENOVÁ REGULACE Věcné usměrňování spočívá ve stanovení podmínek pro sjednávání cen tento způsob regulace je použit např. u dodávek a odvodu vody, u dopravy železniční a autobusové, odvozu komunálního odpadu, poštovních služeb

7 C ENOVÁ REGULACE Regulaci cen využívají tzv. cenové orgány v případech vymezených zákonem o cenách, tj. tehdy, je-li “trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže, které by se mohly negativně projevit v úrovni cen sjednávaných mezi prodávajícím a kupujícím“. Ministerstvo financí Energetický regulační úřad Český telekomunikační úřad Ministerstvo zdravotnictví Státní úřad pro kontrolu léčiv Celní úřad Kolín kraje a obce – v rozsahu zvláštního pověření

8 C ENOVÁ REGULACE Seznam zboží s regulovanými cenami vydává Ministerstvo financí jako své cenové rozhodnutí formou výměrů publikovaných v Cenovém věstníku – znamená to, že rozhodnutí o regulaci nepodléhá legislativnímu procesu jako vyhláška a jeho vydání lze zabezpečit velmi operativně – ve výměru Ministerstva financí jsou stanoveny jednak maximální a minimální ceny příslušných druhů zboží, jednak pravidla věcného usměrňování

9 C ENOVÁ REGULACE Kraje a obce svá rozhodnutí vydávají formou nařízení – jejich působnost je omezena na méně významnější služby Kraje a obce mohou regulovat na základě pověření Ministerstva financí formou maximálních cen v současné době např.: nucené odtahy vozidel městskou hromadnou dopravu taxislužbu na území obce služby parkovišť pohřební služby

10 C ENOVÁ REGULACE Obdobně jako Ministerstvo financí tak postupují i další cenové orgány a publikují svá rozhodnutí ve svých publikačních věstnících – např. Poštovní věstník, Věstník ministerstva zdravotnictví apod. (doporučení: práce s internetem – vyhledání cenových věstníků, doplnění příkladů)

11 P OUŽITÉ ZDROJE : Internet Zákon o cenách č.526/1990 Sb.


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google